Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
27.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246509101400
uzatvorený dňa 27.05.2016, ktorým dochádza k zmene investora stavby
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
27.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246508551400
uzatvorený dňa 27.05.2016, ktorým dochádza k zmene investora stavby
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
20.5.2016ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie reklamy pre objednávateľa. Dodávateľ bude prezentovať objednávateľa na športovom podujatí – prípravné hokejové stretnutie medzi amatérskym tímom bratislavského magistrátu a tímom MUFUZA, ktorý sa uskutočnení dňa 27. 04. 2016 v Bratislave.
Zverejnené dňa: 20.5.2016
18.5.2016Partnerská dohoda pre medzinárodný projekt „SmartDanubeLimes“
Partnerská dohoda pre zapojenie Hl. mesta SR Bratislavy do projektu „SmartDanubeLimes“ formou partnerstva medzinárodného projektu. Projekt č.: DTP1-1-292-2.2 SmartDanubeLimes
Dátum zverejnenia: 18.5.2016
16.5.2016Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (IROP)
Zmluva o splnomocnení Hlavného mesta SR Bratislavy na výkon časti úloh Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program
Dátum zverejnenia: 16.05.2016
6.5.2016Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci v rámci Programu Adopcia zelene
Dátum zverejnenia: 06.05.2016
3.5.2016Zmluva o spolupráci č. MAGTS1600074 - BOCR (BTB)
Spolupráca zmluvných strán na podujatí "Bratislava pre všetkých".
Dátum zverejnenia: 03. 05. 2016
24.3.2016Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Realizácia vegetačnej strechy Domova seniorov Archa“
Účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení udržateľnosti projektu „Realizácia vegetačnej strechy Domova seniorov Archa“
Dátum zverejnenia: 24.03.2016
23.2.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246504871500 pri realizácii stavby "Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava"
uzatvorený dňa 22.02.2016, ktorým dochádza k úprave rozsahu rekonštrukcie stavebného objektu SO-101 Rekonštrukcia Bajkalskej ulice
Dátum zverejnenia: 23.02.2016
16.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve č. 246500191400 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnych komunikáciach v Bratislave
uzatvorená dňa 15.02.2016 za účelom zmeny účtu hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorý bude povinný uhrádzať dohodnutú náhradu za prevádzkovanie parkovania
Dátum zverejnenia: 16.02.2016
16.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve č. 246500151300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnych komunikáciach v Bratislave
uzatvorená dňa 15.02.2016 za účelom zmeny účtu hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorý bude povinný uhrádzať dohodnutú náhradu za prevádzkovanie parkovania
Dátum zverejnenia: 16.02.2016
16.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve č. 246500161300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnych komunikáciach v Bratislave
uzatvorená dňa 15.02.2016 za účelom zmeny účtu hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorý bude povinný uhrádzať dohodnutú náhradu za prevádzkovanie parkovania
Dátum zverejnenia: 16.02.2016
10.2.2016Zmluva o spolupráci pri prevádzke útulku pre zvieratá a poskytnutí finančného príspevku zo dňa 10.02.2016
Spolupráca pri prevádzke útulku pre zvieratá a poskytnutí finančného príspevku.
Dátum zverejnenia zmluvy: 10.02.2016
9.2.2016Zmluva o spolupráci č. MAGTS1600022
Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán pri vzájomnej výmene marketingových služieb v rozsahu práv a záväzkov v čl. III a IV tejto zmluvy.
Dátum zverejnenia: 09. 02. 2016
30.12.2015Zmluva o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií v Bratislave č. 246507921500
uzatvorená dňa 29.12.2015, predmetom ktorej je úprava práv a povinnosti pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v zóne s dopravným obmedzením v zmysle organizácie dopravy a dopravného značenia schváleného dňa 05.08.2008 a jeho neskoršími úpravami odsúhlasenými cestným správnym orgánom
Dátum zverejnenia: 30.12.2015
22.12.2015Zmluva o spolupráci č. 246504871500
uzatvorená dňa 22.12.2015 na základe ktorej sa Hlavné mesto SR Bratislava stáva právnym nástupcom spoločnosti Rosum, a.s. výlučne v rozsahu stavby "Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava"
Dátum zverejnenia: 22.12.2015
21.12.2015Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom a Univerzitou Komenského v Bratislave
predmetom je spolupráca pri plnení opatrenia vyplývajúceho z "Programu aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014-2020" a to konkrétne pri vytvorení, realizácii a vyhodnotení dotazníkového prieskumu a aj pri realizácii workshopu.
17.12.2015Zmluva o spolupráci pri technicko-organizačnom zabezpečení Fab Lab Bratislava
Predmetom je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri technicko-organizačnom zabezpečení priestoru Fab Lab Bratislava
Zverejnené dňa: 17.12.2015
16.12.2015Zmluva o spolupráci pri technicko-organizačnom zabezpečení Fab Lab Bratislava
Predmetom je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri technicko-organizačnom zabezpečení priestoru Fab Lab Bratislava
9.12.2015Zmluva o spolupráci č. MAGTS1500196
Poskytovateľ sa zaväzuje zverejniť informačno-propagačné spoty a moderované pozvánky pre objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť načítanie 30-sekundových spotov pre objednávateľa na základe písomného podkladu dodaného poskytovateľovi objednávateľom. Dátum uzatvorenia: 01. 12. 2015
Dátum zverejnenia: 09. 12. 2015
3.12.2015Zmluva o spolupráci pri organizácii "Osláv príchodu Nového roka v centre Bratislavy"
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatia, jeho materiálno-personálno-technického zabezpečenia a propagácii.
Dátum zverejnenia: 03. 12. 2015
27.11.2015Zmluva o spolupráci MAGTS1500210
poskytnutie spolupráce pri starostlivosti o verejnú zeleň - Program Adopcia zelene Bartókova ul. Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.10.2015
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
27.11.2015Zmluva o spolupráci MAGTS1500208
poskytnutie spolupráce pri starostlivosti o verejnú zeleň - Program Adopcia zelene. Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.10.2015
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
25.11.2015Zmluva o spolupráci
Revitalizácia podchodu patrónka. Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.11.2015.
Zverejnené dňa: 25.11.2015
20.11.2015Memorandum o realizácii, prevádzke a využívaní Zimného štadióna Ondreja Nepelu
Memorandum o realizácii, prevádzke a využívaní Zimného štadióna Ondreja Nepelu
Zverejnené dňa: 20.11.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.