Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 -19- 20 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
27.5.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1900012
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 23.5.2019
Dátum zverejnenia: 27.5.2019
Dátum účinnosti: 28.5.2019
Dátum platnosti do: 23.5.2022
2.5.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1900015
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 2.5.2019
Dátum zverejnenia: 2.5.2019
Dátum účinnosti: 3.5.2019
Dátum platnosti do: 3.5.2022
20.3.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1800024
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 15.3.2019
Dátum zverejnenia: 21.3.2019
Dátum účinnosti: 22.3.2019
Dátum platnosti do: 22.3.2022
6.8.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri správe, revitalizácii a odovzdaní do správy verejnej zelene – vnútroblok na Šustekovej ulici.
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 2.8.2018
Dátum zverejnenia: 6.8.2018
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ulica, číslo: Kutlíkova 17
Mesto: 852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201
Dátum účinnosti: 7.8.2018
Dátum platnosti do: 16.4.2019
19.6.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta.
Číslo zmluvy: MAGBO1800008
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 19.6.2018
Dátum zverejnenia: 19.6.2018
Dodávateľ: Meilleurs hypo, s.r.o.
Dátum účinnosti: 20.6.2018
Dátum platnosti do: 20.6.2022
3.4.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca hlavného mesta a partnera pri osádzaní a monitorovaní vtáčích búdok vo vlastníctve hlavného mesta na vybraných plochách vo vlastníctve hlavného mesta Bratislava.
Číslo zmluvy: MAGBO1800001
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 03.04.2018
Dátum zverejnenia: 03.04.2018
Dodávateľ: Ochrana dravcov na Slovensku
Ulica, číslo: Trhová 54
Mesto: 841 01 Bratislava
IČO: 31 797 717
Dátum účinnosti: 04.04.2018
Dátum platnosti do: na dobu neurčitú
31.1.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: MAGBO1700019
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 30.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018
Dodávateľ: FUXTON, s.r.o.
Ulica, číslo: Dvořákovo nábrežie 10
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 350833 513
DIČ: SK 2020225889
Dátum účinnosti: 01.02.2018
Dátum platnosti do: 31.01.2021
15.1.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto a
Číslo zmluvy: MAGBO1700026
Názov: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 22.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.1.2018
Dodávateľ: Vnútroblok o.z.
Ulica, číslo: Zochova 16
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 42269385
Dátum účinnosti: 16.1.2018
Dátum platnosti do: 16.1.2021
6.11.2017Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Číslo zmluvy: MAGBO1700023
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – par.č. 17336/12, reg „C“, k.ú. Rača
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 02.10. 2017
Dátum zverejnenia: 07.11. 2017
Dátum účinnosti: 08. 11. 2017
Dodávateľ: DANBIK, s.r.o.
Ulica, číslo: Kadnárová 51
Mesto: 831 51 Bratislava
IČO: 45330263
Dátum účinnosti: 07.11.2017
Dátum platnosti do: 06.11.2020
14.7.2020Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej „Občiansky zákonník“)
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Proti prúdu pri realizácii poskytovania sociálnej podpory pri realizácii pilotného projektu.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: na dobu neurčitú
Dátum zverejnenia: 14. 07. 2020
14.7.2020Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej „Občiansky zákonník“)
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Vagus pri realizácii poskytovania sociálnej podpory pri realizácii pilotného projektu.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: na dobu neurčitú
Dátum zverejnenia: 14. 07. 2020
14.7.2020Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej „Občiansky zákonník“)
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Návrat pri realizácii poskytovania sociálnej podpory pri realizácii pilotného projektu.

5. Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: na dobu neurčitú
Dátum zverejnenia: 14. 07. 2020
6.11.2013Zmluva o spolupráci v oblasti rozvoja osobného prístavu
Predmetom tejto zmluvy sú vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou Verejné prístavy a Mestom Bratislava pri vzájomnej spolupráci ohľadom: spolupráce v oblasti pripomienkovania a návrhov zmien v územnom pláne Hlavného mesta pre vymedzené územie verejného prístavu Bratislava s dôrazom na rozvoj plavebnej prevádzky, turistického ruchu a prekladných činností v nákladnom prístave BA; spolupráce v oblasti rozvoja, obnovy, rekonštrukcie osobného prístavu Bratislava s využitím finančných zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu; obnovy, výstavby brehových opevnení, kolmých hrán, plavebných chodníkov, schodísk tak, aby boli uspokojené tak potreby Verejných prístavov ako aj potreby Mesta Bratislava; spolupráce pri návrhoch a umiestňovaní prístavných zariadení (plávajúcich zariadení – pontónov prevádzkovateľa prístavu) v územnom obvode verejného prístavu Bratislava a ich napojenie na pobrežnú infraštruktúru mesta; spolupráce a účasti Verejných prístavov ako prevádzkovateľa prístavu...
21.4.2017Zmluva o spolupráci v rámci Bratislavských mestských dní 22.-23.4.2017
Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán na podujatí s názvom „Bratislavské mestské dni“.
Dátum zverejnenia: 21.04.2017
Názov sekcie: Oddelenie komunikácie a marketingu
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Devera
22.9.2021Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-Rača
Zmluva definuje vzájomné povinnosti a rámce spolufinancovania zo strany hlavného mesta pri realizácii parkovacej politiky v zóne Krasňany v mestskej časti Bratislava-Rača.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 22.09.2021
Dátum účinnosti: 23.09.2021
Sekcia dopravy - projektová kancelária
30.7.2021Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zmluva o spolupráci definuje vzájomné povinnosti a rámce spolufinancovania zo strany hlavného mesta pri realizácii parkovacej politiky v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Číslo zmluvy: MAG0X03OSZOL
Dátum uzatvorenia: 15.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum účinnosti: 31.07.2021
Projektová kancelária - sekcia dopravy
23.9.2020Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.09.2020
Účinnosť zmluvy: deň po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.09.2020
29.10.2018Zmluva o spolupráci zo dňa 22.10.2018 “ Film park Jarovce“
Realizácia stavby: „ Film park Jarovce“.
Uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby “ Film park Jarovce“
Dátum uzatvorenia: 22.10.2018
Dátum zverejnenia: 29.10.2018
Dátum účinnosti: 30.10.2018
Poskytovateľ: SOLID ENTERPRISE GROUP s.r.o.
Sídlo: Dunajská 58, 811 08 Bratislava
IČO: 50 095 137
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
11.6.2012Zmluva o spolupráci: Blue Dream s.r.o. [PDF, 12,3 MB]
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri revitalizácii nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, formou ich umeleckej úpravy.
Dátum zverejnenia: 11.6.2012
7.3.2012Zmluva o spolupráci: HB REAVIS Slovakia a.s [PDF, 41 kB]
HB REAVIS a Hlavné mesto majú záujem zúčastniť sa konferencie/ výstavy MIPIM v Cannes v dňoch 6.- 9. marca 2012 (ďalej ako „výstava“). Predmetom výstavy je prezentácia realitného trhu. HB REAVIS má na výstave prenajatý priestor za účelom umiestnenia výstavného stánku a následnej prezentácie.
Zverejnené dňa: 7.3.2012
4.5.2015Zmluva o spolupráci_EUROVEA_súhlas na vykonanie stavebných prác na komunikáciách na uloženie káblov_NS MHD
poskytnutie súhlasu od spoločnosti EUROVEA na vykonanie stavebných prác na komunikáciách v rozsahu nevyhnutnom na uloženie káblov, NS MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie"
Zverejnené dňa : 4.5.2015
11.8.2017Zmluva o spolupráci-BMW č. MsP/17/00037 [PDF, 3,7 MB]
Zmluva o spolupráci č. MsP/17/00037 uzatvorená 11.8.2017 medzi BMW Vertriebs GmbH - organizačná zložka Slovenská republika, Karadžičova 8, Bratislava a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné poskytnutie dvoch vozidiel BMW i3 na dobu dvoch mesiacov od prevzatia vozidiel Mestskou políciou Hlavného mesta SR.

Zverejnená: 11.8.2017.
14.2.2012Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi Hlavným mestom SR BA a Krajským riaditeľstvom PZ V BA [PDF, 173 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok krajského riaditeľstva spracovávať osobné údaje v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) v informačnom systéme hlavného mesta, ktorý tvorí kamerový systém.
Zverejnené dňa: 14.2.2012
25.2.2021Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Zmluva uzatvorená v súlade s čl. 28 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a § 34 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluva je uzavretá so spoločnosťou:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o., Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum uzatvorenia: 29.01.2021
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Dátum účinnosti: 26.02.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie vnútornej právnej podpory
30.1.2020Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Ide o zmluvu uzavretú s Dopravným podnikom Bratislava, a. s., na spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie vlastníkov/držiteľov vozidiel, ktoré boli odstránené z dôvodu, že tvorili prekážku cestnej premávky.

Dátum podpísania: 30.01.2020.
Dátum platnosti: 30.01.2020.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 -19- 20 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.