Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
31.12.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900063
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Kopčianska JUH – Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ulica.“ v katastrálnom území Petržalka
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
23.12.2019Zmluva o Poskytnutí služieb – Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála
MAGTS1900115
Dátum uzatvorenia: 23.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
23.12.2019Zmluva o spolupráci
MAGTS1900197
Dátum účinnosti: 24.12.2019
Dátum platnosti do: 20.12.2020
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
20.12.2019Dohoda o spolupráci
Číslo zmluvy: MAGBO 1900055
Dátum uzatvorenia: 19.12.2019
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
Dátum účinnosti: 23.12.2019
Dátum platnosti do: 31.10.2025
17.12.2019Zmluva o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku
Zmluva sa týka vysporiadania investície SZĽH do Zimného štadióna Ondreja Nepelu a prevzatia tohto zhodnotenia Hlavným mestom SR Bratislava, nakoľko modernizáciu a rekonštrukciu štadióna vykonal SZĽH
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
16.12.2019Zmluva o spolupráci a nakladaní s právami duševného vlastníctva
Číslo zmluvy: MAGBO1900058
Dátum uzatvorenia: 12.12.2019
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
Dátum účinnosti: 17.12.2019
13.12.2019Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Jarovce
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
Dátum účinnosti: 13.12.2019
Dátum platnosti do: neručito
28.11.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1900053
Dátum uzatvorenia: 27.11.2019
Dátum zverejnenia: 28.11.2019
Dátum účinnosti: 29.11.2019
Dátum platnosti do: 27.11.2022
25.11.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
MAGBO1900042
Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
Dátum účinnosti: 26.11.2019
Dátum platnosti do: 25.11.2022
13.11.2019Zmluva o spolupráci
Číslo zmluvy: MAGTS1900135
Zmluva o spolupráci k zabezpečeniu a realizácii ekologického vratného systému nádob na nápoje pre predajcov nápojov na akcii „Vianočný hlavný trh 2019“
Dátum uzatvorenia: 13.11.2019
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
Dátum účinnosti: 14.11.2019
5.11.2019Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri organizovaní Vianočných trhov na Hlavnom námestí a na Františkánskom námestí v Bratislave
Číslo zmluvy: MAGBO1900047
Dátum uzatvorenia: 04.11.2019
Dátum zverejnenia: 05.11.2019
24.10.2019Zmluva o spolupráci – Adopcia zelene – Bartoková 2/A
Číslo zmluvy: MAGTS 1900036
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri spolupráci pri realizácii sadových úprav
Dátum uzatvorenia: 30.9.2019
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
24.10.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900040
Číslo zmluvy: MAGBO1900040
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení prípravy a realizácie stavby a jej následného odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta
Dátum uzatvorenia: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 24.10.2019
22.10.2019Dohoda o spolupráci č. 246506271900
dohoda uzatvorená dňa 21.10.2019 týkajúca sa vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri budovaní križovatky ulíc Kopčianska – Údernícka
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
9.10.2019Zmluva o vzájomnom poskytovaní priestorových údajov prostredníctvom mapových služieb
Číslo: MAGBO1900044
Typ: bezodplatná zmluva
Dátum zverejnenia: 09.10.2019
Dátum účinnosti: 10.10.2019
26.9.2019Zmluva o spolupráci – ADOPCIA ZELENE
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri spolupráci pri realizácii sadových úprav
MAGTS 1900033
25.9.2019Zmluva o spolupráci č. 246505971900
uzatvorená dňa 18.09.2019 za účelom vzájomnej spolupráce a finančnej podpory pri realizácii projektu Ružinovskej promenády.
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
9.9.2019Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci so SLOVAK PRESS PHOTO pri organizácií súťaže a následnej výstavy fotografií
3.9.2019Zmluva o spolupráci MAGBO 1900039 [PDF, 342 kB]
Číslo: MAGBO 1900039
Typ:Zmuvy bezodplatné
Dátum uzatvorenia: 23.08.2019
Dátum zverejnenia: 04.09.2019
Dodávateľ: SmartEn, a.s.
Ulica, číslo: Dolné Rudiny 1
Mesto: 010 01 Žilina
IČO: 47765615
Dátum účinnosti: 05.09.2019
Dátum platnosti do: 45 dní po poskytnutí dát
28.8.2019Smlouva o provedení odborného referátu dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Číslo zmluvy: MAGBO1900038
Predmetom tejto Zmluvy odborná konferencia Zelená města – města budoucnosti „Rekreační zázemí měst“
28.8.2019Zmluva o spolupráci a technickej podpore
Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie elektronického poskytovania údajov Bankami o existencii účtu Povinnej osoby a/alebo Klienta vedeného v Banke a o stave na tomto účte pre potreby Objednávateľa pri výkone činností v rámci správy daní, v daňovom exekučnom konaní.
20.8.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení veľkokapacitných kontajnerov
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení veľkokapacitných kontajnerov v súvislosti s úpravou dvora na Obchodnej ulici č. 29
Dátum uzatvorenia: 20.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019
Dátum účinnosti: 21.08.2019
Dátum ukončenia: 02.09.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.8.2019Zmluva o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci na jednorazovej finančnej kompenzácií mestských častí: Vrakuňa, Dúbravka, Karlova Ves.
Dátum zverejnenia: 9.8.2019
8.8.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900030 pri prezentácii urbanistických projektov (Cviker AR)
Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900030 pri prezentácii vizualizácií plánovaných urbanistických projektov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom mobilnej aplikácie Cviker AR
Dátum zverejnenia: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení zberných nádob a odvozu v súvislosti s úpravou Komenského námestia
OLO, a. s. zabezpečí zberné nádoby a odvoz v súvislosti s úpravou Komenského námestia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.