Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
31.8.2015Zmluva o spolupráci
Vzdelávací projekt "Festival filmov o zdraví".
Dátum zverejnenia: 31.08.2015
23.6.2015Zmluva o spolupráci
Seniorský vzdelávací projekt - piaty ročník "Letná Bratislavská univerzita seniorov"
Dátum zverejnenia: 23. 6. 2015
10.12.2014Zmluva o spolupráci
Revitalizácia podchodu pre peších pri Vojenskej nemocnici
dátum zverejnenia: 10.12.2014
6.11.2014Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je vzájomná synergická, redakčná, informačnomarketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go, ktorá je prevádzkovateľom TV See & Go. Dátum uzatvorenia: 01. 10. 2014
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014
23.10.2014Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je spolupráca pri zatraktívnení okolia a skrášlení verejnej zelene na nevyužitom priestore starej vinice na Pionierskej ul. v Bratislave.
Zverejnené dňa: 23.10.2014
18.6.2014Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita IV. ročník medzi hlavným mestom a Univerzitou Komenského v Bratislave , Šafárikovo námestie 6, Bratislava, MAGTS 1400108.
Dátum zverejnenia: 18. 6. 2014
20.12.2013Zmluva o spolupráci
Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán tak, aby bol čo najlepšie dosiahnutý účel, na ktorý sa Zmluva uzatvára - Audit kompetencií a financovania mesta a mestských častí Bratislavy.
Zverejnené dňa: 20.12.2013
14.10.2013Zmluva o spolupráci
Predmetom dohody je úprava častí miestnej komunikácie Rybničná ulica pre účely stavby:Obchodné centrum K&J&G Bratislava - Vajnory“, objekt SO 02 Rozšírenie Rybničnej ulice s ľavým odbočením.
Zverejnené dňa: 14.10.2013
20.8.2013Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri realizácii vzdelávacieho projektu Filmový festival o zdraví medzi hlavným mestom a Všetko pre zdravie, o.z., Škovránčia 1, Bratislava
Dátum zverejnenia: 20.8.2013
20.6.2013Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita III. ročník medzi hlavným mestom a Univerzitou Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava.
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2013
11.6.2013Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri podpore a propagácii cyklistickej dopravy.
Zverejnené dňa: 11.6.2013
31.10.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 106 kB]
Predmetom zmluvy sú činnosti, ktoré sa externý expert zaväzuje vykonávať pre hlavné mesto na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu dohodnutých podmienok v tejto zmluve pre projekt „Bratislava-územný manažment – Koordinácia územného rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy a susedných rakúskych obcí“ v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č.1 zmluvy.
Zverejnené dňa: 31.10.2012
16.10.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 40 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností a vzájomná spolupráca Hlavného mesta SR Bratislavy a Ekotopfilm, s. r. o., za účelom organizácie aktuálneho podujatia 39. Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2012 a 5. ročníka Národnej enviro súťaže Slovenska NESS 2012. Zmluva bola podpísaná 10. 10. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2012
12.10.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 37 kB]
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na realizácii projektu Mapový portál pre hlavné mesto SR Bratislavu. Zmluva bola podpísaná 01. 10. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2012
28.9.2012Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri obnove – revitalizácii podchodu na Dolnozemskej ceste pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zmluva bola podpísaná 25. 09. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 28. 9. 2012
8.6.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 34 kB]
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a OZ Vagus. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb formou terénnej sociálnej práce ľuďom bez domova na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum zverejnenia: 8.6.2012
17.1.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 41 kB]
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní účasti na veľtrhu Slovakiatour 2012
Zverejnené dňa: 17.1.2012
5.10.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 893 kB]
Autorský dozor pri realizácii sanácie balkóna Primaciálneho paláca
Zverejnené dňa: 5.10.2011
19.7.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 32 kB]
Predmetom zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice a Hlavným mestom SR Bratislava je spolupráca zmluvných strán pri realizácii povrchovej úpravy komunikácií vo vlastníctve hlavného mesta na uliciach Popradská, Krajinská, Šamorínska a Vetvárska. Zmluva bola podpísaná dňa 18.7.2011/ Zmluva nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 19.7.2011.
16.5.2011ZMLUVA O SPOLUPRÁCI [PDF, 36 kB]
Pri príprave a realizácií projektu „Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica“. Popis: Zmluva o spolupráci zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Generálny investor Bratislavy, Dopravný podnik Bratislava, a.s.
3.5.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 190 kB]
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zverejnené dňa: 03.05. 2011
26.9.2019Zmluva o spolupráci – ADOPCIA ZELENE
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri spolupráci pri realizácii sadových úprav
MAGTS 1900033
24.10.2019Zmluva o spolupráci – Adopcia zelene – Bartoková 2/A
Číslo zmluvy: MAGTS 1900036
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri spolupráci pri realizácii sadových úprav
Dátum uzatvorenia: 30.9.2019
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
2.2.2018Zmluva o spolupráci – FUXTON, s.r.o. – Zelený trojuholník Bosákova
Číslo: MAGBO1700032
Titulok: Zmluva o spolupráci – FUXTON, s.r.o. – Zelený trojuholník Bosákova
stručný popis: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci pri zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia Stavby (prípadne ohlásenia stavebných úprav)m realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta
Názov: Zmluva o spolupráci
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci pri zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia Stavby (prípadne ohlásenia stavebných úprav)m realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta
1.12.2012Zmluva o spolupráci na automatické sčítanie dopravy spoločnosťou Geometika,. s.r.o [PDF, 64 kB]
Umožnenie inštalácie sčítačou dopravy zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy na stožiare verejného osvetlenia.
Zverejnené dňa: 1.12.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.