Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.4.2022Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby ,,Úprava vjazdu a výjazdu Trnavská cesta"
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby ,,Úprava vjazdu a výjazdu Trnavská cesta"
Číslo zmluvy: 246701752200
Dodávateľ: FORESPO REALITY 20 a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 53844785
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
sekcia výstavby
25.4.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Dúbravka
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby s mestskou časťou Dúbravka
Číslo zmluvy: MAGTS2200167
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o., Primaciálne námestie 1, Bratislava IČO: 3538880
Cena: Podľa cenníka
Dátum uzatvorenia: 25.04.2022
Oddelenie parkovania
22.4.2022Zmluva o spolupráci
Zmluvou o spolupráci sa dohodlo zabezpečiť zriadenie Veľkokapacitného centra na Bottovej ulici č.7 v Bratislave, za účelom poskytovania pomoci pre cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého územia Ukrajiny.
Číslo zmluvy: MAG189064/2022
Dodávateľ: Slovenský skauting, o.z., Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava, IČO: 00598721
Cena: 30 000,- EUR, poskytnuté od Swiss Re Foundation
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Kancelária riaditeľa magistrátu
21.4.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pre poskytnutie pitného režimu k podujatiu Bratislavské mestské dni 2022.
Číslo zmluvy: MAGTS2200163
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35870370
Cena: 2 520,- EUR s DPH
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
14.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127786/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7895/2022 vo vzťahu k projektu „AGADU“
zmena výšky zabezpečenia - záložného práva
Číslo zmluvy: Dodatok č.1 č. MAG 127786/2022
Dodávateľ: AGADU s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 429 577
Cena: 2 664 283,05 EUR
Dátum uzatvorenia: 11.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
11.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127767/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7312/2022 vo vzťahu k projektu „Dieliky“
zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127767/2022
Číslo zmluvy: MAG 7312/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: Agatova s.r.o.
Sídlo: Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava, IČO: 36 434 001
Cena: 1 240 474,95 EUR
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
11.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127748/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7865/2022 vo vzťahu k projektu „Východná“
zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127748/2022
Číslo zmluvy: MAG 7865/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: GRUNT, a.s., so sídlom Horská 11C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 160
Cena: 530 422,20 Eur
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
11.4.2022Dodatok č.1 č. MAG 127740/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7900/2022 vo vzťahu k projektu „Dolná Pekná“
zmena definície pojmu "záložné právo"
Číslo dodatku: MAG 127740/2022
Číslo zmluvy: MAG 7900/2022
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
Dodávateľ: GRUNT, a.s., so sídlom Horská 11C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 771 160
Cena: 1 554 973,20 EUR
Dátum uzatvorenia: 8.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
8.4.2022Memorandum o porozumení
Memorandum o porozumení uzatvorené s Detským fondom Spojených národov (UNICEF) s cieľom reagovať na urgentné potreby detí utečencov a rodín v Bratislave
Číslo zmluvy: MAG 128885/2022
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Útvar správy mestských podnikov
6.4.2022Zmluva o zriadení záložného práva GRUNT – Východná
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 7865/2022
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
6.4.2022Zmluva o zriadení záložného práva GRUNT - Dolná pekná
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy.
Číslo zmluvy: MAG 7900/2022
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
6.4.2022Zmluva o zriadení záložného práva Agadu
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 7895/2022
Dodávateľ: AGADU s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Ručiteľské vyhlásenie Strabag
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 117887/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Ručiteľské vyhlásenie YIT – Viedenská
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 117880/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Ručiteľské vyhlásenie YIT – Račianska
forma zabezpečenia z plnenia zmluvy
Číslo zmluvy: MAG 117326/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
5.4.2022Zmluva o zriadení záložného práva
Developer : Agatova s.r.o.
Číslo zmluvy: MAG 117936/2022
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie rozvoja bývania
30.3.2022Memorandum o spolupráci pri mestských zdieľaných službách
Memorandum o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislava a Americkou obchodnou komorou v SR v oblasti budovania zdieľaných služieb pre bratislavské mestské organizácie. Spolupráca s členskými spoločnosťami komory, ktoré prevádzkujú centrá zdieľaných služieb v SR, je zameraná na vybrané oblasti zdieľaných služieb s dôrazom na ich organizáciu, procesné riadenie, manažment kvality, manažment vzťahov s klientmi a benchmarking.
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 30.03.2022
Dátum účinnosti: 31.03.2022
Projektová kancelária- Magistrát
28.3.2022Zmluva o spolupráci č. 24 88 0125 22 00 nadväzujúca na Zmluvu o spolupráci pri realizácii „REVITALIZACIA KOMENSKÉHO NÁMESTIA V BRATISLAVE“ zo dňa 17.04.2020
Zmluva o spolupráci medzi Slovenským národným divadlom a hlavným mestom SR Bratislavou vo veci revitalizácie Komenského námestia v k. ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.3.2022ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 24 88 0213 22 00
Zmluva o spolupráci č. 24 88 0213 22 00, predmet: zmluva o spolupráci s Bus Station Services s. r. o., na základe ktorej bude hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave bezodplatne poskytnutá do užívania stavba so súpisným číslom 6654 a pozemky s parc. č. 9110/4, parc. č. 9116/21, parc. č. 9116/20, parc. č. 21789/10, parc. č. 21789/20, parc. č. 21789/23, parc. č. 9118/13, parc. č. 9118/35, parc. č. 9120/80, parc. č. 21789/22 a parc. č. 9118/12 v k. ú. Staré Mesto za účelom zriadenia veľkopacitného centra Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
25.3.2022ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 24 88 0213 22 00
25.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri realizácii dobrovoľníckeho programu Som tu pre teba určeného pre klientov nízkoprahového centra Fortunáčik.
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Ubytovňa Fortuna
24.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri poskytnutí cisterny s pitnou vodou k podujatiu Zásadný víkend II - Iniciatíva 10 000 stromov dňa 25. - 26. 03. 2022.
Číslo zmluvy: MAGTS2200118
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Dátum účinnosti: 25.03.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
24.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov pre podujatie Zásadný víkend II - Iniciatíva 10 000 stromov (25. - 26.3.2022).
Číslo zmluvy: MAGTS2200115
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Dátum účinnosti: 25.03.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
22.3.2022Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru
11.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci na zabezpečenie meteostanice, stanice na meranie teploty a kvality ovzdušia.
Zmluva je bezodplatná.
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270
Číslo zmluvy: MAGBO2200004
Dátum uzatvorenia: 10.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Dátum platnosti: 10.03.2024
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb

Zobrazených je 25 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.