Zahraničné pracovné cesty 2011: Apríl - archív dokumentov

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.4.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 90 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Rokovanie sa uskutočnilo na podnet vedúceho partnera, aby sa vyriešili problémy s úhradou faktúr slovenských partnerov, pretože neobsahovali všetky náležitosti, ktoré vyžaduje slovenská legislatíva, a teda bol ohrozený tok finančných prostriedkov.
15.4.2011Zistersdorf, Rakúsko [PDF, 106 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Prezentácia Spoločného technického sekretariátu (STS) Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. V nej bolo v krátkosti zhrnuté čerpanie prostriedkov v programe, systém semaforu hodnotenia projektov, charakteristiky projektov a ich riziká.
14.4.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 29 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Stretnutie sa týkalo projektu ECO²HIC. Uskutočnilo sa so zástupcom viedenského magistrátu. Na stretnutí bol prezentovaný a prerokovaný projektový zámer projektu. Projekt inicioval viedenský magistrát a chcel by ho realizovať v rámci programu Central Europe. Bratislavský magistrát bol oslovený ako potenciálny projektový partner.
14.4.2011Katovice, Poľsko [PDF, 60 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
XVII. ročník Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu GLOB v Katoviciach so svojou komplexnou ponukou prezentácie miest, regiónov, touroperátorov, cestovných kancelárií, wellness centier, sprievodcov CR a služieb CR je tradične najväčším v južnom Poľsku. Obyvatelia priemyselnej oblasti Katovíc i regiónu Sliezska vyhľadávajú a veľmi radi navštevujú Slovensko a Bratislavu.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2011 > Zahraničné pracovné cesty 2011: Apríl

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.