Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 -29- 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
19.8.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Anna Kaššaiová, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 19.08.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.8.2011
9.8.2011Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov [PDF, 36 kB]
číslo zmluvy : 088303130600 nájomca : Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., Röntgenova 24, 851 01 Bratislava dátum uzatvorenia dohody : 08.08.2011 účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 9.8.2011
2.8.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 088308340400 [PDF, 29 kB]
Nájomca : Zsolt Luspay, J. Stanislava 39, 841 05 Bratislava dátum uzatvorenia dohody : 27.06.2011 účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 02.08.2011
2.8.2011Dohoda č. 248806291100 o spôsobe a výške poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv [PDF, 682 kB]
Na základe Dohody č. 248806291100 príde k vymedzeniu spôsobu poskytnutia náhrady vo výške 1 810,45 Eur za obmedzenie vlatníckych práv k častiam pozemkov registra "E" parc. č. 261, 262, 269 k. ú. Čunovo.
Zverejnené dňa: 2.8.2011
2.8.2011Dohoda o urovnaní [PDF, 3 MB]
Dohodou o urovnaní príde k usporiadaniu vzájomných vzťahov a nárokov k pozemkom v k. ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 2.8.2011
2.8.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Ján Vojtínyi, Bc.Helena Vojtínyiová /Dátum uzatvorenia dohody 01.08.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 02.08.2011
28.7.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0295-08-00 [PDF, 34 kB]
Nájomca: spoločnosť KOPOS - BV, spol. s r. o., Belehradská 1, 831 04 Bratislava / dátum podpísania dohody: 27.7.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2011
20.7.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Eleonóra Bartóková /Dátum uzatvorenia dohody 19.07.2011/ Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.07.2011
18.7.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.348,- Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežného nájomného. Táto zmluva bola podpísaná dňa 18.07.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.07.2011
12.7.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088310320700 [PDF, 36 kB]
Nájomca : ELTRAK, spol. s r.o./Dátum uzatvorenia dohody dňa 12.07.2011/Účinnosť dohody - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 12.07.2011
27.6.2011Dohoda o ukončení nájmu k bytu [PDF, 27 kB]
Dohoda o ukončení nájmu k bytu / Nájomca: Margita Záhorská, 821 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 27.06.2011 / Účinnosť dohody o ukončení nájmu: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.06.2011
20.6.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Dohoda o ukončení nájmu / Nájomca: Ján Viskup a Valéria Viskupová / Dátum uzatvorenia dohody 16. 06. 2011 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.6.2011
20.6.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení v splátkach [PDF, 89 kB]
Na základe tejto dohody bude dlžník splácať svoj nedoplatok v mesačných splátkach vo výške 200,00 Eur. Dohoda bola podpísaná dňa 17. 06. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20. 06. 2011
7.6.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 27 kB]
Nájomca: Darina Révayová, Ing. Karol Révay /Dátum uzatvorenia dohody 06. 06. 2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.06.2011
2.6.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme 07 83 0196 08 00 [PDF, 26 kB]
Nájomca : THOMES, s.r.o./Predmet dohody : ukončnie nájmu k pozemku parc. č. 3237/20 a stavbe súp. č. 16501 na pozemku parc. č. 3237/21 v k.ú. Ružinov/Dátum účinnosti dohody : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 02.06.2011
26.5.2011Dohoda o prevzatí dlhu [PDF, 446 kB]
Na základe dohody bude hlavnému mestu uhradená čiastka 17.553,09 Eur. Dohoda bola podpísaná dňa 25.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.05.2011
24.5.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve č. 078306680400 [PDF, 25 kB]
Nájomca: FOREN, s.r.o., 811 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 23.05.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.05.2011
12.5.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0317 03 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Otto Čecha - OTTO, Púpavová 3485/79, 841 04 Bratislava Dátum uzatvorenia dohody: 11.05.2011
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Dohoda o prevzatí dlhu [PDF, 71 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.728,92 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 300 Eur, splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 10.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 48 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 5.704,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 250,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 11.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
11.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 69 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 953,48 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 10.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11.05.2011
10.5.2011Dohoda o ukončení nájmu nájomného vzťahu č. 08-83-1021-06-00 [PDF, 1,3 MB]
Dohoda o ukončení nájmu nájomného vzťahu č. 08-83-1021-06-00
Nájomca: RIASTAV spol. s r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou/ Dátum uzatvorenia zmluvy 06.05.2011.
Zverejnené dňa 10.05.2011
10.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 783 09 [PDF, 245 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 783 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 2-127 a parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúceho k priestoru č.2-245
Dátum zverejnenia: 10.5.2011
10.5.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Alžbeta Kyselicová, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 04.05.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.05.2011
6.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 753 09 [PDF, 256 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 753 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1624/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 2-023
Zverejnené dňa: 06.05.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 -29- 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.