Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.3.2020Dohoda o urovnaní - Janeček
Stručný popis: Dohoda o urovnaní dňa 23.03.2020

Dátum zverejnenia: 27.03.2020
13.3.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0204 13 00
Nájomca: ECOLIO s.r.o., Ľ. Fullu 3, Bratislava

Dátum uzatvorenia dohody: 11.03.2020
Účinnosť dohody: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 13.3.2020
12.3.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nehnuteľností č. 07 83 0449 05 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava – Rača

Dátum uzatvorenia dohody 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 12.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
3.3.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0468 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0468 16 00
Nájomca: Peter Čechovič
Dátum uzatvorenia dohody: 03.03.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 03.03.2020
27.2.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 26.02.2020

Dátum zverejnenia: 27.02.2020
14.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0096 11 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0096 11 00
Nájomca: Milan Lackovič
Dátum uzatvorenia dohody: 13.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.02.2020
13.2.2020Dohoda o pristúpení k záväzku a dohoda o plnení dlhu v splátkach
Stručný popis: Dohoda o pristúpení k záväzku uzatvorená dňa 06.02.2020
Dátum zverejnenia: 13.02.2020
11.2.2020Dohoda č. MAGBO1900071 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505
Dohoda č. MAGBO1900071 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 pre účely stavby: ,,Úprava cesty II/505. okružné križovatky OK1 a OK2 -časť D“ uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Bory, a.s., so sídlom Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 10.02.2020
Dátum zverejnenia:11.2.2020
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0657 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0657 19 00
Nájomca: Vladimír Obuch a Jozef Obuch
Dátum uzatvorenia dohody: 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 06.02.2020
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o dlhodobom nájme pozemkov č. 08 83 0636 14 00
Nájomca: Juraj Vladár

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0451 16 00
Nájomca: MUDr. Zdenka Štefániková

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 396/2003 v znení jej dodatku č. 1
Nájomca: Janka Sobotová

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
24.1.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 7-87-02-94
Nájomca: Katolícka jednota Slovenska, pobočka Bratislava-Dúbravka

Dátum uzatvorenia dohody: 24.01.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
17.1.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0614 17 00
Nájomca: Erich Junger
Dátum uzatvorenia Dohody: 16.01.2020
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
17.1.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0218 19 00
Nájomca: Ing. Michal Majtán, PhD.
Dátum uzatvorenia dohody: 16.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.1.2020Dohoda č. MAGBO1900059 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty
Dohoda č. MAGBO1900059 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/2 – Hodonínska ulica pre účely stavby: „ Obytná zóna rodinných domov – Podkerepušky, príprava územia – vonkajšie inžinierske siete stavebný objekt : Obj. SO 201 Dopravné napojenie územia Podkerepušky, Obj. SO 201.1 Zastávka MHD ( smer Záhorská Bystrica ), Obj. SO 201.2 Zastávka MHD ( smer Lamač ) uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Alcech, spol. s.r.o. so sídlom Sasinkova 5, Bratislava 811 08 a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 3.1.2020
Dátum zverejnenia: 7.1.2020
17.12.2019Rámcová dohoda na poskytnutie audítorských služieb
Číslo: MAGTS1900134
Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Typ: Služby
Predmet: Audítorské služby
17.12.2019Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri projekte Dočasná terasa (Parčík) na Komenského námestí v Bratislave
ukončenie spolupráce
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
IČO: 00 164 763
17.12.2019Dohoda o ukončení zmluvy č. 248603401000
Dohoda o ukončení zmluvy č. 248603401000 o odbere tepla, pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Bazová 6-8
Dátum uzatvorenia: 13.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 16.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
MAGBO1900067
Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
16.12.2019Dohoda o refundácii paušálnych náhrad č. MŽP SR – 173/2019/7.7
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia: 26.11.2019
Dátum zverejnenia: 4.12.2019
Dátum účinnosti: 5.12.2019
27.11.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 25.11.2019
Dátum zverejnenia: 27.11.2019
27.11.2019DefaTwister, s. r. o.
15.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Nájomca: Richard Frimmel
Dátum uzatvorenia dohody: 14.11.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.11.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.