Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
26.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikáciečasti miestnej komunikácie II. triedy Námestie hraničiarov č. 246505191500
uzatvorená dňa 23.10.2015 / pre účely stavby:„Supermarket BILLA“ Bratislava, Námestie hraničiarov, stavebné objekty: SO-203 Svetelná signalizácia, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 26.10.2015
4.1.2022Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych ciest II. triedy Prístavná ulica a Košická ulica
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych ciest II. triedy Prístavná ulica a Košická ulica pre účely stavby ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 12 Predĺženie Pribinovej - Prístavná, Sukennícka"
Číslo zmluvy: 246707262100
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 04.01.2022
Dátum účinnosti: 05.01.2022
Sekcia výstavby
10.12.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácie Jégeho ulica č. 246509151400
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely stavby: „Viacpodlažné parkovisko, Jégeho ul., Bratislava“,SO 401 rozšírenie Jégeho ul. v mieste zastávky a vjazdu, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Ružinov.
Dátum zverejnenia: 10.12.2014
20.11.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Čulenova ulica a Pribinova ulica č. 246506551400
uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely stavby: „ Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY II etapa, Administratívna budova Panorama City II Business Bratislava, Pribinova a Čulenova ul.“, objekty SO 512 Dopravné napojenie z Pribinovej ul., SO 520 Úprava Čulenovej ulice a SO 521 Úprava Pribinovej ul., podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 21.11.2014
16.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií I. triedy Ružinovská ulica č. 246501881600
uzatvorená dňa 31.05.2016, pre účely stavby: „Odbočovací pruh, Ružinovská - Jašíkova ul.“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 16.06.2016
24.3.2017Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácii II. triedy
pre účely stavby úprav častí miestnych komunikácii II. triedy, na ktoré sa napája stavba: "Bergamon - Polyfunkčný areál - Mlynské nivy - Hraničná ul., Bratislava, II. etapa, stavebné objekty: SO 702b, SO 706b a SO 707b,
Dátum podpísania zmluvy: 23.03.2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 24.03.2017
22.7.2016Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hraničná ulica a Mlynské nivy č. 246501911600
uzatvorená dňa 20.07.2016 pre účely stavby: BERGAMON - POLYFUNKČNÝ AREÁL - Mlynské nivy - Hraničná ul., Bratislava, I. etapa“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 22.07.2016
16.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií II. triedy II. triedy Mýtna ulica č. 246502441600
uzatvorená dňa 31.05.2016, pre účely stavby: „Obchodno-spoločenský komplex Mýtna - Radlinského, I. etapa Administratívno-obytný súbor“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 16.06.2016
15.1.2019Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica
Číslo: MAGBO1800069
Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica pre účely stavby: „Polyfunkčný dom Údernícka ul. I. a II. – Petržalka“, SO 114 – Svetelná križovatka ulíc Kopčianska – Údernícka, PS 608 Cestná svetelná signalizácia križovatky ulíc Kopčianska - Údernícka.
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 11.1.2019
Dátum zverejnenia: 15.1.2019
Dátum platnosti do: 10.1.2021
Dodávateľ: FREDRIKSSON, s.r.o.
IČO: 36 846 520
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
5.4.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií II. triedy Landererova ulica a Pribinova ulica č. 246500781600
Uzatvorená dňa 04.04.2016. Pre účely stavby: „Panorama City III. Business Bratislava, Landererova ul.“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 05.04.2016
30.7.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Pri starom letisku a Rybničná ulica č. 246504461400
Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Pri starom letisku a Rybničná ulica č. 246504461400 uzatvorená dňa 25.07.2014 pre účel stavby "Nákupné centrum Vajnoria", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
8.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti MK II. triedy Čulenová ul. - č. MAGBO1600011
Úpravy miestnej komunikácie II. triedy Čulenova ulica pre účely stavby: „Obytný súbor Čulenová“, stavebné objekty: SO E100 Úprava Čulenovej ulice,
Dátum podpísania zmluvy: 25.11.2016
Dátum zverejnenia zmluvy: 08.12.2016
10.11.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti MK II. triedy Radlinského ul. - č. MAGBO1600007
Vybudovanie stavebných objektov SO 20 Účelová komunikácia - Radlinského, SO 24 Rekonštrukcia existujúceho chodníka na Radlinského ulici, SO 25 Vjazd do podzemnej garáže na Radlinského ulici
6.8.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti pozemnej komunikácie Ambrušova ulica č. 246505911800
Dohoda uzatvorená dňa 06.08.2018 za účelom úpravy časti pozemnej komunikácie Ambrušova ulica v k.ú. Trnávka.

Dátum zverejnenia: 06.08.2018
27.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I, triedy I/2 Einsteinovej ulice a časti lávky ponad Einsteinovu ulicu č. 246509931600
27.11.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/2 Hodonínska č. 246504851500
uzatvorená dňa 26.11.2015, pre účely stavby:„ČSPH Záhorská Bystrica, Hodonínska ul.", stavebné objekty: SO 104 Dopravné pripojenie podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica.
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
23.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/63 Svornosti č. 246506671500
uzatvorená dňa 20.06.2016 pre účely stavby:„Obchodné centrum II. Podunajské Biskupice ul. Svornosti Bratislava – Podunajské Biskupice“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice.
Dátum zverejnenia: 23.06.2016
25.3.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246500231500
uzatvorená dňa 23.03.2015 pre účely stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, Račianska ul. č. 72 v Bratislave“, stavebné objekty: SO 201 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, podobjekt SO 201.1 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska - chodník, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
27.11.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246503701500
uzatvorená dňa 26.11.2015, pre účely stavby:„Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava - Nové mesto", stavebné objekty: SO 32.2 Rekonštrukcia Račianskej ulice - úsek Kraskova - Legerského ulica SO 32.2.1 Úprava priechodu cez električkovú trať SO 32.2.3 Úprava chodníka Račianska ulica podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
12.11.2014Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246506061400
uzatvorená dňa 10.11.2014 pre účely stavby: „Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava - Nové mesto“, objekt SO 32 Dopravné napojenie Račianska ulica, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 12.11.2014
15.10.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku stavieb Bory a Lamač
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 pre účely stavby: Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána, stavebný objekt SO101 Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka.
Číslo: MAGBO1800023
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 12.10.2018
Dátum zverejnenia: 15.10.2018
Dátum platnosti do: 11.10.2020
19.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy komunikácie II/505 - SO 102-00 Odľahčovací výjazd z parkoviska zamestnancov VW SK
Číslo zmluvy: MAG BO 1600015
Označenie gestora: OSČ – Ing. Juraj Hartl, Hlavné mesto SR Bratislava
Označenie druhej zmluvnej strany: VOLKSWAGEN SLOVAKIA ,a.s., J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Jens Kellerbach, Eric Reuting, členovia predstavenstva
Názov zmluvy a právny predpis, na základe ktorého sa zmluva uzaviera: Noris: DOH/04/2016/OSC/PO
Zmluva: Dohoda o podmienkach úpravy komunikácie II/505 - SO 102-00 Odľahčovací výjazd z parkoviska zamestnancov VW SK
6.5.2015Dohoda o podmienkach úpravy úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hraničná ulica, Mierová ulica č. 246500451500
uzatvorená dňa 30.04.2015 pre účely stavby: „BERGAMON - DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná, Bratislava“, stavebné objekty: SO 200 Komunikácie, parkoviská a chodníky, podobjekt SO 201 Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 06.05.2015
10.12.2013Dohoda o poskytnutí súčinnosti pri monitorovaní VP [PDF, 3 MB]
Predmetom dohody je poskytnuti súčinnosti pri monitorovaní verejného poriadku s využitím technických zariadení Mestskej časti Bratislava Rača, ktorú sú umiestnené v priestoroch Okrskovej stanice MsP Bratislava Nové Mesto na Hálkovej 11.
17.4.2019Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému č. MAGBO1900017
Číslo: MAGBO1900017
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Dátum uzatvorenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 17.04.2019
Dátum účinnosti: 18.04.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.