Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 26/2010
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 26/2010
Nájomca: Vladimír Ambruz
Dátum uzatvorenia dohody: 06.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 268/2003 v znení dodatku č. 1 a č. 2
Nájomca: Jozef Mišovský
Dátum uzatvorenia dohody: 09.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
15.5.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 343/2006 v znení dodatku č. 1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 343/2006 v znení dodatku č. 1
Nájomca: Ing. Juraj Haruštiak
Dátum uzatvorenia dohody: 15.05.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 396/2003 v znení jej dodatku č. 1
Nájomca: Janka Sobotová

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou č. 57/97 o nájme pozemku v znení dodatku č.1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou č. 57/97 o nájme pozemku v znení dodatku č. 1
Nájomca: JUDr. František Nagy
Dátum uzatvorenia dohody: 17.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o dlhodobom nájme pozemkov č. 08 83 0636 14 00
Nájomca: Juraj Vladár

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme č. 07 83 0047 08 00 v znení dodatku č.1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme č. 07 83 0047 08 00 v znení dodatku č. 1
Nájomca: Ružinovský domov seniorov
Dátum uzatvorenia dohody: 17.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0788 18 00
Nájomca: INTERPRESS SLOVAKIA spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
24.1.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 7-87-02-94
Nájomca: Katolícka jednota Slovenska, pobočka Bratislava-Dúbravka

Dátum uzatvorenia dohody: 24.01.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.3.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nehnuteľností č. 07 83 0449 05 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava – Rača

Dátum uzatvorenia dohody 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 12.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.5.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku 08 83 0382 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku 08 83 0382 16 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 6037, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 1225/59, k. ú. Ružinov tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0382 16 00
Objednávateľ: Vladimír Makovník, Vieska 12, 991 02 Dolná Strehová, okr. Veľký Krtíš
Cena: 0,00 eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
20.4.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 0458 15 00
Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 0458 15 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 12932/13 k.ú. Nové Mesto.
Dielo: "Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov"
Objednávateľ: Dáša Múčková, Medveďovej 17, 851 04 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0007 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0007 16 00
Nájomca: Ľuboslav Hruškovič
Dátum uzatvorenia dohody: 06.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.4.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0009 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0009 16 00
Nájomca: Mária Lettrichová
Dátum uzatvorenia dohody: 02.04.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.04.2020
8.1.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Nájomca: Juraj Kónya a Oľga Kónyová
Dátum uzatvorenia dohody: 21.12.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.01.2021
26.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0042 18 00
Nájomca: Ľudmila Bartková, MgA. Martin Bartko, Andrej Bartko, Ing. Boris Bartko, JUDr. Annamária Víziková
Dátum uzatvorenia dohody: 22.02.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 26.02.2019
Účinnosť dohody: 27.02.2019
4.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00/ Nájomca: Margita Prosnanová/ Dátum uzatvorenia dohody: 29.03.2018/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2018
19.9.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0056 08 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0056 08 00/ Nájomca: Mária Lángová/ Dátum uzatvorenia dohody: 14.9.2016/Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.9.2016
27.8.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0062 17 00
Nájomca: MUDr. Leo Spiššák
Dátum uzatvorenia dohody 26.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
30.6.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0072 20 00
Nájomca: Milan Galčák a Agneša Galčáková
Dátum uzatvorenia Dohody: 29.06.2020
Dátum zverejnenia: 30.6.2020
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
19.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0073 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0073 18 00
Nájomca: Róbert Špaček
Dátum uzatvorenia dohody: 19.02.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.10.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0075 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0075 19 00 Nájomca: Jaroslav Meheš
Dátum uzatvorenia dohody: 09.10.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.10.2019
16.8.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0093 17 00
Nájomca: Doc. RNDr. Florián Vámoš, CSc.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.08.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 16.08.2017
14.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0096 11 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0096 11 00
Nájomca: Milan Lackovič
Dátum uzatvorenia dohody: 13.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.02.2020
19.9.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0108 17 00
Nájomca: Mgr. Jana Šišolák
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 19.09.2019
Účinnosť zmluvy: 20.09.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.