Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
22.11.2013Dohoda o prevzatí záväzku č. 254/2013_248805511300
V zmysle dohody sa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto zaväzuje prevziať na seba záväzok vyplývajúci z rozhodnutia č. STAR-1108/2013ŽPaÚP - 1010/2013/AKM zo dňa 11.9.2013. Uzatvorená dňa 18.11.2013
Zverejnené dňa: 22.11.2013
22.12.2021Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO medzi HLM SR BA a MČ Petržalka upravuje práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zabezpečením výstavby detského ihriska na Pečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke
Číslo zmluvy: MAGBO2100092
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
21.9.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní [PDF, 100 kB]
Typ: Služby
Predmet: spoločné verejné obstarávanie
Cena: 0,00
Zmluvná strana: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Dátum platnosti: do ukončenia VO
21.5.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní na realizovanie verejného obstarávania na nákup stravných jednotiek prostredníctvom elektronických stravovacích kariet.

Čislo: MAGBO1900043
Predmet: Spoločné verejné obstarávanie
Zmluvné strany:
Metropolitný inštitút Bratislavy
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Dátum uzatvorenia: 06.05.2020
Dátum zverejnenia: 21.05.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.5.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Čislo: MAGBO2000016
Typ: Služby
Predmet: Spoločné verejné obstarávanie
Cena: bezodplatná
Zmluvná strana:
Metropolitný inštitút Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Spoločnosť pre rozvoj bývania, n.o.,
Záporožská 5, 852 92 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 05.05.2020
Dátum platnosti: do ukončenia verejného obstarávania
29.6.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pri realizovaní verejného obstarávania zákazky s názvom „Dodávka elektrickej energie"
Zmluvná strana: METRO Bratislava, a.s.

Dátum uzatvorenia dohody: 26.06.2020
Dátum zverejnenia: 29.6.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
10.7.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pri realizovaní verejného obstarávania zákazky s názvom „Dodávka elektrickej energie“.
Čislo: MAGBO 2000025
Zmluvná strana: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Dátum uzatvorenia dohody: 10.07.2020
Dátum zverejnenia dohody: 10. 07. 2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
1.7.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pri realizovaní verejného obstarávania zákazky s názvom „Dodávka elektrickej energie“.
Čislo: MAGBO 2000029
Zmluvná strana: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Dátum uzatvorenia dohody: 30.06.2020
Dátum zverejnenia dohody: 01.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
4.12.2020Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní pri realizovaní zákazky na predmet „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“

Dátum zverejnenia: 4.12.2020
17.12.2019Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
MAGBO1900067
Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
22.8.2018Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu"
- uzatvorená - medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spol. ORANGE Slovensko, a.s.
- predmet nájmu - nehnuteľnosti Most Apollo
- účel nájmu - elektronické komunikačné zariadenie
Dohoda zverejnená: 22.8.2018
13.2.2020Dohoda o pristúpení k záväzku a dohoda o plnení dlhu v splátkach
Stručný popis: Dohoda o pristúpení k záväzku uzatvorená dňa 06.02.2020
Dátum zverejnenia: 13.02.2020
16.12.2019Dohoda o refundácii paušálnych náhrad č. MŽP SR – 173/2019/7.7
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia: 26.11.2019
Dátum zverejnenia: 4.12.2019
Dátum účinnosti: 5.12.2019
9.6.2021Dohoda o skončení č. 08 83 0731 01 00/99
Dohoda o skončení č. 08 83 0731 01 00/99 ktorej predmetom je skončenie nájmu častí pozemkov, k. ú. Petržalka, parc. č. 4690/3, parc. č. 4620/4, parc. č. 4650, parc. č. 4691/1, parc. č. 4647

Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021

Oddelenie majetkových vzťahov
9.6.2021Dohoda o skončení nájmu č. 08 83 0303 09 00
Dohoda o skončení nájmu č. 08 83 0303 09 00 ktorej predmetom je skončenie nájmu časti pozemku, k. ú. Petržalka, parc. č. 4620/4.

Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021

Oddelenie majetkových vzťahov
9.6.2021Dohoda o skončení nájmu č. 08 83 0643 09 00
Dohoda o skončení nájmu č. 08 83 0643 09 00 ktorej predmetom je skončenie nájmu časti pozemku, k. ú. Petržalka, parc. č. 4690/18

Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021

Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2017Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru prenajatého Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0011 17 00
Nájomca: Robert Zvozil
Dátum uzatvorenia dohody: 07.09.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 08.09.2017
11.5.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-1113-08-00, nájomca Ing. Peter Mišove, CSc., dátum podpísania dohody 9.5.2012, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.5.2012
16.4.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 34 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0663-06-00, nájomca WIGRO TRADE Slovakia, dátum podpísania dohody 11.4.2012, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.4.2012
27.1.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0860-06-00, nájomca: Ing. František Kruml, CSc. / dátum podpísania dohody 26.1.2012 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.1.2012
8.11.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0345-07-00, nájomca: Štefan Duša a Mária Dušová / dátum podpísania dohody 7.11.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.11.2011
4.11.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0344-07-00, nájomca: Ing. Peter Labis / dátum podpísania dohody 3.11.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.11.2011
29.11.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti č. 08 83 0298 15 00
Nájomca: Ing. Ľudovít Molčan
dátum uzatvorenia dohody: 29.11.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
27.11.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti č.088300031600
Nájomca: JUDr. Ondrej Svák a Alžbeta Sváková
Dátum uzatvorenia dohody: 23.11.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
13.2.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti pozemku č.088303381300
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0338 13 00
Nájomca: Peter Gluhák a Antónia Gluháková
Dátum uzatvorenia dohody: 13.02.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.02.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.