Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
17.12.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená s Jakubom Muchom ako spôsob riešenia vzniknutej škody na motorovom vozidle
Dátum uzatvorenia: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Sekcia právnych služieb
16.12.2021DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0560 10 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 2271/8 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.12.2021DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0228 18 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 12142/62 k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Dátum účinnosti: 15.12.2021
Referát nájmov pozemku
9.12.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní škodovej udalosti spôsobenej pánovi Antonovi Adamcovi
2.12.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti: 03.12.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
30.11.2021Dohoda spoločníkov
Dohoda spoločníkov medzi National Development Fund II., a.s. a Hlavné mesto SR Bratislava a MKK Grössling, s.r.o. týkajúca sa projektu Mestské kúpele a knižnica Grössling
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Útvar správy mestských podnikov
23.11.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0388 21 00
Predmet: skončenie nájmu dohodou ku dňu 31.10.2021
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 23.11.2021
Dátum účinnosti: 24.11.2021
Referát nájmov majetku
19.11.2021Dohoda o urovnaní č. 248804882100
Dohoda o urovnaní č. 248804882100, ktorej predmetom je neuplatnenie predkupného práva k stavbe so súpis. č. 103205 a pozemkom parc. č. 7314/1 a nasl. v k. ú. Staré Mesto a späť vzatie žalobných návrhov zo strany hlavného mesta a upustenie od vymáhania pohľadávok zo strany spoločnosti Invesco Bratislava Hotel Investment a.s.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Dátum účinnosti: 20.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.11.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená s pánom Petrom Suchým ako urovnanie spôsobenej škody na motorovom vozidle
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
8.11.2021Dohoda spoločných prevádzkovateľov pre informačný systém - Parkovacia politika
Dohoda spoločných prevádzkovateľov za účelom spracúvania osobných údajov v rámci informačného systému Parkovacia politika.
Dátum uzatvorenia: 19.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie parkovania
8.11.2021Dohoda č. MAGBO2100088 o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/1082
Dohoda podľa §19 cestného zákona o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy pre účely stavby "Potraviny, predajňa Bratislava-Vajnory" stavebný objekt SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice
Číslo zmluvy: MAGBO2100088
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Sekcia výstavby
29.10.2021Dohoda o urovnaní so spol. NUBIUM, s.r.o.
Dohoda o urovnaní so spol. NUBIUM, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 31.10.2021
Dátum zverejnenia: 31.10.2021
Dátum účinnosti: 01.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.10.2021DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. B-04/2011
Dohodou sa ukončuje zmluva uzatvorená podľa dnes už neplatných predpisov
Číslo zmluvy: MAGOZPKO00005
Dohoda je bezodplatná
Dodávateľ: ESP plus, s.r.o., so sídlom Pod Zečákom 1487/31, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, IČO: 45 332 533
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Sekcia životného prostredia
14.10.2021Dohoda o zverení služobného vozidla
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
Dátum uzatvorenia: 01.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
13.10.2021Dohoda o urovnaní
náhrada škody na majetku
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
SPS, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
6.10.2021Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobená na motorovom vozidle
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 06.10.2021
Dátum účinnosti: 07.10.2021
Sekcia právnych služieb
20.9.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená za účelom vyplatenia náhrady škody žiadateľke
Dátum uzatvorenia: 20.09.2021
Dátum zverejnenia: 20.09.2021
Dátum účinnosti: 21.09.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
2.9.2021Dohoda
Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce - parc. č. 15294/201, k. ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 31.08.2021
Dátum zverejnenia: 02.09.2021
Dátum účinnosti: 03.09.2021
Oddelenie geodetických činností
31.8.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená za účelom vyplatenia náhrady škody žiadateľke
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
31.8.2021Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS 2000172
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS 2000172, ktorého predmetom je zmena v záhlaví zmluvy v časti týkajúcej sa Zhotoviteľa č. 1.
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie geodetických činností
24.8.2021Dohoda o splnení záväzku č. 24 88 0450 21 00
Dohoda o splnení záväzku VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. poukázať Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava sumu vo výške 55.000,00 EUR, ktorá predstavuje všeobecnú hodnotu stavby „objekt zázemia“, bez súpisného čísla, postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 885/5, k. u. Staré Mesto a na pozemku registra „C“ KN parc. č. 545/3, k. ú. Staré Mesto a zároveň vykonať asanáciu „objektu zázemia“ na vlastné náklady.
Dátum uzatvorenia: 20.8.2021
Dátum zverejnenia: 24.8.2021
Dátum účinnosti: 25.8.2021
19.8.2021Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobená na osobnom motorovom vozidle
Dátum uzatvorenia: 19.08.2021
Dátum zverejnenia: 19.08.2021
Dátum účinnosti: 20.08.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
18.8.2021Dohoda o ukončení zmluvy č. B-05/2008 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy
Ukončenie Zmluvy č. B-05/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
bezodplatné
Zmluvná strana (dodávateľ):Juraj Varga, podnikateľ, IČO: 11679221
Dátum uzatvorenia: 09.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Sekcia životného prostredia
3.8.2021Dohoda
Dohoda o prevzatí práv a povinností zo Zmluvy
Dátum uzatvorenia 02.08.2021
Dátum zverejnenia 03.08.2021
Dátum účinnosti 04.08.2021
Názov sekcie: sekcia dopravy, referát cyklodopravy
28.7.2021Dohoda o dobrovoľnom výbere a odvádzaní dane za ubytovanie v Bratislave
Dohoda o dobrovoľnom výbere a odvádzaní dane za ubytovanie v Bratislave Airbnb – Bratislava

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.