Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
22.3.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve č. 2230880000 [PDF, 25 kB]
Nájomca: Merkury, spol. s r.o./ Dátum uzatvorenia dohody 14.03.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
22.3.2011Dohoda u ukončení nájmu bytu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Marta Herzánová, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 10.02.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
23.3.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0237-09-00 [PDF, 28 kB]
Nájomca: M-Invest Slovakia Mierova, s.r.o. Záhrdnícka 60, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 23.03.2011
Zverejnené dňa: 23.3.2011
23.3.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088303330600 [PDF, 34 kB]
Nájomca: J.G.G., s.r.o., Farského 20, 851 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 10.3.2011
Zverejnené dňa: 23.3.2011
23.3.2011CYCLOMOST II. [PDF, 1,5 MB]
Partnerská dohoda o výstavbe lávky pre peších cyklistov nad riekou Morava na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves a obcou Engelhartstetten a nadväzujúcich cyklotrás. Partneri: Spolková krajina Dolné rakúsko, Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves.
Zverejnené dňa: 23.3.2011
24.3.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 46 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 327,24 Eur splácať v 7 mesačných splátkach vo výške 50 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežného nájomného. Výška poslednej siedmej splátky je 27,24 Eur. Táto zmluva bola podpísaná dňa 2.2.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník v 1. rade pohľadávku veriteľa vo výške 2.797,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 250,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežných úhrad za užívanie bytu bez právneho dôvodu. Táto zmluva bola podpísaná dňa 16.3.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 24 kB]
Nájomca: Mgr. Dagmar Piegsa Rácová/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 23.3.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
30.3.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Markusová Monika, Markus Rudolf /Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 23.02.2011/ Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.03.2011
30.3.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Aliosmanovová Hana, Aliosmanov Sinan /Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 29. 03.2011/ Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.03.2011
4.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Bc. Jana Malovcová, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 4.4.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2011
4.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: PhDr. Peter Chorváth, Zlatica Chorváthová, PhDr. Ľubica Chorváthová, 811 06 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 4.4.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2011
6.4.2011Dohoda o ukončeni nájmu číslo zmluvy 08-83-0596-08-00 [PDF, 37 kB]
Nájomca: 1. Brečtanová, s.r.o.,Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava /Dátum uzatvorenia dohody 05.04.2011/ Dátum účinnosti dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.04.2011
6.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Petra Nevrlová, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 6.4.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 06.04.2011
11.4.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088805541000 [PDF, 313 kB]
Dohodou o skončení nájmu nehnuteľností zo dňa 11.04.2011 sa zmluvné strany dohodli skončiť nájomný vzťah založený zmluvou o nájme nehnuteľností č. 088805541000, zo dňa 13.09.2010.
Zverejnené dňa: 11.04.2011
15.4.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088301851000 [PDF, 35 kB]
Nájomca: Property Investment, a.s., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody: 14.4.2011 / Dátum účinnosti dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.04.2011
19.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Nadežda Gombáriková, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 19.4.2011/Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.04.2011
27.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Lucia Adamcová, 821 07 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 27.4.2011/Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.04.2011
4.5.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0626 06 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Zdenko Gavlas a Zuzana Gavlasová. Dátum uzatvorenia dohody : 03.05.2011
Zverejnené dňa : 04.05.2011
4.5.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve č. 078300200600 [PDF, 25 kB]
Nájomca: Ľuboš Šmidák, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 04.05.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 04.05.2011
4.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení v splátkach [PDF, 52 kB]
Na základe tejto dohody budú dlžníci splácať svoj nedoplatok v mesačných splátkach vo výške 150,00 Eur. Dohoda bola podpísaná dňa 04. 05. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa 04.05.2011
5.5.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku [PDF, 29 kB]
Číslo zmluvy: 088305550600 nájomca: Jozef Rybár, Brezova 16, Čierna Voda pri Bratislave dátum uzatvorenia zmluvy : 03.05.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa 05.05.2011
5.5.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 0883063430800 [PDF, 36 kB]
Nájomca : BSS, spol. s.r.o., Rebarborova 47, 821 07 Bratislava /Dátum uzatvorenia dohody 05.05.2011/
Zverejnené dňa 05.05.2011
6.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 743 09 [PDF, 259 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 743 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 3160/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 1-1
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 848 09 [PDF, 247 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 848 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 2-244
Zverejnené dňa: 06.05.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.