Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
13.7.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801461200 [PDF, 1,1 MB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801461200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 372 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/51, LV č. 4065, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
13.7.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801451200 [PDF, 1,2 MB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801451200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 371 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/50, LV č. 4096, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801441200 [PDF, 644 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801441200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 370 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/49, LV č. 4109, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801431200 [PDF, 63 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801431200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 369 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/48, LV č. 4136, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801421200 [PDF, 60 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801421200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 368 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/47, LV č. 4059, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
23.8.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801411200 [PDF, 333 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801411200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 367 /samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/46, LV č. 4249, k.ú. Nové Mesto. Zverejnené dňa: 23.8.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801401200 [PDF, 60 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801401200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 366 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/45, LV č. 4141, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
10.9.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801391200 [PDF, 689 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801391200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 365 /samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/44, LV č. 4140, k.ú. Nové Mesto. Zverejnené dňa:10.9.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801381200 [PDF, 60 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801381200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 364 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/43, LV č. 4135, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801371200 [PDF, 61 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801371200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 363 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/42, LV č. 4104, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801361200 [PDF, 63 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801361200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 362 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/41, LV č. 4139, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801351200 [PDF, 62 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801351200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 361 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/40, LV č. 4093, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801341200 [PDF, 61 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801341200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 360 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/39, LV č. 4052, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801331200 [PDF, 65 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801331200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 359 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/38, LV č. 4134, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801321200 [PDF, 666 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801321200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 358 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/37, LV č. 4092, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801311200 [PDF, 62 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801311200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 357 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/69, LV č. 4067, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801301200 [PDF, 352 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801301200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 356 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/36, LV č. 4177, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801271200 [PDF, 661 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801271200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 353 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/33, LV č. 4088, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801261200 [PDF, 350 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801261200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 352 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/32, LV č. 4174, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801251200 [PDF, 328 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801251200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 351 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/31, LV č. 4130, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
8.8.2013Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801241200
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 350 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/30, LV č. 4132, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Uzatvorené dňa: 30.7.2013
Zverejnené dňa: 8.8.2013
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801231200 [PDF, 325 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801231200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 349 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/29, LV č. 3929, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801221200 [PDF, 650 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801221200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 348 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/28, LV č. 4138, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012
28.2.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801211200 [PDF, 722 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801211200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 347 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/27, LV č. 4131, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 28.2.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801201200 [PDF, 325 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801201200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 346 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/26, LV č. 4144, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.