Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
15.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Nájomca: Richard Frimmel
Dátum uzatvorenia dohody: 14.11.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.11.2019
14.7.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00
Nájomca: Andrej Šíp a Elena Šípová
Dátum uzatvorenia dohody: 13.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.07.2020
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0451 16 00
Nájomca: MUDr. Zdenka Štefániková

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0460 15 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0460 15 00
Nájomca: Peter Daňo
Dátum uzatvorenia dohody: 11.11.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.11.2019
3.3.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0468 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0468 16 00
Nájomca: Peter Čechovič
Dátum uzatvorenia dohody: 03.03.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 03.03.2020
13.4.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0476 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0476 20 00
Nájomca: Jaroslav Sitár a Marta Sitárová
Dátum uzatvorenia dohody: 06.04.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.04.2021
19.1.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0482 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0482 16 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 11371/44 k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 19.01.2022
Dátum účinnosti: 20.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0484 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0484 16 00
Nájomca: ECOMAT s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.04.2018
Dátum zverejnenia dohody: 19.04.2018
Účinnosť dohody: 20.04.2018
11.1.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0485 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0485 16 00/ Nájomca: Karol Blažo/ Dátum uzatvorenia dohody: 11.1.2017/Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.1.2017
4.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0497 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0497 19 00 Nájomca: Ľubica Pajtinková
Dátum uzatvorenia dohody: 31.10.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.11.2019
22.2.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0543 17 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 1598/72 k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Referát nájmov majetku
16.12.2021DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0560 10 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 2271/8 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
15.5.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0563 10 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0563 10 00
Nájomca: JUDr. Ivan Kičikolev
Dátum uzatvorenia dohody: 15.05.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0567 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0567 16 00
Nájomca: Ing. Milan Tuma
Dátum uzatvorenia dohody: 04.07.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0568 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0568 18 00
Nájomca: Jozef Lalík
Dátum uzatvorenia dohody: 11.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0573 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0573 16 00
Nájomca: Ľudovít Šteinhűbel
Dátum uzatvorenia dohody: 18.05.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.05.2020
27.8.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0579 17 00
Nájomca: Vanja Barač
Dátum uzatvorenia Dohody: 26.08.2019
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
21.5.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0588 13 00 v znení jej dodatku č. 1
Nájomca: Gabriela Rothová

Dátum uzatvorenia dohody 18.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.3.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0591 17 00
Nájomca: Mgr. Jaroslav Sýkora
Dátum uzatvorenia dohody: 13.03.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.03.2018
17.1.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0614 17 00
Nájomca: Erich Junger
Dátum uzatvorenia Dohody: 16.01.2020
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
3.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0646 16 00
Nájomca: Ladislav Smolák
Dátum uzatvorenia dohody 02.07.2019
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Účinnosť zmluvy: 04.07.2019
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0657 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0657 19 00
Nájomca: Vladimír Obuch a Jozef Obuch
Dátum uzatvorenia dohody: 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 06.02.2020
9.5.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0659 16 00
Nájomca: Rudolf Gašparík
Dátum uzatvorenia dohody: 09.05.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
28.5.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0685 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0685 17 00/ Nájomca: Daniela Zacharová/ Dátum uzatvorenia dohody: 24.05.2018/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.05.2018
25.5.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0706 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0706 20 00
Nájomca: Michal Vittek
Dátum uzatvorenia dohody: 21.05.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.05.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.