Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
15.12.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Aneta Danková a Peter Danko, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 15.12.2011/
Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.12.2011
9.12.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Katarína Nemcová a Robert Nemec, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 08.12.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 09.12.2011
21.10.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Michaela Plata a Marcin Sebastian Plata, 841 05 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 20.10.2011/Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.10.2011
19.8.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Anna Kaššaiová, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 19.08.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.8.2011
27.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Lucia Adamcová, 821 07 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 27.4.2011/Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.04.2011
19.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Nadežda Gombáriková, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 19.4.2011/Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.04.2011
6.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Petra Nevrlová, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 6.4.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 06.04.2011
4.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Bc. Jana Malovcová, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 4.4.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2011
4.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: PhDr. Peter Chorváth, Zlatica Chorváthová, PhDr. Ľubica Chorváthová, 811 06 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 4.4.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2011
2.8.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Ján Vojtínyi, Bc.Helena Vojtínyiová /Dátum uzatvorenia dohody 01.08.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 02.08.2011
20.7.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Eleonóra Bartóková /Dátum uzatvorenia dohody 19.07.2011/ Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.07.2011
20.6.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Dohoda o ukončení nájmu / Nájomca: Ján Viskup a Valéria Viskupová / Dátum uzatvorenia dohody 16. 06. 2011 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.6.2011
7.6.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 27 kB]
Nájomca: Darina Révayová, Ing. Karol Révay /Dátum uzatvorenia dohody 06. 06. 2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.06.2011
30.3.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Aliosmanovová Hana, Aliosmanov Sinan /Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 29. 03.2011/ Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.03.2011
30.3.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Markusová Monika, Markus Rudolf /Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 23.02.2011/ Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.03.2011
24.3.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 24 kB]
Nájomca: Mgr. Dagmar Piegsa Rácová/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 23.3.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
30.4.2020Dohoda o ukončení dohody o spoločnom verejnom obstarávaní
Ukončenie Dohody o spoločnom verejnom obstarávaní.

Dátum uzatvorenia: 30.04.2020
30.7.2015Dohoda o úhrade za užívanie pozemkov
Vysporiadanie práv a povinností zmluvných strán spojených s užívaním pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorých sa nachádzajú stavby odovzdávajúcich staníc tepla, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
24.2.2017Dohoda o spolupráci STARZ č. MsP/17/00005 [PDF, 1,5 MB]
Dohoda o spolupráci uzatvorená 15.2.2017 medzi Správou telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy a Mestskou políciou hl. m. SR Bratislavy do 31.12.2017.
Predmetom dohody je rozvoj telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti príslušníkov MsP.

Zverejnená: 24.2.2017.
28.12.2016Dohoda o spolupráci pri správe odberných miest elektrickej energie
28.12.2020Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu č. 24 61 0856 20 00
Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu č. 24 61 0856 20 00, ktorej predmetom je, že BKIS ako správca Budovy poskytuje Hlavnému mestu na zabezpečenie detašovaného pracoviska časť objektu nachádzajúceho sa na Židovskej ulici č. 1 v Bratislave, konkrétne nasledujúce nebytové priestory:
- 1., 2. a 3. poschodie Budovy,
- časť priestoru garáže podľa vyčlenených parkovacích miest vo výmere 75m2,
- časť priestorov na prízemí - priestor tzv. lobby vo výmere 228m2,
- spoločné priestory.

Uzatvorená dňa: 21.12.2020
Zverejnená dňa: 28.12.2020
8.4.2022DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 248801572200
DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 248801572200, predmet: dohoda o spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, na základe ktorej budú hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave bezodplatne poskytnuté do užívania priestory podľa dohody v k. ú. Staré Mesto za účelom poskytovania humanitárnej pomoci ľuďom z Ukrajiny.
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.1.2021Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce/mesta
Bratislava vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie
COVID-19, s cieľom ochrany verejného zdravia.

Dátum uzatvorenia: 22.1.2021
Dátum zverejnenia: 22.1.2021
4.11.2019Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní
MAGBO1900043
Dátum uzatvorenia: 29.10.2019
Dátum platnosti: Do ukončenia procesu verejného obstarávania
4.10.2019Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní
Číslo: MAGBO1900041
Typ: Služby
Predmet: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri spoločnom verejnom obstarávaní
Cena: Bezodplatná
Dátum uzatvorenia: 03.10.2019
Zmluvná strana: Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 52324940
Dátum platnosti: Do ukončenia procesu verejného obstarávania

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.