Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
4.10.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1725,29 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 150,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 04.10.2013
30.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 225,83 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 30.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30.9.2013
24.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 119,89 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.09.2013
19.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.873,90 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 40,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 18.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.09.2013
9.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.057,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 120,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 09.09.2013
9.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 625,18 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 09.09.2013
9.9.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 764,31 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.09.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 09.09.2013
24.7.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 708,77 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 24.07.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.07.2013
27.5.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.541,21 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 24.05.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.05.2013
30.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1154,16 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30.04.2013
25.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 475,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.04.2013
18.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 8601,- Eur splácať v deviatich mesačných splátkach vo výške 860,- Eur a v jednej mesačnej splátke vo výške 861,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 18.04.2013
15.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 753,92 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 40,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.04.2013
8.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 285,19 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 08.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 09.04.2013
8.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 52.359,- Eur splácať v mesačných splátkach splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 05.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.04.2013
2.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2695,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02.04.2013
27.3.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 62 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 612,11 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 25.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.03.2013
8.1.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 8.533,84 Eur splácať v mesačných splátkach. Táto dohoda bola podpísaná dňa 07.01.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.01.2013
21.12.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 469,68 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 22,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.12.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.12.2012
27.11.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 55 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 18.867,27 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 1000,- Eur splatných vždy 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.11.2012
15.11.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 182,29 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 10,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 08.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2012
8.10.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení /Dlžník:................, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 05.10.2012/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 08.10.2012
27.8.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 56 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 118,12 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.08.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.08.2012
24.4.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 110 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 127.193,50 EUR splácať v mesačných splátkach vo výške 8.821,15 EUR splatných vždy do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.4.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.4.2012
19.3.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 138 kB]
Dlžník: Soňa Prochácková, 821 01 Bratislava/Dátum uzatvorenia dohody: 13.03.2012/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.3.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.