Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
7.1.2013Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801191200 [PDF, 52 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 345 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/25, LV č. 4211, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Uzatvorená dňa 7.1.2013.
Zverejnené dňa: 7.1.2013
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801181200 [PDF, 658 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801181200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 344 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/24, LV č. 4061, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801171200 [PDF, 725 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801171200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 343 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/23, LV č. 4112, v k. ú. Nové Mesto.
Dátum zverejnenia: 29.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801161200 [PDF, 687 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801161200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 342 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/22, LV č. 4133, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801151200 [PDF, 67 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801151200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 340 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/20, LV č. 4214, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
16.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801141200 [PDF, 684 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801141200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 339 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/19, LV č. 3926, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 16.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801131200 [PDF, 683 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801131200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 338 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/18, LV č. 4060, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
7.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801121200 [PDF, 35 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 337 na pozemku registra "C" KN parc. č. 11921/17, LV č. 4163 v k.ú. Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801111200 [PDF, 701 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801111200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 336 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/16, LV č. 4209, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801091200
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801091200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 334 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/14, LV č. 4066, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801071200 [PDF, 746 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801071200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 331 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/11, LV č. 4028, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 29.3.2012
8.4.2013Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801061200 [PDF, 53 kB]
Zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 330 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/10, LV č. 4090, v katastrálnom území Nové Mesto a výmaz tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Podpísané dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 8.4.2013
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801051200 [PDF, 695 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801051200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 329 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/9, LV č. 4027, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 29.3.2012
5.4.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041900
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041900, ktoré bolo zriadené na základe kúpnej zmluvy č. 048305669800 na pozemok registra "C" parc. č. 18996/13 - ostatné plochy vo výmere 18 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041200 [PDF, 737 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 328 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/8, LV č. 4000, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 29.3.2012
5.4.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900, uzatvoreného na základe kúpnej zmluvy č. 048304649800 na pozemok registra "C" parc. č. 18996/11 - ostatné plochy vo výmere 18 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031200 [PDF, 690 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 327 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/7, LV č. 4010, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801021200 [PDF, 740 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801021200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 326 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/6, LV č. 4247, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801011200 [PDF, 731 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801011200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 325 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/5, LV č. 4248, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801001200 [PDF, 679 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801001200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 324 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/4, LV č. 3927, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
26.8.2020Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 79 20 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 79 20 00, ktorou sa ruší predkupné právo viaznuce na pozemku registra "C" KN parc. č. 2401/60 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m 2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 20. 08. 2020
Zverejnená dňa: 26. 08. 2020
10.6.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 08 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 08 19 00, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnosti - pozemku registra "C" parc. č. 2408/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 06. 06. 2019
Zverejnená dňa: 10. 06. 2019
18.6.2019Dohoda o zrušení predkupného práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24 88 03 09 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24 88 03 09 19 00, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnosti a to na pozemku registra "C" parc. č 2401/30 v k. ú. Staré Mesto a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť verejné parkovisko na streche stavby súp. č. 6578 a to na pozemku registra "C parc. č. 2401/30 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 06. 2019
Zverejnená dňa: 18. 06. 2019
6.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 848 09 [PDF, 247 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 848 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 2-244
Zverejnené dňa: 06.05.2011
10.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 783 09 [PDF, 245 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 783 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 2-127 a parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúceho k priestoru č.2-245
Dátum zverejnenia: 10.5.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.