Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
13.7.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0396 14 00
Číslo zmluvy : 088303961400
Nájomca : Mária Vlková, Romanova 13, 851 02 Bratislava
Dátum podpísania : 13.07.2017
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 13.07.2017
12.5.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0317 03 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Otto Čecha - OTTO, Púpavová 3485/79, 841 04 Bratislava Dátum uzatvorenia dohody: 11.05.2011
Zverejnené dňa: 12.05.2011
22.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0294 08 00 [PDF, 34 kB]
Spoloční nájomcovia : Ing. Igor Krátky a Ing. Kamil Bernáth / Dátum uzatvorenia dohody : 21.12.2011
Zverejnené dňa : 22.12.2011
30.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0245 09 00 [PDF, 37 kB]
Spoloční nájomcovia : M.J.A. s.r.o. a JP Marketing s.r.o. / Dátum uzatvorenia dohody : 29.12.2011
Zverejnené dňa : 30.12.2011
13.3.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0204 13 00
Nájomca: ECOLIO s.r.o., Ľ. Fullu 3, Bratislava

Dátum uzatvorenia dohody: 11.03.2020
Účinnosť dohody: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 13.3.2020
1.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0183 09 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Združenie technických a športových činností regiónov SR, ZO JUNIOR, Harmincova č. 4, 844 18 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody : 30.11.2011
Zverejnené dňa : 01.12.2011
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0095 13 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0095 13 00
Číslo zmluvy: 088300951300
Nájomca : Mária Kelemenová, Osuského ulica č. 1, 851 03 Bratislava
Dátum podpísania: 07.06.2019
Dátum zverejnenia: 07.06.2019
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.3.2022Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0069 00 00
Predmetom dohody je skončenie nájmu dohodou ku dňu 31.12.2021.
Dátum uzatvorenia: 04.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Referát nájmov majetku
5.5.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku [PDF, 29 kB]
Číslo zmluvy: 088305550600 nájomca: Jozef Rybár, Brezova 16, Čierna Voda pri Bratislave dátum uzatvorenia zmluvy : 03.05.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa 05.05.2011
28.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č.08-83-0135-09-00 [PDF, 109 kB]
Nájomca: Jána Halás, Trnavské Mýto, 831 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 28.12.2011.
Zverejnené dňa: 28.12.2011
23.3.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0237-09-00 [PDF, 28 kB]
Nájomca: M-Invest Slovakia Mierova, s.r.o. Záhrdnícka 60, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 23.03.2011
Zverejnené dňa: 23.3.2011
1.12.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku č. 08-83-0198-07-00
Nájomca: MONE, s.r.o. „v likvidácii“ a HEMING s.r.o.
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum uzatvorenia dohody: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Dátum účinnosti: 2.12.2017
1.12.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku č. 08-83-0070-07-00
Nájomca: HEMING s.r.o.
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum uzatvorenia dohody: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Dátum účinnosti: 2.12.2017
3.11.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0547 00 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088305470000
nájomca : Lídia Babišová – KOZMETIKA – LÍDIA, Krásnohorská 20, 851 07 Bratislava
dátum podpísania : 03.11.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 03.11.2017
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
20.3.2018Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0015 17 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088300151700
nájomca : FORESPO PETRŽALKA CITY a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
Dátum podpísania : 20.03.2018
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 21.03.2018
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
9.8.2011Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov [PDF, 36 kB]
číslo zmluvy : 088303130600 nájomca : Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., Röntgenova 24, 851 01 Bratislava dátum uzatvorenia dohody : 08.08.2011 účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 9.8.2011
15.3.2017Dohoda o skončení nájmu neuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0179 15 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0179 15 00/ Nájomca: Ján Ivančík/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.3.2017/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.3.2017
30.5.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností, prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0367-15-00 [PDF, 30 kB]
Nájomca: Konstrukt Invest s.r.o., zastupuje: Ing. Vladislav Jánoška, konateľ
Dátum uzatvorenia Dohody o skončení nájmu nehnuteľností, prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0367-15-00: 29.05.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.05.2017
11.4.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088805541000 [PDF, 313 kB]
Dohodou o skončení nájmu nehnuteľností zo dňa 11.04.2011 sa zmluvné strany dohodli skončiť nájomný vzťah založený zmluvou o nájme nehnuteľností č. 088805541000, zo dňa 13.09.2010.
Zverejnené dňa: 11.04.2011
27.9.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0974-06-00 [PDF, 34 kB]
Nájomca: Artplan, spol. s r. o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava / dátum podpísania dohody: 26.9.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.9.2011
30.6.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0774-04-00
Nájomca: Ing. Mário Lelovský a Ing. Mariana Lelovská
Dátum podpísania dohody: 29.6.2020
Dátum zverejnenia: 30.6.2020
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.5.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0595-14-00
Nájomca: Malé Krasňany Land Development, s.r.o. (ako právny nástupca spoločnosti Malé Krasňany, s. r. o.)
Dátum uzatvorenia Dohody o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0595-14-00: 11.05.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 12.05.2017
9.5.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0307-15-00
Nájomca: Dobré Bývanie s.r.o. v likvidácii, Tomášikova 50/E, 831 03 Bratislava
Dátum podpísania dohody: 27.4.2018
Účinnosť dohody - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
28.7.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0295-08-00 [PDF, 34 kB]
Nájomca: spoločnosť KOPOS - BV, spol. s r. o., Belehradská 1, 831 04 Bratislava / dátum podpísania dohody: 27.7.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2011
15.4.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088301851000 [PDF, 35 kB]
Nájomca: Property Investment, a.s., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody: 14.4.2011 / Dátum účinnosti dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.04.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.