Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
14.10.2021DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. B-04/2011
Dohodou sa ukončuje zmluva uzatvorená podľa dnes už neplatných predpisov
Číslo zmluvy: MAGOZPKO00005
Dohoda je bezodplatná
Dodávateľ: ESP plus, s.r.o., so sídlom Pod Zečákom 1487/31, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, IČO: 45 332 533
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Sekcia životného prostredia
12.1.2022Dohoda o ukončení zmluvy č. B-12/2008 na nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Ukončenie zmluvy č. B-12/2008 na nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Zmluva je bezodplatná.
Číslo zmluvy: B-12/2008
Dodávateľ: Jaroslav Grman - Firma DDD Activ, so sídlom Jurigovo nám. 9, 84105 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 30 168 236
Dátum uzatvorenia: 03.01.2022
Dátum zverejnenia: 12.01.2022
Dátum účinnosti: 13.01.2022
Sekcia životného prostredia
18.8.2021Dohoda o ukončení zmluvy č. B-05/2008 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy
Ukončenie Zmluvy č. B-05/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
bezodplatné
Zmluvná strana (dodávateľ):Juraj Varga, podnikateľ, IČO: 11679221
Dátum uzatvorenia: 09.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Sekcia životného prostredia
24.5.2021DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. B-05/2002 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Ukončenie zmluvy. ktorej predmetom je úprava práv a povinností pri nakladaní so zložkami komunálneho odpadu vzniknutými, zozbieranými na území Hlavného mesta
Dátum uzatvorenia: 21.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia životného prostredia
1.4.2022DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. B-03/2011 na nakladanie s komunálnymi odpadmi
Účastníci Dohody sa dohodli na ukončení platnosti Zmluvy a jej zrušení ku dňu podpísania Dohody
Dátum uzatvorenia: 1.4.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
17.12.2019Dohoda o ukončení zmluvy č. 248603401000
Dohoda o ukončení zmluvy č. 248603401000 o odbere tepla, pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Bazová 6-8
Dátum uzatvorenia: 13.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
23.7.2021Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dielo č. MAGTS2100084
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dielo č. MAGTS2100084 zo dňa 10.5.2021 so spoločnosťou KASICO, a.s., kde predmetom zmluvy je "Tlač informačných a prezenčných materiálov - Časť 2 - Tabule.
Dátum uzatvorenia: 23.07.2021
Dátum zverejnenia: 23.07.2021
Dátum účinnosti: 24.07.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
19.4.2012Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na poskytnutie služby dezinsekcie č. OZP/11/05 [PDF, 28 kB]
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na poskytnutie služby dezinsekcie
Zverejnené dňa: 19.4.2012
4.3.2021Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGTS1900034
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGTS1900034
Dátum uzatvorenia: 04.03.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Dátum účinnosti: 05.03.2021
Oddelenie verejného obstarávania
21.3.2016Dohoda o ukončení nájmu vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0248-13-00
Dohoda o ukončení nájmu vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0248-13-00/ Nájomca: REEGAS s.r.o./ Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.3.2016/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.3.2016
23.3.2018Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0778 12 00
Nájomca: ECOHOUSE, s.r.o., zastupuje: Pavel Krkoška - konateľ
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0778 12 00: 22.03.2018
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 23.03.2018
10.11.2017Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti č. 264/2009
Nájomca: Spoločenstvo vlastníkov domu na Račianskej ul. č. 23 a 25 v Bratislave, zast. Ing. Ľubomírom Švarcom, predsedom spoločenstva
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Nájomnou zmluvou č. 264/2009: 09.11.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.11.2017
8.12.2017Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti č. 08 83 0607 12 00
Nájomcovia: Ing. Roland Procházka a Ing. Jozef Turóci
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00: 07.12.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
10.5.2011Dohoda o ukončení nájmu nájomného vzťahu č. 08-83-1021-06-00 [PDF, 1,3 MB]
Dohoda o ukončení nájmu nájomného vzťahu č. 08-83-1021-06-00
Nájomca: RIASTAV spol. s r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou/ Dátum uzatvorenia zmluvy 06.05.2011.
Zverejnené dňa 10.05.2011
30.11.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 098308080900 [PDF, 26 kB]
Nájomca: Mária Šišková, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 29.11.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.11.2011
30.11.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 078307450700 [PDF, 25 kB]
Nájomca: Ing. Ján Hutta, 811 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 28.11.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.11.2011
26.10.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 078305710700 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 26 kB]
Nájomca: Ing. Boris Vích, 821 09 Bratislava/ Dátum uzatvorenia Dohody 25.10.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.10.2011
21.12.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 078304500500 [PDF, 26 kB]
Nájomca: Ing. arch. Ľudmila Jedličková,821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody: 20.12.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
10.5.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Alžbeta Kyselicová, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 04.05.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.05.2011
2.6.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme 07 83 0196 08 00 [PDF, 26 kB]
Nájomca : THOMES, s.r.o./Predmet dohody : ukončnie nájmu k pozemku parc. č. 3237/20 a stavbe súp. č. 16501 na pozemku parc. č. 3237/21 v k.ú. Ružinov/Dátum účinnosti dohody : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 02.06.2011
22.3.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve č. 2230880000 [PDF, 25 kB]
Nájomca: Merkury, spol. s r.o./ Dátum uzatvorenia dohody 14.03.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
24.5.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve č. 078306680400 [PDF, 25 kB]
Nájomca: FOREN, s.r.o., 811 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 23.05.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.05.2011
4.5.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve č. 078300200600 [PDF, 25 kB]
Nájomca: Ľuboš Šmidák, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 04.05.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 04.05.2011
27.6.2011Dohoda o ukončení nájmu k bytu [PDF, 27 kB]
Dohoda o ukončení nájmu k bytu / Nájomca: Margita Záhorská, 821 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 27.06.2011 / Účinnosť dohody o ukončení nájmu: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.06.2011
6.4.2011Dohoda o ukončeni nájmu číslo zmluvy 08-83-0596-08-00 [PDF, 37 kB]
Nájomca: 1. Brečtanová, s.r.o.,Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava /Dátum uzatvorenia dohody 05.04.2011/ Dátum účinnosti dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.04.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.