Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
19.9.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0359 07 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0359 07 00/ Nájomca: Jaroslav Kubrický/ Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2017/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa:19.09.2017
13.7.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0353 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0353 18 00
Nájomca: Ján Tolt a Zuzana Toltová
Dátum uzatvorenia dohody: 10.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.07.2020
10.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Nájomca: Mária Feherová
Dátum uzatvorenia dohody: 01.12.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.12.2020
26.5.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 13 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 13 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu dohodou ku dňu 25.01.2022 z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 17357, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10131/12, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0349 13 00
Objednávateľ: Eva Horváthová, Súmračná 32, 821 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 0.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0347 13 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0347 13 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu dohodou z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 7292 postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10131/8, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Dátum uzatvorenia: 02.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0346 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0346 16 00
Nájomca: Mária Fančovičová, Mária Melicherčíková a Peter Fančovič
Dátum uzatvorenia dohody: 18.04.2018
Dátum zverejnenia: 19.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0343 13 00
Nájomca: Michal Horváth
Dátum uzatvorenia dohody: 09.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
28.9.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0342 18 00
Nájomca: JUDr. Darina Gažovská
Dátum uzatvorenia dohody 25.09.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
27.6.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 15 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 15 00
Nájomca: JUDr. Emília Herchlová
Dátum uzatvorenia dohody: 27.06.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.4.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0327 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0327 17 00/ Nájomca: Peter Kolesár a Miriam Kolesárová/ Dátum uzatvorenia dohody: 04.04.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2019
25.5.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0317 13 00
Nájomca: Tatjana Miljanovičová
Dátum uzatvorenia dohody 25.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.5.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0316 13 00
Nájomca: Emília Baluchová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.05.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.05.2017
8.9.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0290 20 00
Nájomca: Miroslav Tóth
Dátum uzatvorenia dohody 07.09.2020
Dátum zverejnenia: 08. 09. 2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
19.7.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0286 17 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 1240/54 k.ú. Ružinov.
Číslo zmluvy: 08 83 0286 17 00
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.2.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0284 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0284 17 00
Nájomca: Mária Tvrdá
Dátum uzatvorenia dohody: 08.02.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.02.2021
16.10.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0274 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0274 16 00/ Nájomca: Martin Vojs/ Dátum uzatvorenia dohody: 12.10.2017/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.10.2017
31.1.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0244 21 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0244 21 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu pozemku registra „C“, parc. č. 12698/8 s výmerou 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 5567, ku dňu 06.08.2021.
Dátum uzatvorenia: 19.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1.2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
13.4.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0239 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0239 20 00
Nájomca: Jaroslav Korinek
Dátum uzatvorenia dohody: 06.04.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.04.2021
14.12.2021DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0228 18 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 12142/62 k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Dátum účinnosti: 15.12.2021
Referát nájmov pozemku
17.1.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0218 19 00
Nájomca: Ing. Michal Majtán, PhD.
Dátum uzatvorenia dohody: 16.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.5.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0187 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0187 20 00
Nájomca: Darina Ščibranyová
Dátum uzatvorenia dohody: 28.04.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.05.2021
18.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0158 03 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0158 03 00/ Nájomca: Ján Komora/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.02.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2019
18.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0157 03 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0157 03 00/ Nájomca: Ján Komora/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.02.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2019
2.6.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0147 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0147 17 00 , ktorej predmetom je ukončeniu nájmu dohodou z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 5532, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10119/14, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0147 17 00
Objednávateľ: Milan Tóth, Karadžičova 43, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 31. 5. 2022
Cena: 0.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
19.9.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0121 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0121 18 00
Nájomca: Ján Porubský a Emília Porubská
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené: 19.09.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.