Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
2.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2695,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02.04.2013
27.3.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 62 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 612,11 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 25.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.03.2013
8.1.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 8.533,84 Eur splácať v mesačných splátkach. Táto dohoda bola podpísaná dňa 07.01.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.01.2013
21.12.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 469,68 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 22,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.12.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.12.2012
27.11.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 55 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 18.867,27 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 1000,- Eur splatných vždy 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.11.2012
15.11.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 182,29 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 10,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 08.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2012
8.10.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení /Dlžník:................, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 05.10.2012/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 08.10.2012
27.8.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 56 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 118,12 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.08.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.08.2012
24.4.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 110 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 127.193,50 EUR splácať v mesačných splátkach vo výške 8.821,15 EUR splatných vždy do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.4.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.4.2012
19.3.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 138 kB]
Dlžník: Soňa Prochácková, 821 01 Bratislava/Dátum uzatvorenia dohody: 13.03.2012/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.3.2012
24.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 40 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 292,61 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30 Eur splatných
vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.10.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.11.2011
15.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 42 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.880,10 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,20 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 15.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2011
15.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.545,86 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 128,82 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 15.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2011
11.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 48 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 689,82 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splatných vždy do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 11.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
8.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 45 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.317,23 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 07.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.11.2011
21.9.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 42 kB]
a základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 141,83 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splatných vždy do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 21.09.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 21.09.2011
18.7.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.348,- Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežného nájomného. Táto zmluva bola podpísaná dňa 18.07.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.07.2011
12.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 48 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 5.704,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 250,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 11.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
11.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 69 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 953,48 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 10.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11.05.2011
24.3.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník v 1. rade pohľadávku veriteľa vo výške 2.797,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 250,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežných úhrad za užívanie bytu bez právneho dôvodu. Táto zmluva bola podpísaná dňa 16.3.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 46 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 327,24 Eur splácať v 7 mesačných splátkach vo výške 50 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežného nájomného. Výška poslednej siedmej splátky je 27,24 Eur. Táto zmluva bola podpísaná dňa 2.2.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
1.6.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 01.06.2017.
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 20.278,47 Eur.

Dátum zverejnenia: 01.06.2017
5.9.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 05.09.2017
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 6.106,50 Eur.
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
6.11.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 06.11.2017.
Na základe dohody budú dlžníci v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 480,00 Eur.
Dátum zverejnenia: 06.11.2017
Dátum účinnosti: 07.11.2017
9.6.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 09.06.2017.
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 331,10 Eur.

Dátum zverejnenia: 09.06.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.