Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 17 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -12-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
3.3.2014ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži
Dátum zverejnenia: 03. 03. 2014
29.5.2013ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / Číslo zmluvy: Z2231022001101
Zverejnené dňa: 29.5.2013
29.5.2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / Číslo zmluvy: Z2231022001201
Zverejnené dňa: 29.5.2013
12.3.2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmetom zmluvy je realizácia projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy v rámci OPBK. Zmluva nadobudla účinnosť 8.3.2013, kedy bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
Dátum zverejnenia: 12.3.2013
4.2.2014ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 37/B300/2014
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica"
Dátum zverejnenia: 4.2.2014
14.5.2014ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2231012009601
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22310120211 Názov projektu: ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Socio - ekonomická analýza Kód ITMS projektu : 22310120096 Miesto realizácie projektu : Primaciálne námestie č. 1 Číslo Výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.
Zverejnené dňa: 14.05.2014
27.6.2013Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2231022001501
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2231022001501
Zverejnené dňa: 27.6.2013
14.7.2015Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 14.07.2015
20.11.2014Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 20.11.2014
24.11.2021Zmluva o poskytnutí NFP z EFRE a ŠR SR
Zmluva o poskytnutí NFP z EFRE a ŠR SR - baum_cityregion
Číslo zmluvy: nfp-000042
Dátum uzatvorenia: 28.10.2021
Oddelenie implementácie externého financovania
3.2.2016Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Zmluva č. 112394 08U03 o poskytnutí podpory z nvironmentálneho fondu formou dotácie na projekt Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v hlavnom meste Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 3.2.2016
7.12.2015Zmluva o sponzoringu
poskytnutie sponzoringu pri výsadbe živého plota a výsadbe drevín na Štefanovičovej ulici. Dátum uzatvorenia zmluvy: 4.12.2015
Zverejnené dňa: 07.12.2015
23.12.2021Zmluva o združení uzavretá podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Zmluva o združení na realizáciu projektu "Rekonštrukcia Hojdany na Haburskej 2" medzi Hlavé mesto SR Bratislava a Mestská časť Bratislava-Ružinov
Číslo zmluvy: MAGDG21000430
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností
1.12.2020Zmluva o združení v zmysle § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: združenie finančných prostriedkov pre projekt „Detské ihrisko Lamač – Malokarpatské námestie“
Dátum uzatvorenia: 30.11.2020
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Mestská časť Bratislava – Lamač, so sídlom Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, IČO: 00 603 414
3.7.2012Zmluva por. č. MsP/12//00011 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [PDF, 699 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie paušálneho mesačného príspevku 20 eur na pohonné hmoty pre okrskára MČ Bratislava Rusovce. Príspevok poskytuje MČ BA Rusovce HL.m. SR Bratislave - mestskej polícii.
Zverejnené dňa: 3.7.2012
27.11.2013Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300
Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov poskytovateľom prijímateľovi a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri príprave a realizácii Stavby II podľa projektovej dokumentácie. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 27.11.2013
3.10.2013Zmluvy o poskytnutí návratného finančného príspevku [PDF, 64 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2013 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 3.7.2013
Zverejnené dňa: 03.10.2013

Zobrazených je 17 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -12-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.