Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
28.9.2015Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 620/A800/2015 pre projekt "Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1.etapa" kód projektu z ITMS: 23140110028. Predmetom aktualizácie všeobecných zmluvných podmienok je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 28.9.2015
23.8.2012Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. Etapa [PDF, 876 kB]
Dodatok ku Zmluve o NFP 13 ks samoosblužných predajných automatov / Dátum podpisu: 20.08.2012
Zverejnené dňa: 23.8.2012
11.4.2011Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa [PDF, 16,5 MB]
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj, Prievozská 2/B.
Zverejnené dňa: 11.04.2011
18.4.2013Dodatk k Zmluve o NFP k projektu Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Číslo dodatku: DZ223102200080101 / Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava / Dátum účinnosti: 11.04.2013 / Dátum platnosti do: 31.12.2018
Zverejnené dňa: 18.4.2013
28.11.2013Dodatku k zmluve o NFP k projektu Trolejbusová trať konečná Gaštanová
zverejnenie v CRZ zo strany ministerstva pôdohospodárstva, ako poskytovateľa prostriedkov 27.11.2013.
Zverejnené dňa: 28.11.2013
23.1.2014Dodatok č. 1 DZ223102200150101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001501
Dodatok č. 1 DZ223102200150101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001501
Zverejnené dňa: 23.1.2014
24.3.2016Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve č. 1104/2014 na projekt „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“
Predĺženie obdobia realizácie výdavkov. Výdavky na projekt musia byť zrealizované do 30.4.2017. Dátum zverejnenia: 23.3.2016 v CRZ. Dátum účinnosti: 24.03.2016
27.7.2015Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci
Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 27.7.2015
23.3.2018Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008113/2018-442
Stručný popis: Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 23.03.2018
Názov oddelenia: Sekcia financií
Zodpovedná osoba: Ing. Radoslav Kasander
26.11.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300
uzatvorený dňa 26.11.2018 za účelom predĺženia platnosti Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300 uzatvorenej v súvislosti so stavbou „PHAROS Bratislava, Letisko – západ, časť „F“ križovatka Galvániho ul. – Ivánska cesta“
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
Dátum účinnosti: 27.11.2018
31.12.2013Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1364/2013 zo dňa 12.12.2013 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa príjemca zaväzuje vrátiť poskytovateľovi návratnú finančnú výpomoc do 15 dní odo dňa refundácie nákladov na projekt uvedený v odseku 1 čl. I z rakúskeho Spoločného technického sekretariátu CBS a z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, najneskôr do konca roku 2014.
Zverejnené dňa: 31.12.2013
21.5.2014dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 145/B300/2014
dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 145/B300/2014
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
23.3.2018Dodatok č. 2 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008112/2018-442
Stručný popis: Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 23.03.2018
Názov oddelenia: Sekcia financií
Zodpovedná osoba: Ing. Radoslav Kasander
17.7.2014DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zverejnené:17.07.2014
6.6.2013Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Zverejnené dňa: 6.6.2013
30.11.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [PDF, 2,3 MB]
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy-II. etapa, predmet je multifunkčný predajný automat
Zverejnené dňa: 30.11.2012
24.2.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001201
Číslo dodatku: DZ223102200120102 / Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dodávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zverejnené dňa : 24.2.2014
29.11.2013Dodatok č. 2 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Podmienky splácania návratnej finančnej výpomoci a úroky
Zverejnené dňa:29.11.2013
18.8.2015Dodatok č. 2/2015 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
úprava ponuky na poskytnutie grantu.
Dátum zverejnenia: 18.8.2015
18.8.2021Dodatok č. SSV/OSP/067/2021 k zmluve č. MAGTS2000067 o kompenzačnom príspevku
Dodatok č. SSV/OSP/067/2021 k zmluve č. MAGTS2000067 o poskytnutí finančného príspevku na účel skvalitnenia výkonu miestnej samosprávy vo výške 350 000 Eur z rozpočtu hlavného mesta v roku 2021.
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100180
Dátum uzatvorenia: 18.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Sekcia sociálnych vecí
23.12.2014Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve k projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy upravujúci práva a povinnosti partnerov projektu.
Dátum zverejnenia: 23.12.2014
2.12.2014Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Zverejnené dňa: 2.12.2014
25.5.2021Dodatok č.1 k zmluve o združení zo dňa 30.11.2020
Dodatok k zmluve o združení, predmetom ktorej bolo združenie na dosiahnutie dojednaného účelu po dohode a to na realizáciu projektu "Detské ihrisko Lamač - Malokarpatské námestie"
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 25.05.2021
Dátum účinnosti: 26.05.2021
28.10.2015Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve
Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy
Dátum zverejnenia: 27.10.2015
23.4.2015Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy. Dátum zverejnenia: 15.4.2015 v Centrálnom registri zmlúv
Zverejnené dňa: 23.4.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.