Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 12  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
2.12.2014Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Zverejnené dňa: 2.12.2014
23.12.2014Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve k projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy upravujúci práva a povinnosti partnerov projektu.
Dátum zverejnenia: 23.12.2014
14.1.2015Dodatok k zmluve o partnerstve projektu CENTRAL MARKETS
Dodatok c.1 k zmluve o partnerstve projektu CENTRAL MARKETS
Dátum zverejnenia:14.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.2
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200150103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.2
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200140102
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200110103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3 [PDF, 6,5 MB]
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200150103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200040103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200010103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
9.2.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
Dátum zverejnenia : 09.02.2015
23.4.2015Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy. Dátum zverejnenia: 15.4.2015 v Centrálnom registri zmlúv
Zverejnené dňa: 23.4.2015
4.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.4
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa : 4.5.2015
4.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa : 4.5.2015
4.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa : 4.5.2015
5.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.4
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa: 05.05.2015
5.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.4
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa: 05.05.2015
5.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa: 05.05.2015
21.5.2015Zmluva č.132/OVOSOD/2015 - naše číslo MAGTS1500088
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods. 10 zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - podpísaná 05.05.2015
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
5.6.2015Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP
Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy
Dátum zverejnenia: 5.6.2015
14.7.2015Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 14.07.2015
27.7.2015Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci
Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 27.7.2015
27.7.2015Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta SR
Dátum zverejnenia: 27.7.2015
18.8.2015Dodatok č. 2/2015 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
úprava ponuky na poskytnutie grantu.
Dátum zverejnenia: 18.8.2015
3.9.2015Zmluva o péoskytnutí dotácie zo štítneho rozpočtu na r. 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality č. MsP/15/00020 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na r. 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - digitalizácia a rekonštrukcia kamerového systému MsP Bratislava uzatvorená 31.8.2015 medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra SR - Okresným úradom Bratislava a príjemcom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Výška dotácie je 24. 000 eur.

Zverejnená: 3.9.2015.
28.9.2015Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 620/A800/2015 pre projekt "Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1.etapa" kód projektu z ITMS: 23140110028. Predmetom aktualizácie všeobecných zmluvných podmienok je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 28.9.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.