Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter na Mýtna 1 [PDF, 166 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter na Bjorsonova 5 [PDF, 171 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter na Kazanská 25 [PDF, 170 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter na Šancová 56 [PDF, 171 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter na Anenská 4 - Mýtna 9 [PDF, 169 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter na J. Smreka 9 [PDF, 167 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter na J. Smreka 24-26 [PDF, 168 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov na J. Poničana 1 [PDF, 167 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie grafitov na J. Smreka 3 [PDF, 168 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie grafitov na J. Poničana 5 [PDF, 168 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
8.8.2017Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov na Bukovčana 16-18 [PDF, 168 kB]
Príspevok na odstraňovanie grafitov a antigrafitový náter
29.6.2017Príspevok na odstraňovanie grafitov Račianska 55-57 [PDF, 166 kB]
Číslo: MAGDG1700302
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Račianska 55,57
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Elena Kiačeková
Sídlo: Miletičova 46, 821 08 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
29.6.2017Príspevok na odstraňovanie grafitov Pavlovova_Svätoplukova [PDF, 166 kB]
Číslo: MAGDG1700306
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Pavlovova - Svätoplukova
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Dagmar Šimkovičová
Sídlo: Svätoplukova 29, 821 08 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
29.6.2017Príspevok na odstraňovanie grafitov na Haanova 28 [PDF, 166 kB]
Číslo: MAGDG1700303
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Haanova 28
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Sídlo: Haanova 28, 851 04 Bratislava
IČO: 30848008
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
27.6.2017Príspevok na odstraňovanie grafitov Zámočnícka 10 [PDF, 166 kB]
Číslo: MAGDG1700301
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Zámočnícka 10
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Národný Trust, n. o.
Sídlo: Hlboká cesta č. 9, 811 04 Bratislava
IČO: 42000408
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
26.6.2017Príspevok na odstraňovanie grafitov na Drieňová 36 [PDF, 168 kB]
Číslo: MAGDG1700297
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstránenie grafitov na nehnuteľnosť Drieňová 36
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo: Drieňová 36, 821 01 Bratislava
IČO: 30796687
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
16.6.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť H. Meličkovej 33,35,37
Číslo: MAGDG1700300
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Hany Meličkovej 33,35,37
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Spoločenstvo vlastníkov - TERASY
Sídlo: Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
IČO: 35722924
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
16.6.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť H. Meličkovej 39,41,43
Číslo: MAGDG1700299
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Hany Meličkovej 39,41,43
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: SVB KASKÁDY
Sídlo: Hany Meličkovej 43, 841 05 Bratislava
IČO: 30857970
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
16.6.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Mýtna 27
Číslo: MAGDG1700298
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie grafitov na nehnuteľnosť Mýtna 27
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Ing. Jozef Medvecký M+M stavebná a obchodná činnosť
Sídlo: Fraňa Kráľa 1000/28, 811 05 Bratislava
IČO: 11829931
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
16.6.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Zámočnícka 5
Číslo: MAGDG1700304
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstránenie grafitov na nehnuteľnosť Zámočnícka 5
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: C 4, a. s.
Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO: 36808709
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejejnené dňa: 28.4.2017
16.6.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Drieňová 36
Číslo: MAGDG1700297
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstránenie grafitov na nehnuteľnosť Drieňová 36
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo: Drieňová 36, 821 01 Bratislava
IČO: 30796687
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Heydukova 19
poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Heydukova 19
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: H-Probyt, spol. s r. o.
Sídlo: Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
IČO: 35722924
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejejnené dňa: 28.4.2017
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Lazaretská 31
poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Lazaretská 31
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: H-Probyt, spol. s r. o.
Sídlo: Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
IČO: 35722924
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejnené dňa: 28.4.2017
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Čaklovská 6
poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: H-Probyt, spol. s r. o.
Sídlo: Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
IČO: 35722924
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejnené dňa: 28.4.2017
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Baštová 12
poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: H-Probyt, spol. s r. o.
Sídlo: Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
IČO: 35722924
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejené dňa: 28.4.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.