Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900421
Žiadateľ: H-PROBYT, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Gorkého 1
Príspevok vo výške: 2 955,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900419
Žiadateľ: MACH TRADE, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Obchodná 36
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
20.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900418
Žiadateľ: Váš správca, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Topoľčianska 7
Príspevok vo výške: 2 774,40 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Účinnosť zmluvy: 21.09.2019
20.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900417
Žiadateľ: Váš správca, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Topoľčianska 5
Príspevok vo výške: 1 509,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Účinnosť zmluvy: 21.09.2019
3.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900296
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Stavebné bytové družstvo BA IV
Príspevok na nehnuteľnosť – Eisnerova 42-44
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 26.08.2019
Dátum zverejnenia: 03.09.2019
Účinnosť zmluvy: 04.09.2019
20.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900321
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Bratislavská správcovská spoločnosť, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Saratovská 6A-E
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 19.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019
Účinnosť zmluvy: 21.08.2019
29.11.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zverejnenie: 29.11.2013
13.6.2014Zmluva o poskytnutí fin. dotácie č.MsP/14/00012 [PDF, 158 kB]
Zmluva č. MsP/14/00012 zo dňa 10.6.2014 o poskytnutí finančnej dotácie uzatvorená medzi poskytovateľom MČ Bratislava Staré Mesto a príjemcom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie 18.500 eur na posilnenie hliadkovej činnosti Mestskej polície počas letnej turistickej sezóny v MČ Bratislava Staré Mesto.
Zverejnené 13.6.2014.
9.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Výhliadková veža v lesoparku Vrakuňa“
Číslo: MAGTS1800004
Typ: zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Vyhliadková veža v lesoparku Vrakuňa“
predmet/anotácia: poskytnutie transferu finančných prostriedkov - KV
Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.3.2018
Príjemca: Mestská časť Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 09.04.2018
28.6.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „OZ UM električka" [PDF, 167 kB]
zmluva - OZ UM električka
9.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Lodenica Karloveské rameno“
Číslo: MAGTS1800001
Typ: zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Lodenica Karloveské rameno“
Predmet/anotácia: poskytnutie transferu finančných prostriedkov - KV
Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.3.2018
Príjemca: Mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 09.04.2018
19.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Jirásková č. 3" [PDF, 167 kB]
príspevok na odstraňovanie grafitov a antigrafitový náter
26.7.2013Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Bratislavským samosprávnym krajom. Predmet zmluvy: Oprava ciest II. a III. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 26.7.2013
3.9.2015Zmluva o péoskytnutí dotácie zo štítneho rozpočtu na r. 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality č. MsP/15/00020 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na r. 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - digitalizácia a rekonštrukcia kamerového systému MsP Bratislava uzatvorená 31.8.2015 medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra SR - Okresným úradom Bratislava a príjemcom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Výška dotácie je 24. 000 eur.

Zverejnená: 3.9.2015.
4.3.2013Zmluva o partnerstve
Predmetom zmluvy je realizácia projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy partnermi projektu. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.
Dátum zverejnenia: 4.3.2013
1.4.2014Zmluva o NFP na projekt: ,, NS MHD 1. Etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., projektová dokumentácia“
Zmluva o NFP na projekt: ,, NS MHD 1. Etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., projektová dokumentácia“. Suma:1 006 740,15 EUR. Zml. strany: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnenie dňa 1.4.2014
4.6.2013Zmluva o NFP - Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zverejnené dňa: 4.6.2013
30.10.2014Zmluva o nenávratný finančný príspevok
projektové služby
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
12.5.2014Zmluva o návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív vo výške 2 500 tis. eur na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.
Zverejnenie dňa: 12.5.2014
27.7.2015Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta SR
Dátum zverejnenia: 27.7.2015
30.3.2016Zmluva o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektoru č. 249400211600
uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava a poločenstvom vlastníkov bytov na Jamnického č. 2. Predmetom zmluvy je kolektor, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves. Ročný finančný príspevok predstavuje čiastku v sume 386, 10 €
Zverejnené dňa : 30.3.2016
10.3.2016Zmluva o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektoru č. 249400191600
uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava a poločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov - VETERNICA. Predmet zmluvy je prenájom kolektoru v k.ú. Karlova Ves. Účel prenájmu je uloženie siete v kolektore - vodovodná prípojka.
Dátum zverejnenia : 10.03.2016
17.8.2017Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Záhradnícka č. 41 [PDF, 168 kB]
Príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
28.6.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Záhradnícka 23 [PDF, 167 kB]
zmluva - Záhradnícka 23
28.6.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Veternicová 22-24 [PDF, 168 kB]
zmluva - príspevok na grafity Veternicová 22-24

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.