Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 17 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -12-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
24.2.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001201
Číslo dodatku: DZ223102200120102 / Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dodávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zverejnené dňa : 24.2.2014
17.7.2014DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zverejnené:17.07.2014
6.6.2013Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Zverejnené dňa: 6.6.2013
30.11.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [PDF, 2,3 MB]
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy-II. etapa, predmet je multifunkčný predajný automat
Zverejnené dňa: 30.11.2012
23.3.2018Dodatok č. 2 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008112/2018-442
Stručný popis: Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 23.03.2018
Názov oddelenia: Sekcia financií
Zodpovedná osoba: Ing. Radoslav Kasander
21.5.2014dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 145/B300/2014
dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 145/B300/2014
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
31.12.2013Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1364/2013 zo dňa 12.12.2013 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa príjemca zaväzuje vrátiť poskytovateľovi návratnú finančnú výpomoc do 15 dní odo dňa refundácie nákladov na projekt uvedený v odseku 1 čl. I z rakúskeho Spoločného technického sekretariátu CBS a z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, najneskôr do konca roku 2014.
Zverejnené dňa: 31.12.2013
26.11.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300
uzatvorený dňa 26.11.2018 za účelom predĺženia platnosti Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300 uzatvorenej v súvislosti so stavbou „PHAROS Bratislava, Letisko – západ, časť „F“ križovatka Galvániho ul. – Ivánska cesta“
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
Dátum účinnosti: 27.11.2018
23.3.2018Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008113/2018-442
Stručný popis: Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 23.03.2018
Názov oddelenia: Sekcia financií
Zodpovedná osoba: Ing. Radoslav Kasander
27.7.2015Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci
Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 27.7.2015
24.3.2016Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve č. 1104/2014 na projekt „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“
Predĺženie obdobia realizácie výdavkov. Výdavky na projekt musia byť zrealizované do 30.4.2017. Dátum zverejnenia: 23.3.2016 v CRZ. Dátum účinnosti: 24.03.2016
23.1.2014Dodatok č. 1 DZ223102200150101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001501
Dodatok č. 1 DZ223102200150101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001501
Zverejnené dňa: 23.1.2014
28.11.2013Dodatku k zmluve o NFP k projektu Trolejbusová trať konečná Gaštanová
zverejnenie v CRZ zo strany ministerstva pôdohospodárstva, ako poskytovateľa prostriedkov 27.11.2013.
Zverejnené dňa: 28.11.2013
18.4.2013Dodatk k Zmluve o NFP k projektu Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Číslo dodatku: DZ223102200080101 / Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava / Dátum účinnosti: 11.04.2013 / Dátum platnosti do: 31.12.2018
Zverejnené dňa: 18.4.2013
23.8.2012Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. Etapa [PDF, 876 kB]
Dodatok ku Zmluve o NFP 13 ks samoosblužných predajných automatov / Dátum podpisu: 20.08.2012
Zverejnené dňa: 23.8.2012
11.4.2011Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa [PDF, 16,5 MB]
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj, Prievozská 2/B.
Zverejnené dňa: 11.04.2011
28.9.2015Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 620/A800/2015 pre projekt "Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1.etapa" kód projektu z ITMS: 23140110028. Predmetom aktualizácie všeobecných zmluvných podmienok je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 28.9.2015

Zobrazených je 17 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -12-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.