Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 17 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -12-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.7.2012Zmluva č. MsP/12/00012 o poskytnutí finančného príspevku [PDF, 1,2 MB]
Predmetom zmluvy je finančný príspevok 20 eur mesačne na pohonné hmoty okrskára MsP v Mč BA Čuňovo.
Zverejnené dňa: 10.7.2012
3.7.2012Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova [PDF, 94 kB]
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Dátum podpisu: 29.06.2012. Prvé zverejnenie: CRZ MPa RV SR, účinnosť od 03.07.2012
Dátum zverejnenia: 03.07.2012
3.7.2012Zmluva por. č. MsP/12//00011 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [PDF, 699 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie paušálneho mesačného príspevku 20 eur na pohonné hmoty pre okrskára MČ Bratislava Rusovce. Príspevok poskytuje MČ BA Rusovce HL.m. SR Bratislave - mestskej polícii.
Zverejnené dňa: 3.7.2012
3.2.2012Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica [PDF, 1 MB]
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / Dátum podpisu: 31.01.2012 / Prvé zverejnenie: CRZ MPa RV SR, účinnosť od 03.02.2012
Dátum zverejnenia: 03.02.2012
30.9.2011Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova [PDF, 6,9 MB]
dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj, Prievozská 2/B.
Dátum zverejnenia: 30.09.2011
11.4.2011Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále [PDF, 708 kB]
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj, Prievozská 2/B.
Zverejnené dňa: 11.04.2011
11.4.2011Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále [PDF, 16,8 MB]
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj, Prievozská 2/B.
Zverejnené dňa: 11.04.2011
11.4.2011Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa [PDF, 16,5 MB]
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj, Prievozská 2/B.
Zverejnené dňa: 11.04.2011
23.3.2018Dodatok č. 2 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008112/2018-442
Stručný popis: Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 23.03.2018
Názov oddelenia: Sekcia financií
Zodpovedná osoba: Ing. Radoslav Kasander
23.3.2018Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008113/2018-442
Stručný popis: Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 23.03.2018
Názov oddelenia: Sekcia financií
Zodpovedná osoba: Ing. Radoslav Kasander
18.3.2011Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova [PDF, 688 kB]
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj, Prievozská 2/B.
Zverejnené dňa: 18.3.2011
27.7.2015Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta SR
Dátum zverejnenia: 27.7.2015
27.7.2015Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci
Úprava termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia: 27.7.2015
12.5.2014Zmluva o návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív vo výške 2 500 tis. eur na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.
Zverejnenie dňa: 12.5.2014
31.12.2013Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1364/2013 zo dňa 12.12.2013 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa príjemca zaväzuje vrátiť poskytovateľovi návratnú finančnú výpomoc do 15 dní odo dňa refundácie nákladov na projekt uvedený v odseku 1 čl. I z rakúskeho Spoločného technického sekretariátu CBS a z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, najneskôr do konca roku 2014.
Zverejnené dňa: 31.12.2013
29.11.2013Dodatok č. 2 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Podmienky splácania návratnej finančnej výpomoci a úroky
Zverejnené dňa:29.11.2013
8.7.2013Zmluva č. 1/2013 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Dopravnému podniku Bratislava.
Zverejnené dňa: 8.7.2013

Zobrazených je 17 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -12-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.