Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.3.2014ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži
Dátum zverejnenia: 03. 03. 2014
24.2.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001201
Číslo dodatku: DZ223102200120102 / Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dodávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zverejnené dňa : 24.2.2014
4.2.2014ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 37/B300/2014
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica"
Dátum zverejnenia: 4.2.2014
23.1.2014Dodatok č. 1 DZ223102200150101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001501
Dodatok č. 1 DZ223102200150101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001501
Zverejnené dňa: 23.1.2014
20.12.2013Dodatok k zmluve o poskytnutie NFP - Trolejbusová trať Trenčianska
ZS: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Hlavné mesto. Predmet: Podpisové vzory, cena po verejnej súťaži
Zverejnené dňa: 20.12.2013
19.12.2013Dodatok k zmluve o poskytnutie NFP - Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy
ZS: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Hlavné mesto / Predmet: Podpisové vzory
Zverejnené dňa: 19.12.2013
29.11.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zverejnenie: 29.11.2013
28.11.2013Dodatku k zmluve o NFP k projektu Trolejbusová trať konečná Gaštanová
zverejnenie v CRZ zo strany ministerstva pôdohospodárstva, ako poskytovateľa prostriedkov 27.11.2013.
Zverejnené dňa: 28.11.2013
27.11.2013Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300
Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov poskytovateľom prijímateľovi a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri príprave a realizácii Stavby II podľa projektovej dokumentácie. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 27.11.2013
3.10.2013Zmluvy o poskytnutí návratného finančného príspevku [PDF, 64 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2013 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 3.7.2013
Zverejnené dňa: 03.10.2013
18.9.2013Zmluva MsP/13/00026 o poskytnutí nenávratého finančného príspevku
Predmetom zml. je poskytovanie mesačného paušálneho príspevku 20 eur MČ BA Jarovce Mestskej polícii Bratislava pre potreby okrskára na pohonné hmoty.
DÁTUM ZVEREJNENIA: 18.9.2013
26.7.2013Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Bratislavským samosprávnym krajom. Predmet zmluvy: Oprava ciest II. a III. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 26.7.2013
18.7.2013Zmluva č. 7/BA/2013
Poskytnutie finančnej dotácie v rámci prevencie kriminality Obvodným úradom Bratislava na projekt rozširovania kamerového systému mestskej polície.
Zverejnené dňa: 18.7.2013
27.6.2013Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2231022001501
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2231022001501
Zverejnené dňa: 27.6.2013
6.6.2013Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Zverejnené dňa: 6.6.2013
4.6.2013Zmluva o NFP - Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zverejnené dňa: 4.6.2013
29.5.2013ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / Číslo zmluvy: Z2231022001101
Zverejnené dňa: 29.5.2013
29.5.2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / Číslo zmluvy: Z2231022001201
Zverejnené dňa: 29.5.2013
2.5.2013Zmluva č. MsP/13/00001 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmetom zmluvy je poskytnutie mesačného paušálneho príspevku 40 eur na pohonné látky do sl. mot. vozidla okrskára v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica.
Zverejnené dňa: 2.5.2013
18.4.2013Dodatk k Zmluve o NFP k projektu Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Číslo dodatku: DZ223102200080101 / Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava / Dátum účinnosti: 11.04.2013 / Dátum platnosti do: 31.12.2018
Zverejnené dňa: 18.4.2013
12.3.2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmetom zmluvy je realizácia projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy v rámci OPBK. Zmluva nadobudla účinnosť 8.3.2013, kedy bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
Dátum zverejnenia: 12.3.2013
4.3.2013Zmluva o partnerstve
Predmetom zmluvy je realizácia projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy partnermi projektu. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.
Dátum zverejnenia: 4.3.2013
30.11.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [PDF, 2,3 MB]
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy-II. etapa, predmet je multifunkčný predajný automat
Zverejnené dňa: 30.11.2012
21.11.2016Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou bežného transferu z rozpočtu poskytovateľa prijímateľovi v celkovej výške 199 992 eur v rozpočtovom roku 2016. Finančné prostriedky budú poskytnuté v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 v rámci Programu: „1 Mobilita a verejná doprava, Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, Prvok 1.1.2 Integrovaná doprava“.

Dátum uzatvorenia: 18.11.2016
Zverejnene dna:21.11.2016
23.8.2012Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. Etapa [PDF, 876 kB]
Dodatok ku Zmluve o NFP 13 ks samoosblužných predajných automatov / Dátum podpisu: 20.08.2012
Zverejnené dňa: 23.8.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.