Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 -10- 11 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.4
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa : 4.5.2015
23.4.2015Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy. Dátum zverejnenia: 15.4.2015 v Centrálnom registri zmlúv
Zverejnené dňa: 23.4.2015
9.2.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
Dátum zverejnenia : 09.02.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200010103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200040103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3 [PDF, 6,5 MB]
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200150103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200110103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.2
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200140102
Zverejnené dňa: 30.1.2015
30.1.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.2
Predmetom dodatku je úprava v časti ,,konajúci" na JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. Číslo zmluvy: ITMS DZDZ223102200150103
Zverejnené dňa: 30.1.2015
14.1.2015Dodatok k zmluve o partnerstve projektu CENTRAL MARKETS
Dodatok c.1 k zmluve o partnerstve projektu CENTRAL MARKETS
Dátum zverejnenia:14.1.2015
23.12.2014Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve k projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy upravujúci práva a povinnosti partnerov projektu.
Dátum zverejnenia: 23.12.2014
2.12.2014Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Zverejnené dňa: 2.12.2014
20.11.2014Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 20.11.2014
30.10.2014Zmluva o nenávratný finančný príspevok
projektové služby
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
28.10.2014Zmluva č. MAGDG 1400255/214 o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie prác na vojnovom hrobe. národnej kultúrnej pamiatke Slavín - pamätník a cintorín sovietskej armády
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančných prostriedkov určených na umelecko - reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Slavín - pamätník a cintorín sovietskej armády v hlavnom meste SR Bratislave
Dátum zverejnenia: 28.10.2014
13.10.2014Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie grafitov
Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie grafitov MAGDG1400253 - Trnavská ul. 12,14,16, MAGDG1400254 - Trnavská ul. 26,28,30.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
10.10.2014Zmluva č. OSV/09/2014 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Popis (anotácia): Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 20 000 Eur na rok 2014 občianskemu združeniu Vagus pracujúcemu so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova na prevádzku nízkoprahového denného centra DOMEC, MAGTS 1400160
Zverejnené dňa: 10.10.2014
20.8.2014Zmluva č. 4/2014/2340 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na výkon prác na vojnových hroboch
Predmetom zmluvy pre poskytnutie finančných prostriedkov na umelecko - reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Slavín - pamätník a cintorín sovietskej armády v hlavnom meste SR Bratislave
Zverejnené dňa: 20.08.2014
17.7.2014DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zverejnené:17.07.2014
13.6.2014Zmluva o poskytnutí fin. dotácie č.MsP/14/00012 [PDF, 158 kB]
Zmluva č. MsP/14/00012 zo dňa 10.6.2014 o poskytnutí finančnej dotácie uzatvorená medzi poskytovateľom MČ Bratislava Staré Mesto a príjemcom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie 18.500 eur na posilnenie hliadkovej činnosti Mestskej polície počas letnej turistickej sezóny v MČ Bratislava Staré Mesto.
Zverejnené 13.6.2014.
21.5.2014dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 145/B300/2014
dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 145/B300/2014
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
14.5.2014ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2231012009601
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22310120211 Názov projektu: ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Socio - ekonomická analýza Kód ITMS projektu : 22310120096 Miesto realizácie projektu : Primaciálne námestie č. 1 Číslo Výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.
Zverejnené dňa: 14.05.2014
1.4.2014Zmluva o NFP na projekt: ,, NS MHD 1. Etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., projektová dokumentácia“
Zmluva o NFP na projekt: ,, NS MHD 1. Etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., projektová dokumentácia“. Suma:1 006 740,15 EUR. Zml. strany: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnenie dňa 1.4.2014
28.3.2014Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z2232022008201
Predmetom je úprava všeobecných zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy"
Dátum zverejnenia: 28.3.2014
13.3.2014Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 37/B300/2014
Predmetom je úprava všeobecných zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica"
Zverejnené dňa: 13.03.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 -10- 11 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.