Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 12  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900311
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: VSD. S r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Karadžičova 57
Príspevok vo výške: 2 247,84 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900318
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: ISMAA, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Rajecká 3
Príspevok vo výške: 1 434,13 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900312
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: ISMAA, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Karadžičova 7
Príspevok vo výške: 897,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900297
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: H-Probyt, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Kolárska 14
Príspevok vo výške: 2 505,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900300
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: H-Probyt, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Lachova 18, 20
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900308
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: H-Probyt, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Lehotského 2
Príspevok vo výške: 909,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900307
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: H-Probyt, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Povraznícka 11
Príspevok vo výške: 736,80 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900309
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: H-Probyt, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Lehotského 6
Príspevok vo výške: 2 520,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900316
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: SVB Borodáčova 719
Príspevok na nehnuteľnosť – Borodáčova 7 - 19
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900285
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: BLAHO-BYT, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – ul. Podjavorinskej 7457/4A
Príspevok vo výške: 2 916,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900313
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: H_Probyt, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Heydukova 7
Príspevok vo výške: 2 980,20 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900329
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Bytokomplet – D, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Vazovova 16, 20
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900338
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Ing. Alena Hyžová
Príspevok na nehnuteľnosť – Mýtna 7
Príspevok vo výške: 1 761,09 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23.7.2019
Dátum zverejnenia: 7.8.2019
Účinnosť zmluvy: 8.8.2019
17.7.2019Zmluva č. MAGDG 1900317 o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov
MAGDG 1900317
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Príspevok vo výške: 2 975,81 €
Dátum uzavretia zmluvy: 15.7.2019
Dátum zverejnenia: 17.7.2019
Účinnosť zmluvy: 18.7.2019
17.7.2019Zmluva č. MAGDG 1900293 o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov
MGDG 1900293
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 15.7.2019
Dátum zverejnenia: 17.7.2019
Účinnosť zmluvy: 18.7.2019
29.4.2019Zmluva č. 1312041S84801 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva č. 1312041S84801 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prijímateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý na realizáciu projektu „Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK II“
Dátum podpísania zmluvy: 24.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
26.11.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300
uzatvorený dňa 26.11.2018 za účelom predĺženia platnosti Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300 uzatvorenej v súvislosti so stavbou „PHAROS Bratislava, Letisko – západ, časť „F“ križovatka Galvániho ul. – Ivánska cesta“
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
Dátum účinnosti: 27.11.2018
23.7.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Komárnická 26-28 [PDF, 228 kB]
zmluva - Komárnická 26-28
23.7.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Svätoplukova 8-10 [PDF, 167 kB]
zmluva - Svätoplukova 8-10
19.7.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Mýtna 1 [PDF, 166 kB]
zmluva - Mýtna 1
19.7.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Pankúchova 5-7 [PDF, 168 kB]
zmluva - Pankúchova 5-7
19.7.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Račianska 41 [PDF, 228 kB]
Zmluva - Račianska 41
4.7.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Vajnorská 35 [PDF, 169 kB]
zmluva - Vajnorská 35
4.7.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Vajnorská 53-55 [PDF, 169 kB]
zmluva - Vajnorská 53 - 55
4.7.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov na Vajnorská 81-83 [PDF, 168 kB]
zmluva - Vajnorská 81 - 83

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.