Sociálne služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 18  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
6.11.2020Dodatok č. OSV/023/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/023/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 VITALITA Lehnice, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 60 975,18 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/024/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/024/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 ISKIERKA NÁDEJE SD, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 903,58 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/027/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/027/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Služby pre seniorov, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 60 975,18 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/028/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/028/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 IRIS-IV, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 903,58 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/029/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/029/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Trnavská arcidiecézna charita, c.o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 8 710,74 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/030/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/030/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Harmónia OCEAN, n.o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 22 455,84 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/031/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/031/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 903,58 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/032/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/032/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Náruč Senior & Junior, o.z. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 26 132,22 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/033/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/033/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 OAZIS, o.z. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 34 842,96 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/034/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/034/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 SENIORPARK n.o. Kvetnica v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 903,58 Eur.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/035/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/035/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 SENIOR PARK n.o. Rohovce v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 95 818,14 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/036/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/036/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 PROVIDENTIA, o.z. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 11 614,32 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/037/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/037/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 POHODA SENIOROV, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 52 264,44 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
7.12.2020Dodatok č.1 k Zmluve č. OSV/063/2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti a na prevádzku pre NP SS DOS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 839,74 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.12.2020
Dátum účinnosti: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
29.2.2012Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/01/2012 [PDF, 37 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/01/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dátum zverejnenia: 29.2.2012
29.2.2012Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/02/2012 [PDF, 37 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/02/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dátum zverejnenia: 29.2.2012
29.2.2012Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/03/2012 [PDF, 37 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/03/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dátum zverejnenia: 29.2.2012
9.8.2011Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/04/2011 [PDF, 32 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/04/2011 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v roku 2011.
Zverejnené dňa: 09.08.2011
29.2.2012Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/04/2012 [PDF, 37 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/04/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dátum zverejnenia: 29.2.2012
14.2.2012Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/05/2012 [PDF, 28 kB]
Zmena účtu neverejného poskytovateľa sociálnej služby v Zmluve č.OSV/05/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka, podľa § 80 písm. e) a h) bod 2 a § 75 ods.1 písm. a) bod 1 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia: 14.2.2012
12.7.2017Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 6653/2017-M_ORF na rok 2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017.
Dátum uzatvorenia dodatku č.1: 13.06.2017.
Dátum zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: 27.06.2017.
Dátum účinnosti: 28.06.2017.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.03.2018.
Dátum zverejnenia: 12.07.2017
17.2.2012Dodatok č.2 k Zmluve č.OSV/05/2012 [PDF, 56 kB]
Dodatok č.2 k Zmluve č.OSV/05/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka, podľa § 80 písm. e) a h) bod 2 a § 75 ods.1 písm. a) bod 1 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (DEPAUL SLOVENSKO, n.o. - Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul)
Dátum zverejnenia: 17. februára 2012
22.11.2018Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne Mea Culpa na Hradskej 2B v Ba
Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne Mea Culpa na Hradskej 2B v Bratislave, ktorým sa predlžuje platnosť uvedenej zmluvy do 30.04.2019. Dodatok č. 3 je bez finančného plnenia.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.10.2018
Dátum zverejnenia: 22.11.2018
Dátum účinnosti: 23.11. 2018
Dátum platnosti zmluvy do: 30.04.2019
8.12.2021Dodatok k zmluve č. SSV/OSP/023/2021
Dodatok k poskytnutiu FPP pre NPSS za účelom poskytovania sociálnej služby II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
31.10.2017Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/003/2017 na rok 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/003/2017 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby nízkoprahového denného centra poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 75 ods. 1 písm. a) a § 80 písm. e) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.