Sociálne služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 18  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
8.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/025/2021
FPP za II. polrok 2021 pre NPSS v ZPS
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/025/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum účinnosti: 09.10.2021
OSP - oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
8.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/027/2021
FPP na II. polrok 2021 pre NPSS v ZPS
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/027/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum účinnosti: 09.10.2021
OSP - oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
8.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/028/2021
FPP na II. polrok 2021 pre neverejného poskytovateľa SS v ZPS
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/028/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum účinnosti: 09.10.2021
OSP - oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
10.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve č. SSV/OSP/029/2021 - Dominik n. o.
FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
8.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/031/2021
FPP za II. polrok 2021 pre NPSS v ZPS
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/031/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum účinnosti: 09.10.2021
OSP - oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
8.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/034/2021
FPP na II. polrok 2021 pre NPSS v ZPS
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/034/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum účinnosti: 09.10.2021
OSP - oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
8.10.2021Dodatok č. 1 k zmluve č. SSV/OSP/059/2021
FPP na II. polrok 2021 pre NPSS v ZPS
Dodatok č. 1 k zmluve č. SSV/OSP/059/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum účinnosti: 09.10.2021
OSP - oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb v sume 4 514 976,- Eur na rok 2014.
Dátum zverejnenia: 1.10.2014
17.9.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a praktickej výučbe
Doplnenie povinností Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave do Zmluvy o spolupráci a praktickej výučbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v oblasti ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, MAGTS 1500162
Dátum zverejnenia: 17.09.2015
10.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve SSV/OSP/016/2021 - Senior park Kvetnica n.o.
FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
8.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve SSV/OSP/026/2021
Dodatok o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
10.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve SSV/OSP/030/2021 - Harmónia OCEAN
FPP pre NPSS v ZPS II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
8.10.2021Dodatok č. 1 SSV/OSP/013/2021
FPP za II. polrok 2021 pre NPSS v ZPS
Dodatok č. 1 SSV/OSP/013/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum účinnosti: 09.10.2021
OSP - oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
8.12.2021Dodatok č. 1 SSV/OSP/033/2021
Dodatok k vyplateniu FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
8.10.2021Dodatok č. 1/2021
FPP pre neverejného poskytovateľa SS v ZPS
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/020/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum účinnosti: 09.10.2021
OSP - oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
3.11.2017Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 6653/2017-M_ORF na rok 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017
Dátum uzatvorenia dodatku č.2: 24.10.2017. Dátum zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: 25.10.2017. Dátum účinnosti: 26.10.2017. Dátum platnosti zmluvy do: 31.03.2018.
Dátum zverejnenia: 3.10.2017 (na web stránke hlavného mesta)
Zodpovedná osoba: Mgr. Marcela Gbelecová
17.9.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave
Doplnenie povinností Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave do Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v oblasti ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, MAGTS 1500163
Dátum zverejnenia: 17.09.2015
5.11.2020Dodatok č. OSV/012/2020/D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/012/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Dúbravská oáza oddychu a pokoja, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka.
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 49 360,86 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 5.11.2020
Dátum účinnosti: 6.11.2020
5.11.2020Dodatok č. OSV/014/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/014/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 HESTIA n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 5 807,16 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2020
Dátum zverejnenia: 5.11.2020
Dátum účinnosti: 6.11.2020
5.11.2020Dodatok č. OSV/015/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/015/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 SOCIETAS, o. z. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 34 842,96 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 5.11.2020
Dátum účinnosti: 6.11.2020
5.11.2020Dodatok č. OSV/016/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/016/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava, c. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 90 010,98 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 5.11.2020
Dátum účinnosti: 6.11.2020
5.11.2020Dodatok č. OSV/017/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/017/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 DOMUS-BENE – DOM DOBRA o. z. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 60 975,18 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 5.11.2020
Dátum účinnosti: 6.11.2020
5.11.2020Dodatok č. OSV/019/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/019/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 PE-ES, n.o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 5 807,16 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 5.11.2020
Dátum účinnosti: 6.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/020/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/020/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Misijná kongregácia Ducha svätého, c.o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 903,86 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/021/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/021/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 SENIOR CARE GALANTA n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 20 325,06 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.