Sociálne služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 18  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/005/2022
Dodávateľ: OZ VAGUS
Cena: 72 635,99.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovom dennom centre
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovom dennom centre podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/011/2022
Dodávateľ: OZ VAGUS
Cena: 188 022,97.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/002/2022
Dodávateľ: Občianske združenie STOPA Slovensko
Cena: 68 666,04.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/004/2022
Dodávateľ: Občianske združenie Odyseus
Cena: 115 123,04.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/003/2022
Dodávateľ: Občianske združenie PRIMA
Cena: 28 000.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v stredisku osobnej hygieny
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v stredisku osobnej hygieny podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/009/2022
Dodávateľ: Domov svätého Jána z Boha, n. o.
Cena: 29 905,05.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovom dennom centre
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovom dennom centre podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/010/2022
Dodávateľ: Domov svätého Jána z Boha, n. o.
Cena: 69 562,66.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v stredisku osobnej hygieny
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v stredisku osobnej hygieny podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/007/2022
Dodávateľ: Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR
Cena: 42 000.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovom dennom centre
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovom dennom centre podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/ODB/013/2022
Dodávateľ: DEPAUL SLOVENSKO, n. o.
Cena: 37 000.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
28.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v stredisku osobnej hygieny
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v stredisku osobnej hygieny podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022.
Číslo zmluvy: SSV/ODB/008/2022
Dodávateľ: DEPAUL SLOVENSKO, n. o.
Cena: 15 000.- eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
27.4.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie podľa § 75 a 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Zmluva č. SSV/ODB/006/2022
Dodávateľ: DEPAUL SLOVENSKO, n. o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava-Staré mesto, IČO: 37924443
Cena: 79 000 eur
Dátum uzatvorenia: 27.04.2022
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
20.4.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS
Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/017/2022
Objednávateľ: Dúbravská oáza pokoja a oddychu, n.o. Plachého 6340/1D, 841 02 Bratislava IČ 45 747 431
Cena: 49 884,12 Eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
20.4.2022Zmluva o poskytovaní FPP pre NPSS v ZPS na rok 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS na I. polrok 2022
Číslo zmluvy: SSSV/OSP/016/2022
Objednávateľ: Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava c.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Cena: 164 379,36 Eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
20.4.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS za I. polrok 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS Náruč Senior & Junior o.z. Bratislava na I. polrok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/015/2022
Objednávateľ: Náruč Senior & Junior, o.z. Fedákova 5, 841 02 Bratislava IČO 308 565 15
Cena: 53 025,60 Eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
14.3.2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby č. 1411/2022-M_ODFSS na rozpočtový rok 2022 - poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Číslo zmluvy: 1411/2022-M_ODFSS
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
10.12.2021Zmluva SSV/OSP/069/2021 - TERÉZIA n. o.
FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
10.12.2021Zmluva č. SSV/OSP/068/2021 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra c.o.
FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
10.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve č. SSV/OSP/029/2021 - Dominik n. o.
FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
10.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve č. SSV/OSP/014/2021 - Senior active Hriňová n.o.
FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
10.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve SSV/OSP/016/2021 - Senior park Kvetnica n.o.
FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
10.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve SSV/OSP/030/2021 - Harmónia OCEAN
FPP pre NPSS v ZPS II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
8.12.2021Dodatok SSV/OSP/030/2021
Dodatok na vyplatenie FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
8.12.2021Dodatok k zmluve SSV/OSP/019/2021
Dodatok k vyplateniu FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
8.12.2021Dodatok k zmluve SSV/OSP/032/2021
Dodatok k vyplateniu FPP pre NPSS v ZPS II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
8.12.2021Dodatok č. 1 SSV/OSP/033/2021
Dodatok k vyplateniu FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.