Sociálne služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 18  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP sociálnej služby poskytovanej v ZPS pre NPSS v rozpočtovom roku 2022
Zmluva o poskytnutí FPP sociálnej služby poskytovanej v ZPS pre NPSS v rozpočtovom roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/080/2022
Dodávateľ: ALŽBETIN DOM, o. z., Kráľová pri Senci 87, 900 50 Kráľová pri Senci
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 7 500,00 Eur
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
16.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NP SS v ZPS na rok 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre NP SS v ZPS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/041/2022
Dodávateľ: SENIOR ACTIVE Hriňová, n. o. Školská 1566, Hriňová
Dátum uzatvorenia: 15.06.2022
Cena: 4 433,52
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
16.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS na rok 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre NP SS v ZPS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/033/2022
Dodávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, c.o.
Dátum uzatvorenia: 15.06.2022
Cena: 13 826,88 Eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
16.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS na rok 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre NP SS v ZPS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/030/2022
Dodávateľ: Harmónia OCEAN, n.o. Štefánikova 3013/65/B, Senica
Dátum uzatvorenia: 15.06.2022
Cena: 26 077,92 Eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
16.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NP SS v ZPS na rok 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre NP SS v ZPS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/025/2022
Dodávateľ: Societas, o.z. Športová 3, Blatné
Dátum uzatvorenia: 09.06.2022
Cena: 39 581,52 Eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
16.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NP SS v ZPS na rok 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre NP SS v ZPS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/035/2022
Dodávateľ: OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, o.z.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2022
Cena: 18 936,00 Eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS u NPSS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/036/2022
Dodávateľ: SENIORPARK, n.o. Kvetnica 424, 058 01 Poprad
Cena: 4 920,72 Eur
Dátum uzavretia: 01.06.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/040/2022
Dodávateľ: DOMINIK, n.o. Veľká Lehota č. 431
Cena: 10 153,68 Eur
Dátum uzavretia: 30.05.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS u NPSS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/038/2022
Dodávateľ: PE - ES n.o. Farská 1B, Jacovce
Cena: 12 611,04 Eur
Dátum uzavretia: 30.05.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS u NPSS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/037/2022
Dodávateľ: ISKIERKA NÁDEJE SD, n.o. Pri parku 19, Trenčín
Cena: 5 877,36 Eur
Dátum uzavretia: 01.06.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS u NPSS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/031/2022
Dodávateľ: Pohoda seniorov, n.o., Hodská 33, Galanta
Cena: 109 635,12 Eur
Dátum uzavretia: 01.06.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS u NPSS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/029/2022
Dodávateľ: Trnavská arcidiecézna charita c.o., Hlavná 43 Trnava
Cena: 6 180,00 Eur
Dátum uzavretia: 01.06.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS u NPSS v roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/039/2022
Dodávateľ: IRIS-IV, n.o. Skačany 3, 958 53 Skačany
Cena: 1 279,32 Eur
Dátum uzavretia: 30.05.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS u NPSS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/027/2022
Dodávateľ: Služby pre seniorov, n.o. P. Pazmáňa 49/3, Šaľa
Cena: 53 854,74 Eur
Dátum uzavretia: 30.05.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP v ZPS NPSS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/034/2022
Dodávateľ: Misijná kongregácia služobníc Ducha svätého, c.o.
Cena: 897,36 Eur
Dátum uzavretia: 27.05.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS NPSS v roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/032/2022
Dodávateľ: SENIOR PARK, n. o. Rohovce 169, 930 30 Rohovce
Cena: 137 891,04 Eur
Dátum uzavretia: 31.05.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP v ZPS NPSS v roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/028/2022
Dodávateľ: Providentia, o.z. Seredská 5, 925 21 Sládkovičovo
Cena: 55 844,25 Eur
Dátum uzavretia: 31.05.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
1.6.2022Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS na rok 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/026/2022
Dodávateľ: SENIOR CARE GALANTA nezisková organizácia, Hodská 85, Galanta
Cena: 32 413,77 Eur
Dátum uzavretia: 31.05.2022
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
5.5.2022Zmluva o poskytnutí FPP
Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS v rozpočtovom roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/023/2022
Objednávateľ: Harmónia života n. o. Bratislava
Cena: 19 887,84 Eur
Dátum uzavretia: 03.05.2022
5.5.2022Zmluva o poskytnutí FPP
Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS v rozpočtovom roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/024/2022
Objednávateľ: DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. Bratislava
Cena: 52 834,32 Eur
Dátum uzavretia: 03.05.2022
5.5.2022Zmluva o poskytnutí FPP
Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS v rozpočtovom roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/022/2022
Objednávateľ: EVITO, o. z. Bratislava
Cena: 153 031,68 Eur
Dátum uzavretia: 03.05.2022
4.5.2022Zmluva o poskytnutí FPP
Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS v rozpočtovom roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/021/2022
Objednávateľ: PRIMULA-SSS n. o. Bratislava
Cena: 9 467,70 EUR
Dátum uzatvorenia: 03.05.2022
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
4.5.2022Zmluva o poskytnutí FPP
Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS v rozpočtovom roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/020/2022
Objednávateľ: HESTIA, n. o. Bratislava
Cena: 8 994,48 EUR
Dátum uzatvorenia: 03.05.2022
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
4.5.2022Zmluva o poskytnutí FPP
Zmluva o poskytnutí FPP pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby v ZPS v rozpočtovom roku 2022
Číslo zmluvy: SSV/OSP/019/2022
Objednávateľ: Nezisková organizácia SUN RISE Dom seniorov Bratislava
Cena: 39 366,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 03.05.2022
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
4.5.2022Zmluva č. SSV/OSP/012/2022
o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku domácej opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa §§ 75 – 78 a § 80 písm. e), h) a l) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200003
Objednávateľ: OPATRÍME VÁS n.o. , Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza IČO: 50 001 868
Cena: 97920,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 28.04.2022
Sekcia sociálnych vecí

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.