Sociálne služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 18  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
19.4.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom.
Číslo zmluvy: SSV/OSP/021/2021 DOMUS BENE - DOM DOBRA o. z.
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Oddelenie sociálnej podpory a ľudí so znevýhodnením
19.4.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
SSV/OSP/028/2021 Stredisko evanjelickej DOAKONIE Bratislava c. o.
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom.
Číslo zmluvy: SSV/OSP/028/2021 Stredisko evanjelickej DOAKONIE Bratislava c. o.
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Oddelenie sociálnej podpory a ľudí so znevýhodnením
19.4.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom.
Číslo zmluvy: SSV/OSP/013/2021 Dúbravská oáza pokoja a oddychu, n. o.
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Oddelenie sociálnej podpory a ľudí so znevýhodnením
19.4.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom.
Číslo zmluvy: SSV/OSP/031/2021 Harmónia života, n. o.
Dátum uzatvorenia: 19.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Oddelenie sociálnej podpory a ľudí so znevýhodnením
19.4.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom.
Číslo zmluvy: SSV/OSP/011/2021 Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého, c. o.
Dátum uzatvorenia: 19.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Oddelenie sociálnej podpory a ľudí so znevýhodnením
19.4.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom.
Číslo zmluvy: SSV/OSP/027/2021 Pohoda seniorov, n.o.
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Oddelenie sociálnej podpory a ľudí so znevýhodnením
19.4.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom.
Číslo zmluvy: SSV/OSP/030/2021 Harmónia OCEAN n.o.
Dátum uzatvorenia: 16.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Oddelenie sociálnej podpory a ľudí so znevýhodnením
19.4.2021Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom.
Číslo zmluvy: SSV/OSP/059/2021 Primula - Stredisko sociálnych služieb n. o.
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Oddelenie sociálnej podpory a ľudí so znevýhodnením
16.4.2021Zmluva FP
o poskytnutí FP na prevádzku pre NP SS v ZPS na I. polrok 2021
Číslo zmluvy: SSV/OSP/013/2021
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 16.04.2021
Dátum účinnosti: 17.04.2021
Sekcia sociálnych vecí - oddelenie sociálnej podpory
5.3.2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021 uzatvorená za účelom poskytnutia finančného príspevku na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou
Číslo zmluvy: 1258/2021-M_ODFSS

Dátum uzatvorenia: 03.03.2021
Dátum zverejnenia: 05.03.2021

sekcia sociálnych vecí, oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
7.12.2020Dodatok č.1 k Zmluve č. OSV/063/2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti a na prevádzku pre NP SS DOS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 839,74 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.12.2020
Dátum účinnosti: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
12.11.2020Zmluva č. OSV/063/2020
Zmluva č. OSV/063/2020 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby a finančného príspevku na prevádzku domácej opatrovateľskej služby – Mea Vita senior, o.z. Radlinského 2773/27, 811 07 Bratislava
Stručný popis: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti a na prevádzku pre NP SS DOS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 19 634,34 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.11.2020
Dátum účinnosti: 13.11.2020
Dátum zverejnenia: 12.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/037/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/037/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 POHODA SENIOROV, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 52 264,44 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/036/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/036/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 PROVIDENTIA, o.z. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 11 614,32 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/035/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/035/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 SENIOR PARK n.o. Rohovce v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 95 818,14 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/034/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/034/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 SENIORPARK n.o. Kvetnica v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 903,58 Eur.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/033/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/033/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 OAZIS, o.z. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 34 842,96 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/032/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/032/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Náruč Senior & Junior, o.z. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 26 132,22 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/031/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/031/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 903,58 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/030/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/030/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Harmónia OCEAN, n.o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 22 455,84 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/029/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/029/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Trnavská arcidiecézna charita, c.o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 8 710,74 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/028/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/028/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 IRIS-IV, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 903,58 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/027/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/027/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 Služby pre seniorov, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 60 975,18 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/024/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/024/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 ISKIERKA NÁDEJE SD, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 2 903,58 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020
6.11.2020Dodatok č. OSV/023/2020 /D1
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/023/2020 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v ZPS na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 VITALITA Lehnice, n. o. v rozpočtovom roku 2020 podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre NP SS v ZPS z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 vo výške 60 975,18 Eur.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2020
Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Dátum účinnosti: 7.11.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.