Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.3.2017Zmluva o dielo č. 30124/17
Zmluva o dielo č. 30124/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie časti pozemku parc. č. 981/12 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 8. 3. 2017
Zverejnená dňa: 8. 3. 2017
6.3.2017Zmluva o dielo č. 30123/17
Zmluva o dielo č. 30123/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami na pozemkoch parc. č. 1180-1183, 1202-1205, 1224-1230, 1234-1237, 1231-1233 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 6. 3. 2017
Zverejnená dňa: 6. 3. 2017
6.3.2017Zmluva o dielo č. 30122/17
Zmluva o dielo č. 30122/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie budovy na pozemku parc. č. 3400/4 v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorená dňa: 6. 3. 2017
Zverejnená dňa: 6. 3. 2017
6.3.2017Zmluva o dielo č. 30121/17
Zmluva o dielo č. 30121/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie budovy na pozemku parc. č. 2416/4 v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorená dňa: 6. 3. 2017
Zverejnená dňa: 6. 3. 2017
6.3.2017Zmluva o dielo č. 30120/17
Zmluva o dielo č. 30120/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby a majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou a priľahlého pozemku parc. č. 1829 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 6. 3. 2017
Zverejnená dňa: 6. 3. 2017
6.3.2017Zmluva o dielo č. 30119/17
Zmluva o dielo č. 30119/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie komunikácie realizovanej ako stavba : Rekonštrukcia križovatky Hradská-Ráztočná-Podunajská-Dvojkrížna v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorená dňa: 6. 3. 2017
Zverejnená dňa: 6. 3. 2017
10.2.2017Zmluva o dielo č. 30118/17
Zmluva o dielo č. 30118/17, ktorej predmetom je vyhotovenie grafickej identifikácie pozemkov parc. č. 1493/2,18,19 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 10. 2. 2017
Zverejnneá dňa: 10. 2. 2017
10.2.2017Zmluva o dielo č. 30117/17
Zmluva o dielo č. 30117/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie a majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 10109/3-5,7,14,15,23 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 10. 2. 2017
Zverejnená dňa: 10. 2. 2017
10.2.2017Zmluva o dielo č. 30116/17
Zmluva o dielo č. 30116/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku z parc. č. 2670/28 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 10. 2. 2017
Zverejnená dňa: 10. 2. 2017
10.2.2017Zmluva o dielo č. 30115/17
Zmluva o dielo č. 30115/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie zameranej komunikácie na pozemkoch parc. č. 10951/9 a 10954/42 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 10. 2. 2017
Zverejnená dňa: 10. 2. 2017
23.12.2016Zmluva o dielo č. 30114/16
Zmluva o dielo č. 30114/16 ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie rozsahu vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na pozemkoch parc. č. 21409, 21405/1 a 63/3 a vyznačenie práva prechodu a prejazdu na parc. č. 63/3 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 23. 12. 2016
Zverejnená dňa: 23. 12. 2016
19.12.2016Výstavba cestnej svetelnej signalizácie
Výstavba cestnej svetelnej signalizácie
Zverejnené dňa: 19.12.2016
6.12.2016Zmluva o dielo na rozvoj projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Zmluva o dielo na rozvoj projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Uzatvorená: 6.12.2016
Zverejnená: 6.12.2016
30.11.2016Zmluva o dielo č. 30113/16
Zmluva o dielo č. 30113/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 1710 v k. ú. Záhorská Bystrica.
Uzatvorená dňa: 30. 11. 2016
Zverejnená dňa: 30. 11. 2016
30.11.2016Zmluva o dielo č. 30112/16
Zmluva o dielo č. 30112/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 631/93,113,114 v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorená dňa: 30. 11. 2016
Zverejnená dňa: 30. 11. 2016
18.11.2016Štúdia demografického potenciálu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do roku 2050
Štúdia demografického potenciálu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do roku 2050
Zverejnene dňa: 18.11.2016
18.11.2016Stanovenie dopravných údajov pre výpočet hluku z cestnej dopravy
Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela “Stanovenie dopravných údajov ako podkladu pre výpočet hluku z cestnej dopravy na území bratislavskej aglomerácie pre rok 2016.
Zverejnené dňa: 18.11.2016
7.11.2016„Štúdia odvádzania zrážkových vôd zo svahov Malých Karpát“
Štúdia má analyzovať súčasný stav z hľadiska zrážkovo-odtokového
procesu, definovať množstvá a odtokové cesty zrážkových vôd a návrh nakladania so zrážkovými vodami. Štúdia bude podkladom pri spracovaní
„UŠ prechodu karpatského masívu do urbanizovaného územia mesta“
a nového „ÚPN hl. m. SR Bratislavy“.
Zverejnené dňa: 7.11.2016
26.10.2016Zmluva o dielo č. 30111/16
Zmluva o dielo č. 30111/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 21821/2 v rozsahu pozemkov parc. č. 59384/1, 21821 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 26. 10. 2016
Zverejnená dňa: 26. 10. 2016
26.10.2016Zmluva o dielo č. 30110/16
Zmluva o dielo č. 30110/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 3237/4 a 1498/79-82 v rozsahu 828/904 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 26. 10. 2016
Zverejnená dňa: 26. 10. 2016
26.10.2016Zmluva o dielo č. 30109/16
Zmluva o dielo č. 30109/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami parc. č. 15650/5-15,17 v rozsahu pozemkov parc. č. 15648/200,300 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 26. 10. 2016
Zverejnená dňa: 26. 10. 2016
26.10.2016Zmluva o dielo č. 30108/16
Zmluva o dielo č. 30108/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1105/1, 1106/1, 1108, 1109 v rozsahu pozemkov parc. č. 274/2,4, 275, 277 v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorená dňa: 26. 10. 2016
Zverejnená dňa: 26. 10. 2016
26.10.2016Zmluva o dielo č. 30107/16
Zmluva o dielo č. 30107/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1037 a 1171 v rozsahu pozemkov parc. č. 5500 a 5951/5 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 26. 10. 2016
Zverejnená dňa: 26. 10. 2016
26.10.2016Zmluva o dielo č. 30106/16
Zmluva o dielo č. 30106/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 2302 v rozsahu pozemkov parc. č. 5012/9,11 a 5282 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 26. 10. 2016
Uzatvorená dňa: 26. 10 .2016
26.10.2016Zmluva o dielo č. 30105/16
Zmluva o dielo č. 30105/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie rozsahu duplicitného vlastníctva v rozsahu pozemkov parc. č. 1674/60,61,70 a 3720/2 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 26. 10. 2016
Zverejnená dňa: 26. 10. 2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.