Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.8.2017Zmluva o dielo č. 30148/17
Zmluva o dielo č. 30148/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na usporiadanie pozemkov pod garážami na parc. č. 11903/8,9, 144-200 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 23. 8. 2017
Zverejnená dňa: 23. 8. 20147
23.8.2017Zmluva o dielo č. 30147/17
Zmluva o dielo č. 30147/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie rozsahu duplicitného vlastníctva na parc. č. 2255/1, 726/2 a 5821/2 v k. ú. Záhorská Bystrica.
Uzatvorená dňa: 23. 8. 2017
Zverejnená dňa: 23. 8. 2017
7.8.2017Zmluva o dielo č. 30146/17
Zmluva o dielo č. 330146/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti budovy na pozemku parc. č. 917/3 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 7. 8. 2017
Zverejnená dňa: 7. 8. 2017
26.7.2017Zmluva o dielo č. 30145/15
Zmluva o dielo č. 30145/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov z parc. č. 17342/228,229 a ich majetkoprávne usporiadanie spolu s pozemkami parc. č. 17333 a 17347/10 pod bytovými domami v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 26. 7. 2017
Zverejnená dňa: 26. 7. 2017
26.7.2017Zmluva o dielo č. 30144/17
Zmluva o dielo č. 30144/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie budovy meniarne a majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 17375/8 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 26. 7. 2017
Zverejnená dňa: 26. 7. 2017
26.7.2017Zmluva o dielo č. 30143/17
Zmluva o dielo č. 30143/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 492/2, 496/2, 490/2-3, 481 až 486 a 498 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 26. 7. 2017
Zverejnená dňa: 26. 7. 2017
26.7.2017Zmluva o dielo č. 30142/17
Zmluva o dielo č. 30142/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc. č. 1115/30 a 64 v k. ú. Rusovce.
Uzatvorená dňa: 26. 7. 2017
Zverejnená dňa: 26. 7. 2017
19.7.2017Zmluva o dielo č. 30141/17
Zmluva o dielo č. 30141/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc. č. 2725/3 v k. ú. Devínska Nová Ves.
Uzatvorená dňa: 19. 7. 2017
Zverejnená dňa: 19. 7. 2017
12.7.2017Zmluva o dielo č. 30140/17
Zmluva o dielo č. 30140/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami na pozemkoch parc. č. 13625/15, 17-39 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 12. 7. 2017
Zverejnená dňa: 12. 7. 2017
12.7.2017Zmluva o dielo č. 30139/17
Zmluva o dielo č. 30139/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod BD Súmračná 10 -16 na pozemkoch parc. č. 1206/8-11 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 12. 7. 2017
Zverejnená dňa: 12. 7. 2017
12.7.2017Zmluva o dielo č. 30138/17
Zmluva o dielo č. 30138/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami parc. č. 21700/3-6 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 12. 7. 2017
Zverejnená dňa: 12. 7. 2017
19.6.2017Zmluva o dielo č. 30137/17
Zmluva o dielo č. 30137/10, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami na pozemkoch parc. č. 13625/15,17-39 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 19. 6. 2017
Zverejnená dňa: 19. 6. 2017
7.6.2017Zmluva o dielo č. 30136/17
Zmluva o dielo č. 30136/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby meniarne na pozemkoch parc. č. 5476/74 a 75 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 7. 6. 2017
Zverejnená dňa: 7. 6. 2017
7.6.2017Zmluva o dielo č. 30135/17
Zmluva o dielo č. 30135/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 11921/55-60 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 7. 6. 2017
Zverejnená dňa: 7. 6. 2017
7.6.2017Zmluva o dielo č. 30134/17
Zmluva o dielo č. 30134/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 21762/1,2 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 7. 6. 2017
Zverejnená dňa: 7. 6. 2017
7.6.2017Zmluva o dielo č. 30133/17
Zmluva o dielo č. 30133/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby miestnej komunikácie Muránska ul. na parc. č. 629, 958/1,2,7,8,10,11,12 a 969/2 - 4 v k. ú. Devín.
Uzatvorená dňa: 7. 6. 2017
Zverejnená dňa: 7. 6. 2017
31.5.2017Zmluva o dielo č. MAGTS 1700127
Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní, regulačných staníc plynu a rozvodov plynupodľa §12 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Dátum uzatvorenia: 31.05.2017
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Dodávateľ: REVSTAV s.r.o.
IČO:35684003
Ulica, číslo: Nám. Slobody 16, 812 31 Bratislava, Slovenská republika
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava, 812 31 Bratislava
Dátum účinnosti: deň po dni zverejnenia na webovom sídle firmy
25.5.2017Zmluva o dielo č. 30132/17
Zmluva o dielo č. 30132/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc. č. 21533/1 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 25. 5. 2017
Zverejnená dňa: 25. 5. 2017
25.5.2017Zmluva o dielo č. 30131/17
Zmluva o dielo č. 30131/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 4337 a časti parc. č. 4330/1 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 25. 5. 2017
Zverejnená dňa: 25. 5. 2017
25.5.2017Zmluva o dielo č. 30130/17
Zmluva o dielo č. 30130/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1128-1132 v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorená dňa: 25. 5. 2017
Zverejnená dňa: 25. 5. 2017
25.5.2017Zmluva o dielo č. 30129/17
Zmluva o dielo č. 30129/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 13104/1-8 a 12142/122-123 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 25. 5. 2017
Zverejnená dňa: 25. 5. 20147
12.4.2017Zmluva o dielo č. 30128/17
Zmluva o dielo č. 30128/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1200/1-4, k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 12. 4. 2017
Zverejnená dňa: 12. 4. 2017
12.4.2017Zmluva o dielo č. 30127/17
Zmluva o dielo č. 30127/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 9728/1-6, 9729/1-4, 9731/1-2, k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 12. 4. 2017
Zverejnená dňa: 12. 4. 2017
20.3.2017Zmluva o dielo č. 30126/17
Zmluva o dielo č. 30126/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 19538/1-6 v k. ú. Vinohrady.
Uzatvorená dňa: 20. 3. 2017
Zverejnená dňa: 20. 3. 2017
20.3.2017Zmluva o dielo č. 30125/17
Zmluva o dielo č. 30125/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku parc. č. 1790/3 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 20. 3. 2017
Zverejnená dňa: 20. 3. 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.