Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.2.2018Zmluva o dielo č. 30176/18
Zmluva o dielo č. 30176/18, ktorej predmetom je vyhotovenie goemetrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod bytovým domom parc. č. 15558/1,3-12 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 28. 2. 2018
Zverejnená dňa: 28. 2. 2018
14.2.2018Zmluva o dielo č. 30175/18
Zmluva o dielo č. 30175/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 1241/30,31,35, k. ú. Devín.
Uzatvorená dňa: 14. 2. 2018
Zverejnená dňa: 14. 2. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30174/18
Zmluva o dielo č. 30174/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie oplotenia na rozdelenie pozemku parc. č. 15279/19 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30173/18
Zmluva o dielo č. 30173/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku parc. č. 9381/2 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30172/18
Zmluva o dielo č. 30172/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 2166 a 2178 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30171/18
Zmluva o dielo č. 30171/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 2077 až 2091 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
15.12.2017Zmluva o dielo č. 30170/17
Zmluva o dielo č. 30170/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 17372/2 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 15. 12. 2017
Zverejnená dňa: 15. 12. 2017
15.12.2017Zmluva o dielo č. 30169/17
Zmluva o dielo č. 30169/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 5404 a 5411 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 15. 12. 2017
Zverejnená dňa: 15. 12. 2017
15.12.2017Zmluva o dielo č. 30167/17
Zmluva o dielo č. 30167/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 5863, 6054 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 15. 12. 2017
Zverejnená dňa: 15. 12. 2017
1.12.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 152/0/1470/2016
Stručný popis: Predĺženie lehoty na vykonanie Diela
Dátum uzatvorenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 144 190
Dátum platnosti: 2.12.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
29.11.2017Zmluva o dielo č. 30166/17
Zmluva o dielo č. 30166/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami parc. č. 11921/2-17,20-24,34-36,71 v k. ú. Nové Mesto.
Podpísaná dňa: 29. 11. 2017
Zverejnená dňa: 29. 11. 2017
29.11.2017Zmluva o dielo č. 30165/17
Zmluva o dielo č. 30165/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami parc. č. 15273/2-10, 12-24, 15650/20-23,25,26 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 29. 11. 2017
Zverejnená dňa: 29. 11. 2017
21.11.2017Zmluva o dielo č. 30163/17
Zmluva o dielo č. 30163/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 10055/35-37, 10089/5,9 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 20. 11. 2017
Zverejnená dňa: 21. 11. 2017
21.11.2017Zmluva o dielo č. 30161/17
Zmluva o dielo č. 30161/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 877/5-6, 15560/1-10 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 20. 11. 2017
Zverejnená dňa: 21. 11. 20147
15.11.2017DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 02.10.2017
Predmet dodatku: úprava Článku 2. bod 2.3. Zmluvy o dielo
Cena: 0,00 €
Dátum uzatvorenia: 14.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Dátum platnosti: 16.11.2017.
Zhotoviteľ: Peter Martiny, s.r.o.
Sídlo: Kaštieľska 14, 821 05 Bratislava
IČO: 44723024
Zhotoviteľ: STAVTEES, s.r.o.
Sídlo: Geologická 21, 821 07 Bratislava
IČO: 35791187
Zhotoviteľ: MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
Sídlo: Bojnická 18, 831 04 Bratislava
IČO: 35770732
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
9.11.2017Zmluva o dielo č. 30160/17
Zmluva o dielo č. 30160/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 2052/42 a 2807/11 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorená dňa: 8. 11. 2017
Zverejnená dňa: 9. 11. 2017
9.11.2017Zmluva o dielo č. 30158/17
Zmluva o dielo č. 30158/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1007/35, 36 a 1598 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 8. 11. 2017
Zverejnená dňa: 9. 11. 2017
9.11.2017Zmluva o dielo č. 30156/17
Zmluva o dielo č. 30156/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie rozsahu duplicitného vlastníctva pozemku parc. č. 1674/177 v k. ú. Karlova Ves a parc. č. 3694 v k. ú. Devín.
Uzatvorená dňa: 8. 11. 2017
Zverejnená dňa: 9. 11. 2017
3.11.2017Zmluva o vytvorení spoločného diela
Predmetom zákazky je záväzok spoluautorov vytvoriť pre hlavné mesto SR Bratislavu dielo. Obsahom diela „Kreatívneho priemyslu“ bude osnova programov výchovy a praxovania v odborných dosiaľ nespracovaných oblastiach Kreatívneho priemyslu.
Zmluva uzatvorená: 03.11.2017
Zverejnená: 03.11.2017
31.10.2017Zmluva o dielo č. 30155/17
Zmluva o dielo č. 30155/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č.1451/4 v rozsahu neknihovanej PK parc.č.828 v k.ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 31.10.2017
Zverejnená dňa: 31.10.2017
31.10.2017Zmluva o dielo č. 30154/17
Zmluva o dielo č. 30154/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc.č.1030/2, 1031/2, 1078/4, 1078/5 a časti parc.č.1024/1 v rozsahu pozemkov registra E-KN parc.č.920/100 a 6041/100 v k.ú. Záhorská Bystrica
Uzatvorená dňa: 31.10.2017
Zverejnená dňa: 31.10.2017
23.8.2017Zmluva o dielo č. 30152/17
Zmluva o dielo č. 30152/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zlúčenie pozemkov pod Meniarňou DP a dodanie adresného bodu parc. č. 3284/8,15 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 23. 8. 2017
Zverejnená dňa: 23. 8. 2017
23.8.2017Zmluva o dielo č. 30151/17
Zmluva o dielo č. 30151/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 11258/3, 11258/2 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 23. 8. 2017
Zverejnená dňa: 23. 8. 2017
23.8.2017Zmluva o dielo č. 30150/17
Zmluva o dielo č. 30150/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkov parc. č. 120006/1 a 12008/1 a usporiadanie časti pozemku parc. č. 22005/1 a 12000 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 23. 8. 2017
Zverejnená dňa: 23. 8. 2017
23.8.2017Zmluva o dielo č. 30149/17 [PDF, 40 kB]
Zmluva o dielo č. 30149/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na usporiadanie pozemkov pod garážami na parc. č. 120003/19-30 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 23. 8. 2017
Zverejnená dňa: 23. 8. 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.