Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
20.4.2016Zmluva o dielo č. 30075/16
Zmluva o dielo č. 30075/16, ktorej predmetom je vyhotovenie GP na vymedzenie rozsahu duplicitného vlastníctva pozemkov registra "C" KN parc. č. 698/7,8 a pozemku registra "E" KN parc. č. 1196/2, k. ú. Čunovo.
Uzatvorené dňa: 20. 4. 2016
Zverejnené dňa: 20. 4. 2016
15.6.2016Zmluva o dielo č. 30076/16
Zmluva o dielo č. 30076/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie parkovacích plôch na parc. č. 19571/9, 19594, 19680/4,6, 19750/2 v k. ú. Vinohrady.
Uzatvorená dňa: 14.6.2016
Zverejnená dňa: 15.6.2016
29.6.2016Zmluva o dielo č. 30077/16
Zmluva o dielo č. 30077/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 1329/1, k. ú. Petržalka
Uzatvorená dňa: 29. 6. 2016
Zverejnená dňa: 29. 6. 2016
29.6.2016Zmluva o dielo č. 30079/16
Zmluva o dielo č. 30079/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plátnu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 10497/12 a oddelenie pozemku parc. č. 10489, k. ú. Nivy
Uzatvorená dňa: 29. 6. 2016
Zverejnené dňa: 29. 6. 2016
29.6.2016Zmluva o dielo č. 30080/16
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 1373/1-1373/7, k. ú. Ružinov
Uzatvorená dňa: 29. 6. 2016
Zverejnená dňa: 29. 6. 2016
14.7.2016Zmluva o dielo č. 30081/16
Zmluva o dielo č. 30081/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu parc. č. 21229/1, 21229/10 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 14. 7. 2016
Zverejnená dňa: 14. 7. 2016
14.7.2016Zmluva o dielo č. 30082/16
Zmluva o dielo č. 30082/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku parc. č. 2725/32 v k. ú. Lamač.
Uzatvorená dňa: 14. 7. 2016
Zverejnená dňa: 14. 7. 2016
14.7.2016Zmluva o dielo č. 30083/16
Zmluva o dielo č. 30083/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku parc. č. 2712/1, 2724/3, 2726/15, 2725/20, 2725/30,31, 2726/82 a 2726/97 v k. ú. Lamač.
Uzatvorená dňa: 14. 7. 2016
Zverejnená dňa: 14. 7. 2016
14.7.2016Zmluva o dielo č. 30084/16
Zmluva o dielo č. 30084/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku parc. č. 4963/184 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 14. 7. 2016
Zverejnená dňa: 14. 7. 2016
20.7.2016Zmluva o dielo č. 30085/16
Zmluva od dielo č. 30085/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 4703/4,14, 4703/16-17 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 20. 7. 2016
Zverejnená dňa: 20. 7. 2016
20.7.2016Zmluva o dielo č. 30086/16
Zmluva o dielo č. 30086/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 9889/7 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 20. 7. 2016
Zverejnená dňa: 20. 7. 2016
20.7.2016Zmluva o dielo č. 30087/16
Zmluva o dielo č. 30087/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov z parc. č. 2033/10,73,91 a vyznačenie duplicity vlastníctva na základe vyvlastňovacieho Rozhodnutia v k. ú. Trnávka.
Uzatvorená dňa: 20. 7. 2016
Zverejnená dňa: 20. 7. 2016
27.7.2016Zmluva o dielo č. 30088/16
Zmluva o dielo č. 30088/16, ktorej predmetom je vyhotovenie grafickej identifikácie medzi určeným operátom v rozsahu E-KN pozemkov parc. č. 7-381/4,7-3819 a stavom evidovanom na LV č. 402 po obnove operátu EN podľa grafickej prílohy v k.ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 27. 7. 2016
Zverejnená dňa: 27. 7. 2016
28.7.2016Zmluva o dielo č. 30089/16
Zmluva o dielo č. 30089/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie telesa komunikácie a oddelenie pozemku na p.č. 1493/2 podľa grafickej prílohy v k.ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 28. 7. 2016
Zverejnená dňa: 28. 7. 2016
28.7.2016Zmluva o dielo č. 30090/16
Zmluva o dielo č. 30090/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov z p.č. 22000/14 podľa grafickej prílohy v k.ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 28. 7. 2016
Zverejnená dňa: 28. 7. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30091/16
Zmluva o dielo č. 30091/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 9737/2-3 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30092/16
Zmluva o dielo č. 30092/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov podľa hranice ich užívania a ich majetkoprávne usporiadanie parc. č. 1822, 1823, 1825 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30093/16
Zmluva o dielo č. 30093/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku pod stavbou a majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc.č. 2670/7,11 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30094/16
Zmluva o dielo č. 30094/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 12932/1,2, 12932/9-22 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30095/16
Zmluva o dielo č. 30095/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc. č. 10374/1 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30096/16
Zmluva o dielo č. 30096/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod komunikáciou na časti pozemku parc. č. 22306/1, 19399/1 v k. ú. Vinohrady.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
23.8.2016Zmluva o dielo č. 30097/16
Zmluva o dielo č. 30097/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov C-KN pod garážami parc. č.1007/56-57 v rozsahu pozemku E-KN parc. č. 1578/1 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 23. 8. 2016
Zverejnená dňa: 23. 8. 2016
6.9.2016Zmluva o dielo č. 30098/16
Zmluva o dielo č. 30098/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc. č. 4075/1 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 5. 9. 2016
Zverejnená dňa: 6. 9. 2016
6.9.2016Zmluva o dielo č. 30099/16
Zmluva o dielo č. 30099/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1707/15 a 22344/2 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 5. 9. 2016
Zverejnená dňa: 6. 9. 2016
26.9.2016Zmluva o dielo č. 30100/16
Zmluva o dielo č. 30100/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie a majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1301/4-5, v k. ú. Ružinov.
Podpísaná dňa: 13. 9. 2016
Zverejnená dňa: 26. 9. 2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.