Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30023/2014
Zmluva o dielo č. 30023/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku registra C KN par.č.2755/19 a 2755/20 v k.ú. Vajnory. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30024/2014
Zmluva o dielo č. 30024/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku registra C KN parc.č.1860/5,2168/16 a 2168/17 a oddelenie časti z pozemku parc.č. 1860/5 v k.ú. Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30025/2014
Zmluva o dielo č. 30025/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra C KN parc.č. 1007/9-13 a 1007/42-43 v k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30026/2014
Zmluva o dielo č. 30026/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra C KN parc.č. 1007/28-33,1007/44, 1007/190,192 a oddelenie časti z pozemkov parc.č. 1007/1 a 1007/181 v k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30027/2014
Zmluva o dielo č. 30027/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra C KN parc.č. 3449/7 a oddelenie časti z pozemku v rozsahu parcely E KN parc.č. 856 v k.ú. Dúbravka. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
18.2.2015Zmluva o dielo č. 30028/2015
Zmluva o dielo č. 30028/15 na vyhotovenie geometrického plánu na odstránenie duplicity vlastníctva v časti Ružinovského cintorína na časti pozemku registra C KN parc.č.1235/10 k.ú. Vrakuňa. Uzatvorené dňa: 18.2.2015
Zverejnené dňa: 18.2.2015
18.2.2015Zmluva o dielo č. 30029/2015
Zmluva o dielo č. 30029/15 na vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku registra C KN parc.č. 1235/10 k.ú. Vrakuňa pre potreby výstavby pamätníka padlých tureckých bojovníkov. Uzatvorené dňa 18.02.2015
Zverejnené dňa: 18.2.2015
13.4.2015Zmluva o dielo č. 30030/2015
Zmluva o dielo č. 30030/15 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod bytovým domom Hubeného 10-14, na pozemkoch registra C KN parc.č. 17340/3,6-7 k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 13.4.2015
Zverejnené dňa: 13.4.2015
26.5.2015Zmluva o dielo č. 30031/15
Zmluva o dielo č. 30031/2015 ku geometrickému plánu na oddelenie a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov registra C KN parc.č. 15101/1, 15102/1, 15115/3 v k.ú. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 26.5.2015
Zverejnené dňa: 26.5.2015
26.5.2015Zmluva o dielo č. 30032/15
Zmluva o dielo č. 30032/2015 ku geometrickému plánu na rozdelenie stavieb/budovy na pozemku registra C KN parc.č. 1917/3 v k.ú. Karlova Ves. Uzatvorené dňa: 26.5.2015
Zverejnené dňa: 26.5.2015
15.6.2015Zmluva o dielo č. 30033/15
Zmluva o dielo č. 30033/2015 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod bytovým domom Vrútocká 24-42, parcely registra C KN parc.č. 14813/67, 14813/173-174 v k.ú. Trnávka. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.6.2015
Zverejnené dňa: 15.6.2015
15.6.2015Zmluva o dielo č. 30034/15
Zmluva o dielo č. 30034/2015 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie priľahlých pozemkov k bytovému domu Kafendova 2-6, časť na pozemku registra C KN parc.č. 891/138 v k.ú. Rača. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.06.2015
Zverejnené dňa: 15.6.2015
15.6.2015Zmluva o dielo č. 30035/15
Zmluva o dielo č. 30035/2015 ku geometrickému plánu na zrušenie stavby na pozemku registra C KN parc.č. 708 v k.ú. Devín. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.06.2015
Zverejnené dňa: 15.6.2015
4.8.2015Zmluva o dielo č. 30037/15
Zmluva o dielo č. 30037/15 ku geometrickému plánu na vyznačenie duplicity vlastníctva na časti parc.č. 506 v rozsahu pozemku registra E KN parc.č. 429 k.ú. Lamač. Zmluva bola uzatvorená dňa: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
4.8.2015Zmluva o dielo č. 30038/15
Zmluva o dielo č. 30038/15 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 880/12 k.ú. Vajnory, v rozsahu pozemkov registra E KN parc.č. 3669 a 3670 v k.ú. Vajnory. Zmluva bola uzatvorená dňa: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
4.8.2015Zmluva o dielo č. 30039/15
Zmluva o dielo č. 30039/15 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod bytovým domom Blagoevova 10-16 a garážami, parc.č. 508-512 v k.ú. Petržalka . Zmluva bola uzatvorená dňa: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
17.9.2015Zmluva o dielo č. 30040/15
Zmluva o dielo č. 30040/15 na vypracovanie geometrického plánu na vecné bremeno práva uloženia inžinierskej siete( vodovodu) pre potreby kolaudácie vodnej stavby podľa zamerania v teréne v k.ú.Devín. Uzatvorené dňa : 16.09.2015
Zverejnené dňa: 17.9.2015
17.9.2015Zmluva o dielo č. 30041/15
Zmluva o dielo č. 30041/15 na vypracovanie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami parc.č. 4840/23-27 a 4840/35-37 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa : 16.09.2015
Zverejnené dňa: 17.9.2015
7.10.2015Zmluva o dielo č. 30042/2015
Zmluva o dielo č. 30042/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 21696/6, K.ú. Vinohrady, časť komunikácie Hlavná - Podkolibská. Uzatvorené dňa: 07.10.2015
Zverejnené dňa: 7.10.2015
7.10.2015Zmluva o dielo č. 30043/2015
Zmluva o dielo č. 30043/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod komunikáciou Pilárikova ulica na parc.č. 3250/5, k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa 07.10.2015
Zverejnené dňa: 7.10.2015
13.10.2015Zmluva o dielo č. 30044/2015
Zmluva o dielo č. 30044/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 4354/2, 3903,3884/1 k.ú. Petržalka pod komunikáciou Rusovská cesta. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2015
Zverejnené dňa: 13.10.2015
13.10.2015Zmluva o dielo č. 30045/2015
Zmluva o dielo č. 30045/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 936 k.ú. Petržalka pod komunikáciou Kutlíkova ulica. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2015
Zverejnené dňa: 13.10.2015
13.10.2015Zmluva o dielo č. 30046/2015
Zmluva o dielo č. 30046/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 3703 k.ú. Petržalka pod komunikáciou Údernícka ulica. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2015
Zverejnené dňa: 13.10.2015
13.10.2015Zmluva o dielo č. 30047/2015
Zmluva o dielo č. 30047/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami na parc.č. 1240/220, 222-224, 248, 256-257, 296-297, 373, 439-440 k.ú. Ružinov. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2015
Zverejnené dňa: 13.10.2015
3.11.2015Zmluva o dielo č. 30048/2015
Zmluva o dielo č. 30048/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby na pozemku parc.č. 1364 k.ú. Devín.Zmluva bola podpísaná dňa 03.11.2015
Zverejnené dňa: 3.11.20105

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.