Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
11.4.2011Zmluva o dielo č. 03/2011 [PDF, 401 kB]
Predmetom tejto zmluvy o dielo je realizácia geodetických činností - vyhotovenie geometrického plánu v zmysle objednávky č. OTS1100684 SNM/11/012/RP (k. ú. Dúbravka, KN-C parc. č. 879/1 - oddelenie pozemkov)
Zverejnené dňa: 11.04.2011
27.3.2013Zmluva o dielo č. 03/2013 [PDF, 22 kB]
Vyhotovenie geometrického plánu
Zverejnené dňa: 27.3.2013
19.4.2011Zmluva o dielo č. 04/2011 [PDF, 402 kB]
Vyhotovenie geometrického plánu na KN-C parc. č. 16546/1 v k. ú. Trnávka
Zverejnené dňa: 19.04.2011
4.6.2012Zmluva o dielo č. 10/2012 [PDF, 185 kB]
Predmetom zmluvy o dielo je dodanie služieb – geodetických prác, a to vyhotovenie geometrického plánu v zmysle objednávku č. SNM/12/056/KB.
Zverejnené dňa: 04. 06. 2012
4.6.2012Zmluva o dielo č. 11/2012 [PDF, 185 kB]
Predmetom zmluvy o dielo je dodanie služieb – geodetických prác, a to vyhotovenie geometrického plánu v zmysle objednávku č. SNM/12/057/KB.
Zverejnené dňa: 04. 06. 2012
26.6.2014Zmluva o dielo č. 30001/0308
Zmluva o dielo č. 30001/0308 je ku GP na oddelenie pozemku z parc.č. 1159/10 v k.ú.Petržalka. Zmluvy boli podpísané dňa 26.06.2014.
Zverejnené dňa: 26.06.2014
26.6.2014Zmluva o dielo č. 30002/0308
Zmluva o dielo č. 30002/0308 je ku GP na oddelenie pozemku z parc.č. 3264/1 v k.ú.Petržalka. Zmluvy boli podpísané dňa 26.06.2014
Zverejnená dňa: 26.06.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30005/14
Zmluva o dielo č. 30005/14 je ku GP na oddelenie pozemkov a ich majetkovoprávne usporiadanie z parc.č.2697/8 v k.ú.Vajnory. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30006/14
Zmluva o dielo č. 30006/14 je ku GP na oddelenie pozemku z parc.č. 8260/53 v k.ú.Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30007/14
Zmluva o dielo č. 30007/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č.738/15 v k.ú.Rača. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30008/14
Zmluva o dielo č. 30008/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č.17342/200 v k.ú.Rača. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30009/14
Zmluva o dielo č. 30009/14 je ku GP na obnovenie časti pozemku
registra E KN parc.č.831 v k.ú.Rača. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30010/14
Zmluva o dielo č. 30010/14 je ku GP na oddelenie pozemkov z parc.č. 17007/46-47 v k.ú.Trnávka. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
21.8.2014Zmluva o dielo č. 30011/14
Zmluva o dielo č. 30011/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov par.č. 17345/1,3,4 v k.ú. Rača pod bytovým domom Hubeného 4-8. Uzatvorené dňa: 21.8.2014
Zverejnené dňa: 21.8.2014
21.8.2014Zmluva o dielo č. 30012/14
Zmluva o dielo č. 30012/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc.č. 9726/3,8 v k.ú. Nivy pod bytovým domom Tekovská 7-9. Uzatvorené dňa: 21.8.2014. Zverejené dňa: 21.8.2014
21.8.2014Zmluva o dielo č. 30013/14
Zmluva o dielo č. 30013/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc.č.9901/3,5 v k.ú. Nivy pod bytovým domom Kvačalová 22-28 a Velehradská 26-30. Uzatvorené dňa: 21.8.2014
Zverejnené dňa: 21.8.2014
17.9.2014Zmluva o dielo č. 30014/14
Zmluva č. 30014/14 je GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 23013/1 k.ú. Nové Mesto - Bajkalská ulica. Uzatvorené dňa: 17.9.2014
Zverejnené dňa: 17.9.2014
17.9.2014Zmluva o dielo č. 30015/14
Zmluva č. 30015/14 je oddelenie a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov oddelených z parc.č. 738/26 k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 17.9.2014
Zverejnené dňa: 17.9.2014
17.9.2014Zmluva o dielo č. 30016/14
Zmluva o dielo na GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami na parc.č. 9871/32-61 v k.ú.Nivy. Uzatvorené dňa: 17.9.2014
Zverejnené dňa: 17.9.2014
7.10.2014Zmluva o dielo č. 30017/2014
Zmluva o dielo č. 30017/14 je na GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra "C" KN parc.č. 1007/126 k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 7.10.2014
Zverejnené dňa: 7.10.2014
7.10.2014Zmluva o dielo č. 30018/2014
Zmluva o dielo č. 30018/14 je na GP na oddelenie časti pozemku registra "C" KN, parc.č.12946/1 k.ú. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 7.10.2014
Zverejnené dňa: 7.10.2014
10.10.2014Zmluva o dielo č. 30019/14
Zmluva o dielo č. 30019/14 je na GP na vyznačenie rozsahu vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí do časti pozemku p.č. 4167 k.ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 10.10.2014
Zverejnené dňa: 10.10.2014
22.10.2014Zmluva o dielo č. 30020/14
Zmluva o dielo č. 30020/14 je na GP na oddelenie časti z pozemku parc.č. 1481 a jeho majetkoprávne usporiadanie v k.ú. Karlova Ves.
6.11.2014Zmluva o dielo č. 30021/2014
Zmluva o dielo č. 30021/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemku parc.č. 583/17 a oddelenie časti z pozemku parc.č. 583/36 k.ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 6.11.2014
Zverejnené dňa: 6.11.2014
21.11.2014Zmluva o dielo č. 30022/2014
Zmluva o dielo č. 30022/14 na vypracovanie geometrického plánu na obnovenie pozemku registra "E" KN parc.č. 850 a časti pozemku registra "E" KN parc.č. 851 k.ú. Dúbravka. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 21.11.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.