Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 -9- 10 11 12  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
15.6.2015Zmluva o dielo č. 30034/15
Zmluva o dielo č. 30034/2015 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie priľahlých pozemkov k bytovému domu Kafendova 2-6, časť na pozemku registra C KN parc.č. 891/138 v k.ú. Rača. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.06.2015
Zverejnené dňa: 15.6.2015
15.6.2015Zmluva o dielo č. 30035/15
Zmluva o dielo č. 30035/2015 ku geometrickému plánu na zrušenie stavby na pozemku registra C KN parc.č. 708 v k.ú. Devín. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.06.2015
Zverejnené dňa: 15.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom FINDEX, s.r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom CENEKON spol. s r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. arch. Annou Zajkovou. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom STATUS Plus, s.r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. Monikou Nitkovou. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. Petrom Kapustom. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorená dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. arch. Milanom Haviarom. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. Vladimírom Novákom. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
26.5.2015Zmluva o dielo č. 30032/15
Zmluva o dielo č. 30032/2015 ku geometrickému plánu na rozdelenie stavieb/budovy na pozemku registra C KN parc.č. 1917/3 v k.ú. Karlova Ves. Uzatvorené dňa: 26.5.2015
Zverejnené dňa: 26.5.2015
26.5.2015Zmluva o dielo č. 30031/15
Zmluva o dielo č. 30031/2015 ku geometrickému plánu na oddelenie a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov registra C KN parc.č. 15101/1, 15102/1, 15115/3 v k.ú. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 26.5.2015
Zverejnené dňa: 26.5.2015
13.4.2015Zmluva o dielo č. 30030/2015
Zmluva o dielo č. 30030/15 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod bytovým domom Hubeného 10-14, na pozemkoch registra C KN parc.č. 17340/3,6-7 k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 13.4.2015
Zverejnené dňa: 13.4.2015
18.2.2015Zmluva o dielo č. 30029/2015
Zmluva o dielo č. 30029/15 na vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku registra C KN parc.č. 1235/10 k.ú. Vrakuňa pre potreby výstavby pamätníka padlých tureckých bojovníkov. Uzatvorené dňa 18.02.2015
Zverejnené dňa: 18.2.2015
18.2.2015Zmluva o dielo č. 30028/2015
Zmluva o dielo č. 30028/15 na vyhotovenie geometrického plánu na odstránenie duplicity vlastníctva v časti Ružinovského cintorína na časti pozemku registra C KN parc.č.1235/10 k.ú. Vrakuňa. Uzatvorené dňa: 18.2.2015
Zverejnené dňa: 18.2.2015
17.12.2014Zmluva o dielo
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác, ktoré je potrebné uskutočniť z dôvodu havarijného stavu vodovodnej infraštruktúry a kanalizačnej infraštruktúry v lokalite Bratislava - Pri Šajbách, na stavbe: Bratislava - Pri Šajbách, oprava (rekonštrukcia) vodovodnej infraštruktúry a kanalizačnej infraštruktúry - havarijný stav. Uzatvorené dňa: 10.12.2014
Zverejnené dňa: 17.12.2014
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30027/2014
Zmluva o dielo č. 30027/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra C KN parc.č. 3449/7 a oddelenie časti z pozemku v rozsahu parcely E KN parc.č. 856 v k.ú. Dúbravka. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30026/2014
Zmluva o dielo č. 30026/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra C KN parc.č. 1007/28-33,1007/44, 1007/190,192 a oddelenie časti z pozemkov parc.č. 1007/1 a 1007/181 v k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30025/2014
Zmluva o dielo č. 30025/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra C KN parc.č. 1007/9-13 a 1007/42-43 v k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30024/2014
Zmluva o dielo č. 30024/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku registra C KN parc.č.1860/5,2168/16 a 2168/17 a oddelenie časti z pozemku parc.č. 1860/5 v k.ú. Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
2.12.2014Zmluva o dielo č. 30023/2014
Zmluva o dielo č. 30023/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku registra C KN par.č.2755/19 a 2755/20 v k.ú. Vajnory. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
21.11.2014Zmluva o dielo č. 30022/2014
Zmluva o dielo č. 30022/14 na vypracovanie geometrického plánu na obnovenie pozemku registra "E" KN parc.č. 850 a časti pozemku registra "E" KN parc.č. 851 k.ú. Dúbravka. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 21.11.2014
6.11.2014Zmluva o dielo č. 30021/2014
Zmluva o dielo č. 30021/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemku parc.č. 583/17 a oddelenie časti z pozemku parc.č. 583/36 k.ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 6.11.2014
Zverejnené dňa: 6.11.2014
5.11.2014Zmluva o dielo č. MsP/14/00023 - klimatizácia [PDF, 278 kB]
Zmluva o dielo č. MsP/14/00023 uzatvorená 31.10.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Tomanovič Peter - Klimatizácia, Nejedlého 19, Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž klimatizačného zariadenia na Centrálny dispečing Mestskej polície Bratislava.
Cena zákazky je 4150 eur.
Zverejnená 5.11.2014.
29.10.2014Čiastková zmluva o dielo č. 5, por.č. MsP/14/00033 [PDF, 865 kB]
Čiastková zmluva o dielo č. 5, por. č. MsP/14/00033 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020 uzatvorená dňa 27.10.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Petržalka.
Cena predmetu zmluvy spolu s DPH je 18.149,47 eura.
Zverejnená 29.10.2014.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 -9- 10 11 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.