Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
18.12.2015Zmluva o dielo č. 30058/15
Zmluva o dielo č. 30058/15, ktorá bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena cez pozemok parc. č. 2079/1, k. ú. Devín. Uzatvorené dňa 18. 12. 2015
Zverejné dňa: 18. 12. 2015
1.12.2015Zmluva o dielo č. 30057/15
Zmluva o dielo č. 30057/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie rozostavenej stavby na pozemku parc.č. 2811/2 k. ú. Lamač. Zmluva bola podpísaná dňa 01.12.2015
Zverejnené dňa: 01.12.2015
1.12.2015Zmluva o dielo č. 30056/15
Zmluva o dielo č. 30056/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie rozostavenej stavby na pozemku parc.č. 2974/2 k. ú. Lamač. Zmluva bola podpísaná dňa 01.12.2015
Zverejnené dňa: 01.12.2015
18.11.2015Zmluva o dielo č. 30055/15
Zmluva o dielo č. 30055/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc.č. 1448/1 k.ú. Rača. Zmluva bola podpísaná dňa 18.11.2015
Zverejnené dňa: 18.11.2015
18.11.2015Zmluva o dielo č. 30054/15
Zmluva o dielo č. 30054/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 2725/14 a časti parc.č. 2724/3 k.ú. Dúbravka. Zmluva bola podpísaná dňa 18.11.2015
Zverejnené dňa: 18.11.2015
9.11.2015Zmluva o dielo č. 002/2015
Zmluva o dielo č. 002/2015 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemku parc.č. 3284/18 podľa skutkového stavu podzemnej stavby a stavby súp. č. 515 k.ú. Staré Mesto. Zmluva bola podpísaná dňa 09.11.2015
Zverejnené dňa: 9.11.2015
9.11.2015Zmluva o dielo č. 30053/15
Zmluva o dielo č. 30053/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie garáží na parc.č. 4840/23-27, 4840-35-44a vyrovnanie hranice pozemkov k.ú. Staré Mesto. Zmluva bola podpísaná dňa 09.11.2015
Zverejnené dňa: 9.11.2015
9.11.2015Zmluva o dielo č. 30052/15
Zmluva o dielo č. 30052/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc.č. 21424, 21425 a časti 23097/1 k.ú. Staré Mesto. Zmluva bola podpísaná dňa 09.11.2015
Zverejnené dňa: 9.11.2015
9.11.2015Zmluva o dielo č. 30051/15
Zmluva o dielo č. 30051/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 95/9 k.ú. Jarovce. Zmluva bola podpísaná dňa 09.11.2015
Zverejnené dňa: 9.11.2015
9.11.2015Zmluva o dielo č. 30050/15
Zmluva o dielo č. 30050/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického na rozdelenie pozemku parc.č. 233/7 podľa hranice výkupu k.ú. Rača. Zmluva bola podpísaná dňa 09.11.2015
Zverejnené dňa: 9.11.2015
3.11.2015Zmluva o dielo č. 30049/2015
Zmluva o dielo č. 30049/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc.č. 12290/1, 12290/5-9 k.ú. Nové Mesto. Zmluva bola podpísaná dňa 03.11.2015
Zverejnené dňa: 3.11.2015
3.11.2015Zmluva o dielo č. 30048/2015
Zmluva o dielo č. 30048/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby na pozemku parc.č. 1364 k.ú. Devín.Zmluva bola podpísaná dňa 03.11.2015
Zverejnené dňa: 3.11.20105
13.10.2015Zmluva o dielo č. 30047/2015
Zmluva o dielo č. 30047/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami na parc.č. 1240/220, 222-224, 248, 256-257, 296-297, 373, 439-440 k.ú. Ružinov. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2015
Zverejnené dňa: 13.10.2015
13.10.2015Zmluva o dielo č. 30046/2015
Zmluva o dielo č. 30046/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 3703 k.ú. Petržalka pod komunikáciou Údernícka ulica. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2015
Zverejnené dňa: 13.10.2015
13.10.2015Zmluva o dielo č. 30045/2015
Zmluva o dielo č. 30045/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 936 k.ú. Petržalka pod komunikáciou Kutlíkova ulica. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2015
Zverejnené dňa: 13.10.2015
13.10.2015Zmluva o dielo č. 30044/2015
Zmluva o dielo č. 30044/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 4354/2, 3903,3884/1 k.ú. Petržalka pod komunikáciou Rusovská cesta. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2015
Zverejnené dňa: 13.10.2015
7.10.2015Zmluva o dielo č. 001/2015
Zmluva o dielo č. 001/2015 uzatvorená na zameranie skutkového stavu užívania pozemkov pod stavbou súpisné číslo 515 na pozemkoch parc.č. 3284/1, 18, 28 v k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa 07.10.2015
Zverejnené dňa: 7.10.2015
7.10.2015Zmluva o dielo č. 30043/2015
Zmluva o dielo č. 30043/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod komunikáciou Pilárikova ulica na parc.č. 3250/5, k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa 07.10.2015
Zverejnené dňa: 7.10.2015
7.10.2015Zmluva o dielo č. 30042/2015
Zmluva o dielo č. 30042/15 bola uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 21696/6, K.ú. Vinohrady, časť komunikácie Hlavná - Podkolibská. Uzatvorené dňa: 07.10.2015
Zverejnené dňa: 7.10.2015
17.9.2015Zmluva o dielo č. 30041/15
Zmluva o dielo č. 30041/15 na vypracovanie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami parc.č. 4840/23-27 a 4840/35-37 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa : 16.09.2015
Zverejnené dňa: 17.9.2015
17.9.2015Zmluva o dielo č. 30040/15
Zmluva o dielo č. 30040/15 na vypracovanie geometrického plánu na vecné bremeno práva uloženia inžinierskej siete( vodovodu) pre potreby kolaudácie vodnej stavby podľa zamerania v teréne v k.ú.Devín. Uzatvorené dňa : 16.09.2015
Zverejnené dňa: 17.9.2015
4.8.2015Zmluva o dielo č. 30039/15
Zmluva o dielo č. 30039/15 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod bytovým domom Blagoevova 10-16 a garážami, parc.č. 508-512 v k.ú. Petržalka . Zmluva bola uzatvorená dňa: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
4.8.2015Zmluva o dielo č. 30038/15
Zmluva o dielo č. 30038/15 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 880/12 k.ú. Vajnory, v rozsahu pozemkov registra E KN parc.č. 3669 a 3670 v k.ú. Vajnory. Zmluva bola uzatvorená dňa: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
4.8.2015Zmluva o dielo č. 30037/15
Zmluva o dielo č. 30037/15 ku geometrickému plánu na vyznačenie duplicity vlastníctva na časti parc.č. 506 v rozsahu pozemku registra E KN parc.č. 429 k.ú. Lamač. Zmluva bola uzatvorená dňa: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
15.6.2015Zmluva o dielo č. 30033/15
Zmluva o dielo č. 30033/2015 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod bytovým domom Vrútocká 24-42, parcely registra C KN parc.č. 14813/67, 14813/173-174 v k.ú. Trnávka. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.6.2015
Zverejnené dňa: 15.6.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.