Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 12  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
26.10.2016Zmluva o dielo č. 30104/16
Zmluva o dielo č. 30104/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku a majetkoprávne usporiadanie a zúženie rozsahu pozemkov parc. č. 1669/62-65, 1669/70, 1669/72,77, 1669/324-325 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 26. 10. 2016
Zverejnená dňa: 26. 10. 2016
21.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 - Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4
Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4.
Práce budú realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa.
Zverejnené dňa : 21.10.2016
21.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 - Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4
Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4.
Práce budú realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa.
Zverejnené dňa : 21.10.2016
21.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600021
Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4. Práce budú realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa.
Zverejnené dňa : 21.10.2016
10.10.2016Zmluva o dielo č. MAGTS1600212
Vyhľadávacia štúdia možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave
26.9.2016Zmluva o dielo č. 30103/16
Zmluva o dielo č. 30103/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 9734/1, 3734/3-4 v k. ú. Nivy.
Podpísaná dňa: 13. 9. 2016
Zverejnená dňa: 26. 9. 2016
26.9.2016Zmluva o dielo č. 30102/16
Zmluva o dielo č. 30102/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie a majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 3704, 3705 v k. ú. Vrakuňa.
Podpísaná dňa: 13. 9. 2016
Zverejnená dňa: 26. 9. 2016
26.9.2016Zmluva o dielo č. 30101/16
Zmluva o dielo č. 30101/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc. č. 11556/53 s vyznačením deliacej čiary v teréne v k. ú. Nové Mesto.
Podpísaná dňa: 13. 9. 2016
Zverejnená dňa: 26. 9. 2016
26.9.2016Zmluva o dielo č. 30100/16
Zmluva o dielo č. 30100/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie a majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1301/4-5, v k. ú. Ružinov.
Podpísaná dňa: 13. 9. 2016
Zverejnená dňa: 26. 9. 2016
6.9.2016Zmluva o dielo č. 30099/16
Zmluva o dielo č. 30099/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1707/15 a 22344/2 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 5. 9. 2016
Zverejnená dňa: 6. 9. 2016
6.9.2016Zmluva o dielo č. 30098/16
Zmluva o dielo č. 30098/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc. č. 4075/1 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 5. 9. 2016
Zverejnená dňa: 6. 9. 2016
23.8.2016Zmluva o dielo č. 30097/16
Zmluva o dielo č. 30097/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov C-KN pod garážami parc. č.1007/56-57 v rozsahu pozemku E-KN parc. č. 1578/1 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 23. 8. 2016
Zverejnená dňa: 23. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30096/16
Zmluva o dielo č. 30096/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod komunikáciou na časti pozemku parc. č. 22306/1, 19399/1 v k. ú. Vinohrady.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30095/16
Zmluva o dielo č. 30095/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc. č. 10374/1 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30094/16
Zmluva o dielo č. 30094/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 12932/1,2, 12932/9-22 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30093/16
Zmluva o dielo č. 30093/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku pod stavbou a majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc.č. 2670/7,11 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30092/16
Zmluva o dielo č. 30092/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov podľa hranice ich užívania a ich majetkoprávne usporiadanie parc. č. 1822, 1823, 1825 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
16.8.2016Zmluva o dielo č. 30091/16
Zmluva o dielo č. 30091/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 9737/2-3 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 16. 8. 2016
Zverejnená dňa: 16. 8. 2016
28.7.2016Zmluva o dielo č. 30090/16
Zmluva o dielo č. 30090/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov z p.č. 22000/14 podľa grafickej prílohy v k.ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 28. 7. 2016
Zverejnená dňa: 28. 7. 2016
28.7.2016Zmluva o dielo č. 30089/16
Zmluva o dielo č. 30089/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie telesa komunikácie a oddelenie pozemku na p.č. 1493/2 podľa grafickej prílohy v k.ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 28. 7. 2016
Zverejnená dňa: 28. 7. 2016
27.7.2016Zmluva o dielo č. 30088/16
Zmluva o dielo č. 30088/16, ktorej predmetom je vyhotovenie grafickej identifikácie medzi určeným operátom v rozsahu E-KN pozemkov parc. č. 7-381/4,7-3819 a stavom evidovanom na LV č. 402 po obnove operátu EN podľa grafickej prílohy v k.ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 27. 7. 2016
Zverejnená dňa: 27. 7. 2016
20.7.2016Zmluva o dielo č. 30087/16
Zmluva o dielo č. 30087/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov z parc. č. 2033/10,73,91 a vyznačenie duplicity vlastníctva na základe vyvlastňovacieho Rozhodnutia v k. ú. Trnávka.
Uzatvorená dňa: 20. 7. 2016
Zverejnená dňa: 20. 7. 2016
20.7.2016Zmluva o dielo č. 30086/16
Zmluva o dielo č. 30086/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 9889/7 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 20. 7. 2016
Zverejnená dňa: 20. 7. 2016
20.7.2016Zmluva o dielo č. 30085/16
Zmluva od dielo č. 30085/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 4703/4,14, 4703/16-17 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 20. 7. 2016
Zverejnená dňa: 20. 7. 2016
14.7.2016Zmluva o dielo č. 30084/16
Zmluva o dielo č. 30084/16, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku parc. č. 4963/184 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 14. 7. 2016
Zverejnená dňa: 14. 7. 2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.