Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 -10- 11 12  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
29.10.2014Čiastková zmluva o dielo č. 4, por. č. MsP/14/00032 [PDF, 854 kB]
Čiastková zmluva o dielo č. 4, por. č. MsP/14/00032 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020 uzatvorená dňa 27.10.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Nové Mesto.
Cena predmetu zmluvy spolu s DPH je 17.556,24 eura.
Zverejnená 29.10.2014.
29.10.2014Čiastková zmluva o dielo č. 3 por. č.MsP/14/00031 [PDF, 990 kB]
Čiastková zmluva o dielo č. 3, por. č. MsP/14/00031 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020 uzatvorená 27.10.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré mesto.
Cena predmetu zmluvy spolu s DPH je 15.937,86 eura.
Zverejnená 29.10.2014.
24.10.2014Čiastková zmluva o dielo MsP/14/00028 [PDF, 4,2 MB]
Čiastková zmluva o dielo MsP/14/00028 ( k rámcovej dohode MsP/14/00020) uzatvorená 23.10.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hl. m. SR Bratislavou MČ Ružinov.
Cena predmetu zmluvy je 4 956,77 eura s DPH.
Zverejnená 24.10.2014.
24.10.2014Čiastková zmluva o dielo MsP/14/00027 [PDF, 6,2 MB]
Čiastková zmluva o dielo MsP/14/00027 (k rámcovej dohode MsP/14/00020) uzatvorená 23.10.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hl. m. SR Bratislavu.
Cena predmetu zmluvy je 20 826 eur s DPH.
Zverejnená 24.10.2014.
22.10.2014Zmluva o dielo č. 30020/14
Zmluva o dielo č. 30020/14 je na GP na oddelenie časti z pozemku parc.č. 1481 a jeho majetkoprávne usporiadanie v k.ú. Karlova Ves.
10.10.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2012 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka“
Zverejnené dňa: 10.10.2014
10.10.2014Zmluva o dielo č. 30019/14
Zmluva o dielo č. 30019/14 je na GP na vyznačenie rozsahu vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí do časti pozemku p.č. 4167 k.ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 10.10.2014
Zverejnené dňa: 10.10.2014
7.10.2014Zmluva o dielo č. 30018/2014
Zmluva o dielo č. 30018/14 je na GP na oddelenie časti pozemku registra "C" KN, parc.č.12946/1 k.ú. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 7.10.2014
Zverejnené dňa: 7.10.2014
7.10.2014Zmluva o dielo č. 30017/2014
Zmluva o dielo č. 30017/14 je na GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra "C" KN parc.č. 1007/126 k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 7.10.2014
Zverejnené dňa: 7.10.2014
17.9.2014Zmluva o dielo MsP/14/00017 - podkúvanie [PDF, 282 kB]
Zmluva o dielo č. MsP/14/00017 uzatvorená 16.9.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Jánom Ohrablom, Posádka 679, 920 56 Dvorníky, na dobu 4 rokov odo dňa jej podpísania.
Predmetom zmluvy je podkúvanie služobných koní Mestskej polície Hl. m. SR Bratislavy.
Zverejnená 17.9.2014.
17.9.2014Zmluva o dielo č. 30016/14
Zmluva o dielo na GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami na parc.č. 9871/32-61 v k.ú.Nivy. Uzatvorené dňa: 17.9.2014
Zverejnené dňa: 17.9.2014
17.9.2014Zmluva o dielo č. 30015/14
Zmluva č. 30015/14 je oddelenie a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov oddelených z parc.č. 738/26 k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 17.9.2014
Zverejnené dňa: 17.9.2014
17.9.2014Zmluva o dielo č. 30014/14
Zmluva č. 30014/14 je GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 23013/1 k.ú. Nové Mesto - Bajkalská ulica. Uzatvorené dňa: 17.9.2014
Zverejnené dňa: 17.9.2014
12.9.2014Zmluva o dielo MsP/14/00018 [PDF, 7,3 MB]
Zmluva o dielo MsP/14/00018 uzatvorená medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Insomnium s.r.o.
Predmetom zmluvy je zhotovenie mestského kamerového systému Hl. m. SR Bratislavy s kontinuálnym monitorovaním pozostávajúci z dodávky kamier, záznamového zariadenia na Mestskú políciu Hl. m. SR Bratislavy.

Zverejnené 12.9.2014.
21.8.2014Zmluva o dielo č. 30013/14
Zmluva o dielo č. 30013/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc.č.9901/3,5 v k.ú. Nivy pod bytovým domom Kvačalová 22-28 a Velehradská 26-30. Uzatvorené dňa: 21.8.2014
Zverejnené dňa: 21.8.2014
21.8.2014Zmluva o dielo č. 30012/14
Zmluva o dielo č. 30012/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc.č. 9726/3,8 v k.ú. Nivy pod bytovým domom Tekovská 7-9. Uzatvorené dňa: 21.8.2014. Zverejené dňa: 21.8.2014
21.8.2014Zmluva o dielo č. 30011/14
Zmluva o dielo č. 30011/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov par.č. 17345/1,3,4 v k.ú. Rača pod bytovým domom Hubeného 4-8. Uzatvorené dňa: 21.8.2014
Zverejnené dňa: 21.8.2014
12.8.2014Zmluva o diele MsP/14/00013-oprava strechy [PDF, 641 kB]
Zmluva o diele č. MsP/14/00013 uzatvorená 11.8.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Jan Dohnal-obnova a údržba, Belopotockého 2 Bratislava.
Predmetom zmluvy je oprava plochej strechy obytného domu Kadnárova 96,98 v Bratislave-ubytovne, ktorá je vo vlastníctve objednávateľa a v správe Mestskej polície Hl.m.SR.
Celková cena s DPH je 13.844,16 eura.
Zverejnená : 12.8.2014.
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30010/14
Zmluva o dielo č. 30010/14 je ku GP na oddelenie pozemkov z parc.č. 17007/46-47 v k.ú.Trnávka. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30009/14
Zmluva o dielo č. 30009/14 je ku GP na obnovenie časti pozemku
registra E KN parc.č.831 v k.ú.Rača. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30008/14
Zmluva o dielo č. 30008/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č.17342/200 v k.ú.Rača. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30007/14
Zmluva o dielo č. 30007/14 je ku GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č.738/15 v k.ú.Rača. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30006/14
Zmluva o dielo č. 30006/14 je ku GP na oddelenie pozemku z parc.č. 8260/53 v k.ú.Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
1.8.2014Zmluva o dielo č. 30005/14
Zmluva o dielo č. 30005/14 je ku GP na oddelenie pozemkov a ich majetkovoprávne usporiadanie z parc.č.2697/8 v k.ú.Vajnory. Uzatvorené dňa: 30.7.2014
Zverejnené dňa: 1.8.2014
26.6.2014Zmluva o dielo č. 30002/0308
Zmluva o dielo č. 30002/0308 je ku GP na oddelenie pozemku z parc.č. 3264/1 v k.ú.Petržalka. Zmluvy boli podpísané dňa 26.06.2014
Zverejnená dňa: 26.06.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 -10- 11 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.