Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
23.8.2017Zmluva o dielo č. 30152/17
Zmluva o dielo č. 30152/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zlúčenie pozemkov pod Meniarňou DP a dodanie adresného bodu parc. č. 3284/8,15 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 23. 8. 2017
Zverejnená dňa: 23. 8. 2017
31.10.2017Zmluva o dielo č. 30154/17
Zmluva o dielo č. 30154/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc.č.1030/2, 1031/2, 1078/4, 1078/5 a časti parc.č.1024/1 v rozsahu pozemkov registra E-KN parc.č.920/100 a 6041/100 v k.ú. Záhorská Bystrica
Uzatvorená dňa: 31.10.2017
Zverejnená dňa: 31.10.2017
31.10.2017Zmluva o dielo č. 30155/17
Zmluva o dielo č. 30155/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č.1451/4 v rozsahu neknihovanej PK parc.č.828 v k.ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 31.10.2017
Zverejnená dňa: 31.10.2017
9.11.2017Zmluva o dielo č. 30156/17
Zmluva o dielo č. 30156/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie rozsahu duplicitného vlastníctva pozemku parc. č. 1674/177 v k. ú. Karlova Ves a parc. č. 3694 v k. ú. Devín.
Uzatvorená dňa: 8. 11. 2017
Zverejnená dňa: 9. 11. 2017
9.11.2017Zmluva o dielo č. 30158/17
Zmluva o dielo č. 30158/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 1007/35, 36 a 1598 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 8. 11. 2017
Zverejnená dňa: 9. 11. 2017
9.11.2017Zmluva o dielo č. 30160/17
Zmluva o dielo č. 30160/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 2052/42 a 2807/11 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorená dňa: 8. 11. 2017
Zverejnená dňa: 9. 11. 2017
21.11.2017Zmluva o dielo č. 30161/17
Zmluva o dielo č. 30161/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 877/5-6, 15560/1-10 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 20. 11. 2017
Zverejnená dňa: 21. 11. 20147
21.11.2017Zmluva o dielo č. 30163/17
Zmluva o dielo č. 30163/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 10055/35-37, 10089/5,9 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 20. 11. 2017
Zverejnená dňa: 21. 11. 2017
29.11.2017Zmluva o dielo č. 30165/17
Zmluva o dielo č. 30165/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami parc. č. 15273/2-10, 12-24, 15650/20-23,25,26 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 29. 11. 2017
Zverejnená dňa: 29. 11. 2017
29.11.2017Zmluva o dielo č. 30166/17
Zmluva o dielo č. 30166/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami parc. č. 11921/2-17,20-24,34-36,71 v k. ú. Nové Mesto.
Podpísaná dňa: 29. 11. 2017
Zverejnená dňa: 29. 11. 2017
15.12.2017Zmluva o dielo č. 30167/17
Zmluva o dielo č. 30167/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 5863, 6054 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 15. 12. 2017
Zverejnená dňa: 15. 12. 2017
15.12.2017Zmluva o dielo č. 30169/17
Zmluva o dielo č. 30169/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 5404 a 5411 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 15. 12. 2017
Zverejnená dňa: 15. 12. 2017
15.12.2017Zmluva o dielo č. 30170/17
Zmluva o dielo č. 30170/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 17372/2 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 15. 12. 2017
Zverejnená dňa: 15. 12. 2017
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30171/18
Zmluva o dielo č. 30171/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 2077 až 2091 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30172/18
Zmluva o dielo č. 30172/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 2166 a 2178 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30173/18
Zmluva o dielo č. 30173/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku parc. č. 9381/2 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30174/18
Zmluva o dielo č. 30174/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie oplotenia na rozdelenie pozemku parc. č. 15279/19 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
14.2.2018Zmluva o dielo č. 30175/18
Zmluva o dielo č. 30175/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 1241/30,31,35, k. ú. Devín.
Uzatvorená dňa: 14. 2. 2018
Zverejnená dňa: 14. 2. 2018
28.2.2018Zmluva o dielo č. 30176/18
Zmluva o dielo č. 30176/18, ktorej predmetom je vyhotovenie goemetrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod bytovým domom parc. č. 15558/1,3-12 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 28. 2. 2018
Zverejnená dňa: 28. 2. 2018
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30177/18
Zmluva o dielo č. 30177/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 465-470 v k. ú. Karlova Ves.
Podpísaná dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30178/18
Zmluva o dielo č. 30178/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 3795, 3796, 3797/2, 3799/2, 3801/1, 3802 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30179/18
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod parc. č. 631/54-631/57 v k. ú. Vrakuňa.
Podpísaná dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018
21.3.2014Zmluva o dielo č. MAG TS 1400060
Zmluvu o dielo na zameranie plôch zimnej údržby.
Zverejnené dňa: 21.03.2014
21.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600021
Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4. Práce budú realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa.
Zverejnené dňa : 21.10.2016
20.12.2019Zmluva o dielo č. MAGSP1900023
Dátum uzatvorenia: 17.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
Dátum účinnosti: 01.01.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.