Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
11.5.2022Zmluva o poskytovaní údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Číslo zmluvy: MAGBO2200019
Dodávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky A Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie dátových a priestorových analýz
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - BPS PARK a.s.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - Carlton Property, s.r.o.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - CP RETURN
redmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - Milan Klein
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - MP Real Invest a.s.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - PHC Garáže s.r.o.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - VINCI Park Slovakia, s.r.o.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
6.5.2021Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky - parčík Krížna - Karadžičova
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky, montáž vodomeru a dodávke vody pre zavlažovanie - parčík Krížna - Karadžičova
Číslo zmluvy: MAGTS2100073
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
20.3.2013Zmluva o reklame
Predmetom Zmluvy o reklame je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní reklamnej spolupráce zameranej na propagáciu obchodného mena a loga objednávateľa pri realizácii Bratislavského bálu 2013.
Dátum zverejnenia: 20. 03. 2012
7.6.2019Zmluva o rekonštrukcii šachty VŠ 1 na Landererovej ulici č. 248802611900 [PDF, 2,2 MB]
Zmluva o rekonštrukcii šachty VŠ 1 na Landererovej ulici č. 248802611900, ktorej predmetom je úprava existujúcej šachty horúcovodu SO 401 - horúcovod- úprava existujúcej šachty na časti pozemkov registra "C" parc. č 9134/121, 69 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 07. 06. 2019
Zverejnená dňa: 07. 06. 2019
10.6.2022Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne
Číslo zmluvy: MAGTS2200213
Dodávateľ: Delia potraviny s.r.o., Švabinského 13, Bratislava- Petržalka 851 01
Dátum uzatvorenia: 02.06.2022
Cena: 3999,60 eur
Sekcia dopravy- Oddelenie parkovania- Referát prevádzky parkovacej politiky
23.12.2021Zmluva o spolupráci
Cieľom zmluvy je rozvoj turistickej informačnej štruktúry.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Sekcia informatiky, dát a informácií
26.2.2021Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť BTB službu garantovaného pripojenia do metropolitnej optickej siete
Dátum uzatvorenia: 25.02.2021
Dátum zverejnenia: 26.02.2021
Dátum účinnosti: 27.02.2021
Sekcia informatiky, dátovej politiky a analýz
22.12.2020Zmluva o spolupráci
Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri poskytovaní služieb v súvislosti s verejným Wifi HotSpotom
Cena: 24 000 €
Dátum zverejnenia: 22.12.2020
Odberateľ: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Ulica, číslo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 42259088
Dátum účinnosti: 23.12.2020
Dátum platnosti do: 23.12.2021
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
21.12.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť MARIANUM službu garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete
Cena: 14 400 €
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Odberateľ: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Ulica, číslo: Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava
IČO: 17330190
Dátum účinnosti: 22.12.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
19.5.2020Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť STaRZ službu garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete a zabezpečenia serverovej platformy
Cena: 27 072 €
Dodávateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky
Ulica, číslo: Junácka 4
Mesto: Bratislava
IČO: 00 179 663

Dátum zverejnenia: 19.05.2020
Dátum účinnosti: 20.05.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
17.1.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť OLO a.s. službu pripojenia do optickej metropolitnej siete a zabezpečenia serverovej platformy.
Cena: 214 080 €
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Dátum účinnosti: 18.01.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
17.5.2017Zmluva o spolupráci č. MAGTS1700089
Zabezpečenie výroby televíznych programov a ich odvysielanie
Predmet zmluvy: výroba televíznych programov
Cena: 180 000€ bez DPH
Dátum uzatvorenia: 15.05.2017
Dátum zverejnenia: 17.05.2020
Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o.
Ulica, číslo: Mierová 21
Mesto: 827 05 Bratislava
IČO: 35728213
10.11.2021Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre Galériu mesta Bratislavy
Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre Galériu mesta Bratislavy
Číslo dodatku zmluvy: MAG0000007
Dátum uzatvorenia: 29.10.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
OIADS
5.4.2022Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava
V rámci prípravy novej webovej stránky a digitálnych služieb pre objednávateľa dodávateľ vyvíja v prospech objednávateľa softvér novej webovej stránky .
Číslo zmluvy: MAG0000012
Dátum uzatvorenia: 05.04.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
1.12.2021Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre Mestskú knižnicu v Bratislave
Zmluva č. MAG00000008
HMSR BA zabezpečí Galérii mesta Bratislavy kreatívnu a technologickú podporu a rozvoj digitálnych služieb za odplatu v hodnote 15 500 €
Dodávateľ: Mestská Knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 75 Bratislava, 00179736
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
14.10.2014Zmluva o výkone činnosti núteného správcu
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi hlavným mestom SR Bratislavou a núteným správcom mestskej časti Bratislava - Devín. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Dátum zverejnenia: 14.10.2014
5.5.2021Zmluva o výpožičke
Požičiavateľ bezodplatne vypožičiava Vypožičiavateľovi motorové vozidlo, ktoré bude využívať za účelom, na ktorý obvykle slúži, a to je najmä preprava osôb a tovarov Vypožičiavateľa pri výkone pracovných činností.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.