Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
25.2.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190016 [PDF, 173 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom VHE spol. s.r.o., Galvaniho 28, 821 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 25.2.2020.
8.1.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190020 [PDF, 166 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Dušan Kadlečovič – EKO CENTRUM, Borinka 115, 900 32 Borinka. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 8.1.2020.
8.1.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190022 [PDF, 163 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Centrum voľného času Hlinická 3, 831 05 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 8.1.2020.
1.7.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190023 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom SLOVLADA s.r.o. Polianky 11, Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 1.7.2020.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190027 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190028 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190029 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190030 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
25.2.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190034 [PDF, 172 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Centrum voľného času, Hlinícka 3, 831 05 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 25.2.2020.
4.6.2019Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet na ocenenie talentovanej mládeže pri stretnutí s primátorom (jún 2019) a najlepších športovcov Bratislavy za rok 2019 (december 2019)
Číslo zmluvy: Zmluva č. MAGTS1900039
Suma: 6 500,00 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 04.06.2019
Dátum zverejnenia: 04.06.2019
Dátum účinnosti: 05.06.2019
Dátum platnosti: do 31.12.2019
24.10.2012Zmluva o podružnej dodávke vody č. MsP/12/00016. [PDF, 753 kB]
Predmetom zmluvy je dodávka vody z vodovodnej prípojky Hl. m. SR pre neobsluhovanú zosilňovaciu stanicu na pozemku č. 19548/23, ktorý je v katastrálnom území MČ BA Nové Mesto-Vinohrady.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2018-2019- MČ Čunovo
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 7,03 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Mestská časť Bratislava- Čunovo
Hraničiarska 144/22
851 10 Bratislava
Slovenská republika
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2018-2019- MČ Jarovce
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 52,38 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Mestská časť Bratislava- Jarovce
Palmová 1
851 10 Bratislava
Slovenská republika
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2018-2019- MČ Vrakuňa
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 216,07 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Mestská časť Bratislava- Vrakuňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava
Slovenská republika
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba- Lamač
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 212,72 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Mestská časť Bratislava- Lamač
Malokarpatské nám. 9,
841 03 Bratislava 47
Slovenská republika
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2018-2019 - Bratislavské Nábrežie a.s.
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 31,56 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Bratislavské nábrežie, a. s.
Karloveská 34
841 04 Bratislava
Slovenská republika
10.3.2020Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie zo siete verejného osvetlenia hlavného mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Suma: 248,27 EUR/s DPH

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 10.03.2020
22.3.2011Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy č. 1/2011 [PDF, 997 kB]
Zabezpečenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie v Obecnej polícii.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
22.3.2011Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy č. 2/2011 [PDF, 996 kB]
Zabezpečenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie v Obecnej polícii.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
22.3.2011Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy č. 3/2011 [PDF, 995 kB]
Zabezpečenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie v Obecnej polícii.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
22.3.2011Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy č. 4/2011 [PDF, 993 kB]
Zabezpečenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie v Obecnej polícii.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
22.3.2011Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy č. 5/2011 [PDF, 1 MB]
Zabezpečenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie v Obecnej polícii.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
22.3.2011Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy č. 6/2011 [PDF, 3 MB]
Zabezpečenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie v Obecnej polícii.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
23.10.2020Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Rusovce poskytovať Služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba).
Číslo zmluvy: MAGTS2000189
Predmet zmluvy: Zimná údržba
Dátum uzatvorenia: (deň podpisu)06.10.2020
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Rusovce
IČO: člen 1: 00304611
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po zverejnení
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií
23.10.2020Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Jarovce poskytovať Služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba a letná údržba).
Číslo zmluvy: MAGTS2000188
Predmet zmluvy: Zimná a letná údržba
Dátum uzatvorenia: (deň podpisu)30.09.2020
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Jarovce
IČO: člen 1: 00304603
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po zverejnení
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.